khí là chất gì?

Khí là gì?


Thông tin thêm về khí là chất gì?

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#khí #là #chất #gì


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #khí #là #chất #gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button