Hướng dẫn nhận tất cả skin hiện có trong Pokémon Unite

Pokémon Unite là một tựa game MOBA dựa trên Pokémon hot nhất hiện nay. Trò chơi có hơn 20 Pokémon vô cùng dễ thương khiến người hâm mộ không thể bỏ qua. Một trong số các Pokémon đó có những skin thay thế cho phép chúng mặc trang phục và phụ kiện khác nhau. Những skin này càng giúp các nhân vật Pokémon thêm phần đáng yêu và độc đáo. Dưới đây là các skin hiện có trong Pokémon Unite và cách mở khóa chúng.

Những skin hiện có trong Pokémon Unite và cách mở khóa

Mỗi skin trong Pokémon Unite có cách mở khóa khác nhau và người chơi cần làm đúng theo hướng dẫn để nhận được chúng.

Hình ảnh Tên skin Cách nhận
Space Style: Lucario Người chơi phải mua Battle Pass mùa 2 và sau đó mở khóa cấp độ 1.
Space Style: Gengar Người chơi phải mua Battle Pass cho Phần 2 và sau đó chơi đủ để mở khóa tất cả 60 cấp độ.
Firefighter Style: Blastoise Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1200 Aero Gem.
Sacred Style: Alolan Ninetales Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 2499 Aero Gem.
Poncho Style: Sylveon Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.
Bonfire Style: Slowbro Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem.
Bonfire Style: Talonflame Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem.
Suite Style: Venasaur Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1200 Aero Gem.
Captain Style: Charizard Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1200 Aero Gem.
Orange Unite Style: Snorlax Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Purple Unite Style: Snorlax Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Orange Unite Style: Talonflame Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Purple Unite Style: Talonflame Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Orange Unite Style: Pikachu Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Purple Unite Style: Pikachu Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Orange Unite Style: Eldegoss Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Purple Unite Style: Eldegoss Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Fashionable Style: Gardevoir Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem.
Beach Style: Machamp Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Beach Style: Snorlax Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Pilot Style: Talonflame Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 88 vé Holowear.
Fashionable Style: Eldegoss Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Fashionable Style: Pikachu Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.
Magician Style: Mr. Mime Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 1200 Aero Gem và 60 vé Holowear.
Beach Style: Garchomp Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.
Hero Style: Greninja Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1050 Aero Gem.
Fashionable Style: Absol Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.
Fashionable Style: Greninja Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem.
Fashionable Style: Blastoise Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.
Training Style: Slowbro Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.

Một số skin sắp ra mắt trong Pokémon Unite

Pokémon Unite thường xuyên cập nhật skin mới cho các Pokémon khác, dưới đây là một số tin đồn sẽ sớm ra mắt.

  • Charizard Bonfire Style
  • Pikachu Fashion Style
  • Lucario Bandit Style
  • Mr. Mime Cook Style
  • Talonflame Bonfire Style

Thông tin thêm về Hướng dẫn nhận tất cả skin hiện có trong Pokémon Unite

Pokémon Unite là một tựa game MOBA dựa trên Pokémon hot nhất hiện nay. Trò chơi có hơn 20 Pokémon vô cùng dễ thương khiến người hâm mộ không thể bỏ qua. Một trong số các Pokémon đó có những skin thay thế cho phép chúng mặc trang phục và phụ kiện khác nhau. Những skin này càng giúp các nhân vật Pokémon thêm phần đáng yêu và độc đáo. Dưới đây là các skin hiện có trong Pokémon Unite và cách mở khóa chúng.Những skin hiện có trong Pokémon Unite và cách mở khóaMỗi skin trong Pokémon Unite có cách mở khóa khác nhau và người chơi cần làm đúng theo hướng dẫn để nhận được chúng.Hình ảnhTên skinCách nhậnSpace Style: LucarioNgười chơi phải mua Battle Pass mùa 2 và sau đó mở khóa cấp độ 1.Space Style: GengarNgười chơi phải mua Battle Pass cho Phần 2 và sau đó chơi đủ để mở khóa tất cả 60 cấp độ.Firefighter Style: BlastoiseĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1200 Aero Gem.Sacred Style: Alolan NinetalesĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 2499 Aero Gem.Poncho Style: SylveonĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.Bonfire Style: SlowbroĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem.Bonfire Style: TalonflameĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem.Suite Style: VenasaurĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1200 Aero Gem.Captain Style: CharizardĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1200 Aero Gem.Orange Unite Style: SnorlaxĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Purple Unite Style: SnorlaxĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Orange Unite Style: TalonflameĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Purple Unite Style: TalonflameĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Orange Unite Style: PikachuĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Purple Unite Style: PikachuĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Orange Unite Style: EldegossĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Purple Unite Style: EldegossĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Fashionable Style: GardevoirĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem.Beach Style: MachampĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Beach Style: SnorlaxĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Pilot Style: TalonflameĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 88 vé Holowear.Fashionable Style: EldegossĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Fashionable Style: PikachuĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.Magician Style: Mr. MimeĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 1200 Aero Gem và 60 vé Holowear.Beach Style: GarchompĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear.Hero Style: GreninjaĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1050 Aero Gem.Fashionable Style: AbsolĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.Fashionable Style: GreninjaĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem.Fashionable Style: BlastoiseĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.Training Style: SlowbroĐi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Một số skin sắp ra mắt trong Pokémon UnitePokémon Unite thường xuyên cập nhật skin mới cho các Pokémon khác, dưới đây là một số tin đồn sẽ sớm ra mắt.Charizard Bonfire StylePikachu Fashion StyleLucario Bandit StyleMr. Mime Cook StyleTalonflame Bonfire Style

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #nhận #tất #cả #skin #hiện #có #trong #Pokémon #Unite


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Hướng #dẫn #nhận #tất #cả #skin #hiện #có #trong #Pokémon #Unite

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button