Giấy tờ công chứng có giá trị bao lâu?

Ikhophi eqinisekisiwe yirekhodi, elibonisa izwi nezwi, eliphelele futhi elinembile okuqukethwe kweyokuqala noma eyokuqala noma ingxenye okufanele ikopishwe futhi yethulwe ngendlela enqunyiwe. Ngakho-ke ikhophi eqinisekisiwe isebenza isikhathi esingakanani?

kuqala. Sebenzisa inani lekhophi eyangempela-kuya-kwangempela

Ngokwesigaba somthetho 4, i-Article 2 yeSinqumo 110/2004/ND-CP, ikhophi yeqiniso iyikhophi ephelele nenembile yokuqukethwe kombhalo futhi yethulwa ngendlela enqunyiwe. Ikhophi yeqiniso yoqobo kumele yenziwe isuka kweyokuqala.

Ngalokhu, kungabonakala ukuthi ikhophi yangempela yoqobo ikhophi eqinisekisiwe evela kweyokuqala. Ikhophi yeqiniso eqinisekisiwe esuka kokwangempela iyasebenza esikhundleni seyoqobo esetshenziselwa ukuqhathanisa nokwenziwe, ngaphandle uma kuhlinzekelwe ngenye indlela umthetho (Isigaba somthetho 2, Isigaba 3 Somthetho 23/2015/ND-CP).

Ngakho-ke, ikhophi yeqiniso yoqobo isetshenziswa esikhundleni seyoqobo esetshenziselwa ukuqhathanisa kokwenziwe.

2. Ikhophi eqinisekisiwe isebenza isikhathi esingakanani?

Ngokuya ngezinhlinzeko ze-Athikili 3 yeSimemezelo 23/2015/ND-CP sangomhla ka-Februwari 16, 2015, ikhophi yeqiniso eqinisekisiwe esuka koqobo lwangempela ngokuvumelana nezinhlinzeko zalesi Simemezelo iyasebenza esikhundleni seyangempela esetshenzisiwe. ngezinjongo zokuqinisekisa emisebenzini, ngaphandle uma kuhlinzekelwe ngenye indlela umthetho.

1. Amakhophi akhishwe kurejista eyinhloko avumeleke ukuthi asetshenziswe esikhundleni sawo awokuqala ekuthengiseni, ngaphandle uma kuhlinzekelwe ngenye indlela ngokomthetho.

2. Ikhophi yeqiniso eqinisekisiwe evela kweyokuqala njengoba kushiwo kulesi Simemezelo iyasebenza esikhundleni seyoqobo esetshenziselwa ukuqhathanisa nokuqinisekisa ezintendeni, ngaphandle uma kuhlinzekwe ngenye indlela ngokomthetho.

Umthetho Wokugunyazwa 2014 kanye Nomthetho 23/2015/ND-CP zombili azisho isikhathi sokufaneleka samakhophi aqinisekisiwe naqinisekisiwe. Ngakho-ke, ngokomthetho, ikhophi eqinisekisiwe futhi eqinisekisiwe isebenza unomphela.

Kodwa-ke, ekusebenzeni, amakhophi aqinisekisiwe angahlukaniswa ngezigaba ezimbili:

Amakhophi angenamkhawulo: Amakhophi aqinisekisiwe emibhalo ebhaliwe, iziqu ze-bachelor, amalayisense okushayela ngezithuthuthu… asebenza unomphela, ngaphandle uma okwangempela kuhoxisiwe noma kukhanseliwe.

Ikhophi enomkhawulo: Ikhophi eqinisekisiwe evela emaphepheni anesikhathi esiqondile njengesitifiketi Serekhodi Lobugebengu (izinyanga eziyisi-6), Isitifiketi Sesimo Somshado (izinyanga eziyisi-6), Umazisi Wabantu (iminyaka eyi-15), njll. Ikhophi isebenza kuphela ukuze isetshenziswe phakathi nosuku lokuqala lokuphelelwa yisikhathi.

Ukwengeza, umahluleli unelungelo lokucela inhlangano ethintekayo ukuthi yethule okwangempela (kwangempela) ukuze kuqhathaniswe, kodwa akanalo ilungelo lokucela ukuthunyelwa kwekhophi entsha.

Ngakho, umthetho wamanje Awukho umkhawulo eshalofini lempilo yamakhophi iqinisekisiwe isuka kweyokuqala, ngakho-ke kungaqondwa ukuthi ikhophi yeqiniso iyasebenza kuze kube eyokuqala ishintshile futhi ingasasebenzi. Kodwa ngokuvamile kumadokhumenti angashintshwa njengesitifiketi sokubhaliswa komshado, isitifiketi sokubhaliswa kwesikhungo sebhizinisi, isitifiketi sobunikazi bomhlaba, njll., i-ejensi eyamukelayo ivamise ukwamukela amadokhumenti asevele egunyaziwe kuphela. agunyazwe phakathi nezinyanga ezi-3 – 6, ngenjongo ukuqinisekisa ukubuyekezwa kanye nobuqiniso bamadokhumenti angenhla.

Kumadokhumenti aqinisekisiwe (izinkontileka), kusekelwe esikhathini sokufaneleka saleyo nkontileka. Ukwengeza, kuye ngokuqukethwe kanye nesimo somsebenzi, leli gama liyagcinwa.

Sikumema ukuthi ufunde okwengeziwe esigabeni izinqubo zokuphatha entweni ifomu Ngiyacela.

  • Iyini i-notarization?
  • Amanani emali yokugunyazwa kwakamuva
  • Uhlu lwamahhovisi ommeli eHo Chi Minh City

Thông tin thêm về Giấy tờ công chứng có giá trị bao lâu?

Bản sao công chứng tà tà bản biên chép, trình bày 1 cách nguyên văn, đầy đủ, xác thực nội dung của bản chính hay bản gốc hay phần cần sao và được thể hiện theo thể thức quy định. Vậy bản sao công chứng có trị giá bao lâu?
1. Giá trị sử dụng của bản sao y bản chính
Theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 110/2004/NĐ-CP, bản sao y bản chính là bản sao đầy đủ, xác thực nội dung của văn bản và được thể hiện theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được tiến hành từ bản chính.
Qua đây, có thể thấy bản sao y bản chính chính là bản sao được chứng nhận từ bản chính. Bản sao chứng nhận từ bản chính có trị giá sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu trong các giao dịch, trừ trường hợp lí luật có quy định khác (khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP).
Như vậy, bản sao y bản chính được sử dụng thay cho bản chính dùng để đối chiếu trong các giao dịch.

2. Bản sao công chứng có trị giá bao lâu?
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16/2/2015, bản sao được chứng nhận từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có trị giá sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng nhận trong các giao dịch, trừ trường hợp lí luật có quy định khác.

1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có trị giá sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp lí luật có quy định khác.
2. Bản sao được chứng nhận từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có trị giá sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng nhận trong các giao dịch, trừ trường hợp lí luật có quy định khác.

Luật Công chứng 2014 và Nghị định 23/2015/NĐ-CP đều ko quy định về thời hạn có hiệu lực của bản sao được công chứng, chứng nhận. Do vậy về nguyên lý, bản sao được công chứng, chứng nhận có trị giá vô thời hạn.
Tuy nhiên, trong thực tiễn, bản sao được công chứng, chứng nhận có thể phân thành 2 loại:
Bản sao vô thời hạn: Bản sao được chứng nhận từ bảng điểm, bằng cử nhân, giấy phép lái xe mô tô… có trị giá vô biên, trừ trường hợp bản chính đã bị thu hồi, hủy bỏ.
Bản sao hữu hạn: Bản sao được chứng nhận từ các loại giấy má có xác định thời hạn như Phiếu lý lịch tư pháp (6 tháng), Giđấy công nhận trạng thái hôn nhân (6 tháng), Giđấy chứng minh Nhân dân (15 5)… thì bản sao chỉ có trị giá sử dụng trong thời hạn bản gốc còn hạn sử dụng.
Ngoài ra, cán bộ thụ lý có quyền đề nghị đương sự xuất trình bản chính (bản gốc) để đối chiếu chứ ko có quyền đề nghị nộp bản sao mới.
Như vậy, luật pháp hiện hành ko có quy định về việc giảm thiểu thời hạn sử dụng của bản sao đã được chứng nhận từ bản chính nên có thể hiểu bản sao y có trị giá pháp lý tới lúc nào bản gốc bị chỉnh sửa và ko còn trị giá pháp lý. Nhưng thông thường đối với những giấy má có thể có sự chỉnh sửa như giấy đăng ký thành hôn, giấy đăng ký thành lập công ty, giấy chứng thực quyền sở hữu đất… thường cơ quan tiếp thu chỉ bằng lòng các giấy má đã được chứng nhận trong khoảng 3 – 6 tháng, với mục tiêu bảo đảm tính cập nhật, tính chuẩn xác của các giấy má trên.
Đối với giấy má (giao kèo) đã được công chứng thì căn cứ theo thời hạn hiệu lực của giao kèo đấy. Ngoài ra tùy theo nội dung, thuộc tính công tác nhưng thời hạn được duy trì.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Công chứng là gì?
Mức thu phí công chứng mới nhất
Danh sách các văn phòng công chứng tại thành thị Hồ Chí Minh

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giđấy #tờ #công #chứng #có #giá #trị #bao #lâu


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Giđấy #tờ #công #chứng #có #giá #trị #bao #lâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button