Hướng dẫn sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược mới ra mắt trong phiên bản 2.4 của Genshin Impact

Sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược sẽ tạo điều kiện để cho game thủ có thể thu về cho mình một lượng quà thưởng không hề nhỏ trong đầu phiên bản 2.4 này

Genshin Impact vừa qua đã cập nhật phiên bản 2.4 và miHoYo cũng đã chuẩn bị hàng loạt những sự kiện để chào đón người chơi của mình. Điển hình nhất chính là sự kiện “Nghiên Cứu Ma Dược”, khi mà người chơi sẽ cùng nhà Giả kim thuật Timaeus tại Monstadt thử nghiệm chế tạo một loại thuốc giả kim trong truyền thuyết. Nếu giúp Timaeus hoàn thành được nghiên cứu này thì phần thưởng mà người chơi nhận được sẽ vô cùng hậu hĩnh.

Thời Gian Sự Kiện

Thời gian mở sự kiện: 10:00 07/01/2022 – 03:59 17/01/2022 (Thời gian của máy chủ)

Hướng dẫn sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược mới ra mắt trong phiên bản 2.4 của Genshin Impact 2

Hướng dẫn sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược mới ra mắt trong phiên bản 2.4 của Genshin Impact 3

Điều Kiện Tham Gia

Hạng mạo hiểm ≥30

Hoàn thành Nhiệm Vụ Ma Thần “Lời Tạm Biệt Thể Xác Vĩnh Hằng”

Hướng Dẫn cách chơi

Hướng dẫn sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược mới ra mắt trong phiên bản 2.4 của Genshin Impact 4

Hướng dẫn sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược mới ra mắt trong phiên bản 2.4 của Genshin Impact 5

Hướng dẫn sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược mới ra mắt trong phiên bản 2.4 của Genshin Impact 6

Hướng dẫn sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược mới ra mắt trong phiên bản 2.4 của Genshin Impact 7

Hướng dẫn sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược mới ra mắt trong phiên bản 2.4 của Genshin Impact 8


Thông tin thêm về Hướng dẫn sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược mới ra mắt trong phiên bản 2.4 của Genshin Impact

Sự kiện Nghiên Cứu Ma Dược sẽ tạo điều kiện để cho game thủ có thể thu về cho mình một lượng quà thưởng không hề nhỏ trong đầu phiên bản 2.4 này

Genshin Impact vừa qua đã cập nhật phiên bản 2.4 và miHoYo cũng đã chuẩn bị hàng loạt những sự kiện để chào đón người chơi của mình. Điển hình nhất chính là sự kiện “Nghiên Cứu Ma Dược”, khi mà người chơi sẽ cùng nhà Giả kim thuật Timaeus tại Monstadt thử nghiệm chế tạo một loại thuốc giả kim trong truyền thuyết. Nếu giúp Timaeus hoàn thành được nghiên cứu này thì phần thưởng mà người chơi nhận được sẽ vô cùng hậu hĩnh.

Thời Gian Sự Kiện
Thời gian mở sự kiện: 10:00 07/01/2022 – 03:59 17/01/2022 (Thời gian của máy chủ)

Điều Kiện Tham Gia
Hạng mạo hiểm ≥30
Hoàn thành Nhiệm Vụ Ma Thần “Lời Tạm Biệt Thể Xác Vĩnh Hằng”
Hướng Dẫn cách chơi

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #sự #kiện #Nghiên #Cứu #Dược #mới #mắt #trong #phiên #bản #của #Genshin #Impact


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Hướng #dẫn #sự #kiện #Nghiên #Cứu #Dược #mới #mắt #trong #phiên #bản #của #Genshin #Impact

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button