Hàm Subtotal trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Hàm SUBTOTAL là 1 trong những hàm toán học được sử dụng thường xuyên nhất trong Excel. Để thông suốt hơn về nhiệm vụ này, mời các bạn theo dõi các bài viết tiếp theo cho thuthuattinhoc.vn.

1. Sử dụng hàm SUBTOTAL

Hàm TIỀM NĂNG Không giống như các hàm khác trong Excel vì nó ko có tác dụng chi tiết. TIỀM NĂNG thay mặt cho 11 loại hàm không giống nhau trong Excel bao gồm: AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VRP.

Ở đâu:

– Đo lường: Chức năng tính số trung bình.

– COUNT: Tác vụ đếm số ô chứa số.

– COUNTA: Tác vụ đếm ô có dữ liệu.

– MAX: Tác vụ có số lượng to nhất trong danh sách dữ liệu.

– MIN: Hàm tìm số bé nhất trong danh sách dữ liệu

– SẢN PHẨM: Chức năng của thành phầm.

– STDEV: Chức năng đo độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

– STDEVP: Hàm đo độ lệch chuẩn dựa trên tổng dân số được đưa ra dưới dạng đối số.

– SUM: Tổng số công tác.

– VAR: Hoạt động ước lượng các biến thể dựa trên mẫu từ 1 tập dữ liệu chi tiết.

– VARP: Hoạt động tính toán dung sai trên cơ sở toàn thể .

Với setup số, bạn có thể tiến hành công tác TIỀM NĂNG tiến hành tác dụng gần giống như các tác dụng trên.

Sử dụng hàm SUBTOTAL

2. Sử dụng hàm SUBTOTAL

Cách nấu:

SUBTOTAL (báo cáo việc làm, ref1,[ref2]…)

Ở đâu:

Số_ nhiệm vụ: là 1 biến chi tiêu hiệu quả, cho mỗi hàm AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VRP được gán các biến thể từ 1 tới 11 hoặc từ 101 tới 111. Nếu bạn muốn sử dụng tác dụng SUBTOTAL như bất cứ tác dụng nào khác, bạn phải nhập số tương ứng.

Số_ nhiệm vụ

(bao gồm cả trị giá ẩn)

Số_ nhiệm vụ

(bỏ lỡ trị giá ẩn)

Hàm

Công tác

trước hết

101

TRUNG BÌNH CỘNG

Hàm tính toán tỉ lệ.

2

102

ĐẾM

Hàm tính số ô chứa số.

3

103

COUNTA

Tác vụ đếm các ô có dữ liệu.

4

104

TỐI ĐA

Hàm tìm số to nhất trong danh sách dữ liệu.

5

105

MIN

Nhiệm vụ tìm số bé nhất trong danh sách dữ liệu

6

106

SẢN PHẨM

Chức năng tính toán.

7

107

STDEV

Hàm ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

số 8

108

STDEVP

Hàm ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên tổng dân số được đưa ra dưới dạng đối số.

9

109

TÓM LƯỢC

Tổng số công tác.

mười

110

VAR

Hàm ước lượng các biến thể dựa trên 1 mẫu từ 1 tập dữ liệu chi tiết.

11

111

VARP

Hoạt động tính toán dung sai trên cơ sở toàn thể .

Tham khảo 1,2,3, …: Địa điểm của địa chỉ tham chiếu nhưng bạn muốn tiến hành các phép tính. Nó có thể bao gồm 1 hoặc nhiều thông số không giống nhau.

Sử dụng hàm SUBTOTAL

3. Tỉ dụ về hoạt động SUBTOTAL

Trong hóa đơn sắm hàng, cần tính Tổng giá trên đơn vị Giá và Kích tấc. Chúng tôi sử dụng tác dụng TIỀM NĂNG với Số_ nhiệm vụ được 6.

Bạn sẽ thu được kết quả như hình bên dưới. Sau ấy, bạn chỉ cần sao chép công thức dưới đây để đáp ứng kết quả của các dòng sau.

Sử dụng hàm SUBTOTAL với Function_num 6

Hoặc trong 1 trường hợp khác, bạn sẽ thấy 1 công tác TIỀM NĂNG có thể được thay thế bằng hàm SUM với Số_ nhiệm vụ được 9:

Hoạt động SUBTOTAL thay thế hàm SUM bằng Function_num 9

Cảm ơn đã theo dõi bài viết về Ham TIỀM NĂNG trong Excel và cách sử dụng hàm TIỀM NĂNG okuka thuthuattinhoc.vn. Tôi kì vọng bạn có thể làm tốt công tác TIỀM NĂNG trong các phần mềm thực.


Thông tin thêm về Hàm Subtotal trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Hàm SUBTOTAL là 1 trong rất nhiều hàm toán học được sử dụng thường xuyên ở trong Excel. Để thông suốt hơn về hàm này, các bạn hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của thuthuattinhoc.vn. 1. Tính năng của hàm SUBTOTAL Hàm SUBTOTAL ko giống với các hàm khác trong Excel bởi vì nó ko có 1 tính năng nhất mực chi tiết. SUBTOTAL là thay mặt của 11 loại hàm không giống nhau trong Excel bao gồm: AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP. Trong ấy: – AVERAGE: Hàm tính số trung bình cộng. – COUNT: Hàm đếm số lượng ô có chứa các số. – COUNTA: Hàm đếm các ô có dữ liệu. – MAX: Hàm tìm ra số to nhất trong mảng dữ liệu. – MIN: Hàm tìm ra số bé nhất trong mảng dữ liệu – PRODUCT: Hàm tính tích. – STDEV: Hàm tính ước độ lệch chuẩn dựa theo mẫu. – STDEVP: Hàm ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên toàn thể toàn cục được cung ứng ở dạng đối số. – SUM: Hàm tính tổng. – VAR: Hàm ước lượng phương sai dựa trên mẫu từ các 1 tập các số liệu cho trước. – VARP: Hàm tính toán dung sai trên cơ sở toàn thể . Bằng các quy ước con số, bạn có thể khiến hàm SUBTOTAL tiến hành tác dụng như nhau như các hàm ở trên. 2. Cách dùng của hàm SUBTOTAL Công thức: SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],…) Trong ấy: – Function_num: là biến số để gọi hàm, mỗi hàm AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP đều được gắn 1 biến số không giống nhau từ 1 tới 11 hoặc từ 101 tới 111. Khi muốn sử dụng hàm SUBTOTAL như hàm nào thì bạn phải điền con số tương ứng. Function_num  (bao gồm giá trị ẩn) Function_num  (bỏ qua giá trị ẩn) Hàm Công dụng 1 101 AVERAGE  Hàm tính số trung bình cộng. 2 102 COUNT  Hàm đếm số lượng ô có chứa các số. 3 103 COUNTA  Hàm đếm các ô có dữ liệu. 4 104 MAX  Hàm tìm ra số to nhất trong mảng dữ liệu. 5 105 MIN  Hàm tìm ra số bé nhất trong mảng dữ liệu 6 106 PRODUCT  Hàm tính tích. 7 107 STDEV  Hàm tính ước độ lệch chuẩn dựa theo mẫu. 8 108 STDEVP  Hàm ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên toàn thể toàn cục được cung ứng ở dạng đối số. 9 109 SUM  Hàm tính tổng. 10 110 VAR  Hàm ước lượng phương sai dựa trên mẫu từ các 1 tập các số liệu cho trước. 11 111 VARP  Hàm tính toán dung sai trên cơ sở toàn thể . – Ref 1,2,3,…: Là vùng địa chỉ tham chiếu nhưng bạn muốn tiến hành các phép tính. Nó có thể gồm 1 hoặc nhiều thông số không giống nhau. 3. Tỉ dụ về hàm SUBTOTAL Trong 1 hóa đơn sắm hàng cần tính Thành tiền bằng tích của Đơn giá và Số lượng. Ta sử dụng hàm SUBTOTAL với Function_num là 6. Bạn sẽ được kết quả như hình dưới đây. Sau ấy bạn chỉ cần copy công thức xuống bên dưới để tạo thành các kết quả cho những dòng sau là được. Hoặc trong 1 tỉ dụ khác, bạn sẽ thấy hàm SUBTOTAL có thể thay thế cho hàm tổng SUM với Function_num là 9: Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết về Hàm SUBTOTAL trong Excel và cách dùng hàm SUBTOTAL của thuthuattinhoc.vn. Chúc các bạn có thể áp dụng thuần thục hàm SUBTOTAL vào trong các phần mềm thực tiễn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hàm #Subtotal #trong #Excel #Cách #dùng #và #ví #dụ


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Hàm #Subtotal #trong #Excel #Cách #dùng #và #ví #dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button