Kịch bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022 4 mẫu kịch bản chương trình Đại hội Chi đội

Trong ko khí vui mừng phấn chấn của những ngày đầu 5 học mới, các Chi đội cũng tổ chức Đại hội Chi đội 5 học 2021 – 2022. Để buổi đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đúng thứ tự chẳng thể thiếu kịch bản Đại hội Chi đội được sẵn sàng thật tỷ mỉ.

Đại hội Chi đội 5 học 2021- 2022

Ngoài ra, trong buổi Đại hội cũng cần có biên bản Đại hội Chi đội để đánh dấu toàn thể diễn biến, nội dung trọng điểm trong buổi Đại hội. Vậy mời các em cùng tham khảo 4 mẫu kịch bản Đại hội Chi đội 5 học 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây để sẵn sàng thật tốt cho buổi Đại hội sắp đến:

Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 1

Phần I: NGHI LỄ

Kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các đại biểu về dự Đại hội Chi đội 5 học 2021 – 2022 khẩn trương tới hội trường để Đại hội thực hiện.

(Đợi bình ổn xong – tổ chức Đại hội)

1. Lễ chào cờ:

– Mở màn vào chương trình Đại hội, chúng em xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn đứng lên duyệt y y phục để làm lễ chào cờ!

– Nghiêm! (Đại biểu đứng nghiêm)

– Chào cờ …. Chào! (Đội Viên chào tay)

Quốc ca! (Đội viên hát ca).

– Đội ca! (Đội viên hát Đội ca)

VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA,

VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI – SẴN SÀNG!”.

(Đại hội hô béo: “Chuẩn bị!”)

– Lễ chào cờ đã xong, mời quý khách dự, quý thầy cô cùng các đại biểu an tọa.

(Đợi khách dự, đại biểu bình ổn).

2. Tuyên bố lý do – Giới Thiệu đại biểu

– Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, đại biểu thân mến. Kính thưa Đại hội!

– Bữa nay, ngày…… với 3….. Đội viên ưu tú của Chi Đội…… Trường……..gặp mặt về đây cùng đề ra phương hướng cho 5 học 2021 – 2022 và bầu chọn ra Ban chỉ đạo Chi đội để dẫn dắt Chi đội hoạt động. Ấy là lý do của Đại hội bữa nay.

– Kính thưa Đại hội! Tới dự Đại hội bữa nay chúng em vinh hạnh được đón rước:

– ……………………. Giáo viên Tổng đảm trách Đội, đại diện Ban thiếu niên.

– …………………. Giáo viên chủ nhiệm lớp, Anh đảm trách Chi Đội……..

– 74 bạn Đội viên của 37 Chi đội và 3…. bạn Chi đội……. cùng có mặt tại Đại hội bữa nay. Đề xuất chúng ta nhiệt thành hoan nghênh.

(Đại hội vỗ tay).

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký

Kính thưa Đại hội!

– Qua Đại hội Chi Đội trù bị ngày………… đã hợp nhất đề cử Đoàn chủ tịch và thư ký gồm những bạn có tên sau:

 1. …………………………………………….
 2. …………………………………………….
 3. …………………………………………….

Vậy xin mời Đoàn chủ tịch và thư ký lên địa điểm làm việc.

(Đoàn chủ tịch và thư ký lên địa điểm làm việc).

Sau đây tôi xin nhường quyền quản lý Đại hội về cho Đoàn chủ tịch. Xin cám ơn!

(Đoàn Chủ Tịch và thư ký vào địa điểm ).

—————————————-

Phần II: NỘI DUNG CHI TIẾT ĐẠI HỘI

1. Phát biểu mở màn đại hội

Kính thưa quý đại biểu thân mến, kính thưa Đại hội!

– Căn cứ chỉ dẫn của Hội đồng Đội……………

– Căn cứ kế hoạch 5 học 2021 – 2022.

– Căn cứ vào điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh về việc thực hiện Đại hội Chi Đội. Xin thay mặt cho Đoàn chủ tịch của Đại hội “Tôi xin tuyên bố và cho phép Đại hội Chi đội ……..Trường……………. 5 học 2021 – 2022 được thực hiện!

(Đại hội vỗ tay )

Tiếp theo, xin mời bạn …………. phê duyệt bản dự thảo chương trình Công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học 2021 – 2022.

(…………………….. đọc dự thảo.)

9. ………………………………… :

* Mới rồi Đại hội chúng ta đã lắng tai đoàn chủ tịch phê duyệt dự thảo chương trình công việc đội, phong trào thiếu nhi 5 học 2019 – 2020.

Bạn nào hợp nhất với bản dự thảo trên xin biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay.

Bạn nào ko hợp nhất với bản dự thảo trên xin biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay.

Xin cảm ơn toàn bộ Đại hội !

10. ……………………………….: Chương trình Đại hội của chúng ta cần trong phần biểu quyết các mục tiêu tiến hành trong 5 học. Đề xuất các bạn cần lắng tai, bàn bạc và biểu quyết 1 cách nghiêm chỉnh.

Trong các mục tiêu đề ra, mục tiêu nào cần chỉnh sửa thì yêu cầu các bạn có quan điểm. (Thanh để ý đánh dấu các mục tiêu của các bạn để bàn bạc, chỉ lấy khoản 2, 3 quan điểm cho 1 mục tiêu).

Như vậy đại hội đã bàn bạc mục tiêu đề ra. Hiện giờ Đại hội hợp nhất lấy quan điểm các mục tiêu vừa bàn bạc.

Bạn nào hợp nhất ……………………………………. Đề xuất biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay.

Bạn nào hợp nhất ……………………………………. Đề xuất biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay.

11. Bầu cử:

Trước lúc thực hiện bầu cử Ban chỉ đạo Chi đội 5 học 2019 – 2020, tôi xin phê duyệt chế độ bầu cử như sau :

Danh sách bầu cử Ban chỉ đạo Chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022, ….. bạn. Nay yêu cầu toàn bộ đại hội để ý tiến hành chế độ bầu cử như sau: Trong …. bạn chúng ta gạch bỏ …. bạn và đề cử ….bạn.

Cách tiến hành bỏ thăm:

– Phiếu hợp thức l phiếu gạch bỏ … bạn và đề cử … bạn.

– Phiếu ko hợp thức l phiếu: gạch ko hết họ và tên, gạch ít hơn hay nhiều hơn … bạn, ko gạch bỏ bạn nào.

Căn cứ Biên bản đại hội Chi đội trù bị ngày………. Thống nhất tổ bầu cử gồm các bạn có tên sau :

1- ……………………………. Tổ trưởng

2- ……………………………. Thành viên

3- ……………………………. Thành viên

Xin mời Tổ bầu cử lên làm việc.

————————————————

Tổ bầu cử làm việc

· Ban chỉ đạo mới ra mắt Đại hội và xin hẹn.

————————————————

12. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

Tiếp theo xin mời bạn………. Thư ký đoàn phê duyệt Nghị quyết Đại hội.

13. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Kính thưa:

– Quý đại biểu khách dự! Quý thầy, cô! Và tất cả các bạn Đội viên.

– Thưa Đại hội!

Qua 45 phút làm việc của Đại hội, với ko khí khẩn trương và sôi nổi, các đại biểu có nhiều quan điểm đóng góp, xây dựng bản dự thảo phương hướng công việc Đội và phong trào thiếu nhi của Chi đội nhiệm kỳ mới. Đã có nhiều quan điểm rất thiết thực nhằm đưa ra những mục tiêu, những cách thức để kết thúc tốt nhiệm vụ chung trong kế hoạch 5 học 2019 – 2020 của Chi đội.

* Kính thưa Đại hội!

– Tới đây Đại hội chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội Chi đội……. trường……. nhiệm kỳ 2019 – 2020 và xin chúc tất cả các bạn đầy đủ nghị lực và niềm tin bước vào 5 học mới.

Sau đây xin mời quý khách dự, quý đại biểu cùng toàn bộ các bạn đứng lên để chào cờ bế mạc.

– Nghiêm!

– Chào cờ! ………… Chào!

– Thôi!

Lễ chào cờ đã xong xuôi, chương trình Đại hội Chi đội……. trường………….nhiệm kỳ 2019 – 2020. Xin mời quý khách dự, quý thầy cô và các bạn nghỉ.

(Nhạc nền bài: Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh)

Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 2

I. KHAI MẠC

Đã tới bây giờ là việc em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý, các giáo viên cùng toàn bộ các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.

– Nghiêm! Chào cờ! Chào!

– Quốc ca

– Đội ca

– Vì Non sông XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ lớn lao – Chuẩn bị!

Em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các giáo viên cùng toàn bộ các bạn đội viên ngồi xuống.

II. TUYÊN BỐ LÝ DO – GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa toàn bộ các bạn đội viên!

Hòa chung ko khí thi đua sôi nổi của những ngày đầu 5 học mới, được sự đồng ý của Liên đội THCS ……………………, bữa nay Chi đội …… trang trọng tổ chức đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2019 – 2020 nhằm tổng kết, bình chọn những kết quả đã đạt được trong nhiệm kì vừa mới đây cùng lúc đề ra phương hướng cố gắng trong nhiệm kì mới.

Về dự với đại hội của chúng ta bữa nay có:

Đề xuất đại hội nhiệt thành chào mừng!

Đặc trưng về dự đại hội còn có đông đủ … bạn đội viên của chi đội …… Đề xuất chúng ta nhiệt thành hoan nghênh!

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÍ

Để đại hội thực hiện theo đúng nguyên lý và điều lệ Đội, yêu cầu đại hội bầu ra Đoàn chủ tịch.

Theo phiên họp trù bị, đại hội chúng ta đã đồng tình bầu 3 bạn sau vào Đoàn chủ tịch:

 1. Bạn:……………………………………………………………..
 2. Bạn:……………………………………………………………..
 3. Bạn:……………………………………………………………..

Và 2 bạn sau vào đoàn Thư kí:

 1. Bạn:……………………………………………………………..
 2. Bạn:……………………………………………………………..

Nếu đại hội đồng tình xin giơ tay biểu quyết.

Còn bạn nào có quan điểm khác ko? Như vậy ko còn quan điểm nào khác, đại hội đồng tình 100%. Sau đây xin mời Đoàn chủ tịch và thư kí lên làm việc.

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH đại hội

Sau đây, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin phê duyệt chương trình của đại hội:

1. Khai mạc

2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

3. Bầu Đoàn chủ tịch, thư kí

4. Trình bày báo cáo tổng kết 5 học 2019 – 2020 và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ 5 học 2021 – 2022

5. Đại hội bàn bạc

6. Biểu quyết phê duyệt bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ 5 học mới

7. Bầu BCH Chi đội mới

8. Bế mạc đại hội

Tiếp theo chương trình xin mời bạn …………………….. – Chi đội phó nhiệm kì 2019 – 2020 lên thể hiện bản báo cáo tổng kết 5 học 2019 – 2020 và bản dự thảo phương hướng 5 học 2021 – 2022.

Tiếp theo chương trình xin mời bạn …………………….. lên quản lý tham luận.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Thưa toàn bộ đại hội. Để bản báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ 5 học mới được hoàn thiện xin mời quan điểm của các bạn.

Theo phiên họp trù bị, đại hội của chúng ta đã đăng kí tham luận theo trình tự các ban như sau:

 1. Ban:……………………………………………………………..
 2. Ban:……………………………………………………………..
 3. Ban:……………………………………………………………..
 4. Ban:……………………………………………………………..
 5. Ban:……………………………………………………………..
 6. Ban:……………………………………………………………..

Xin mời đại diện các ban lên thể hiện tham luận.

đại hội tiếp diễn xin quan điểm của các bạn.

Có người nào có quan điểm gì bổ sung cho bản dự thảo phương hướng ko ạ?

Như vậy ko còn quan điểm nào khác. đại hội xin trân thành cảm ơn các quan điểm đóng góp của các bạn và xin tiếp nhận để bổ sung cho bản dự thảo phương hướng được hoàn thiện.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU

Thưa đại hội. Mới rồi ta đã nghe dự thảo phương hướng 5 học 2021 – 2022. Xin đại hội biểu quyết các mục tiêu ra Chi đội đề ra.

1. Học tập

2. Hạnh kiểm

3. Danh hiệu hoạt động

4. Các phong trào khác

VII. BẦU BCH CHI ĐỘI MỚI

Trước lúc bầu BCH chi đội mới, tôi xin thay mặt cho BCH chi đội cũ ban bố hết nhiệm kì. Xin mời đại hội bầu ra BCH chi đội mới.

Về cơ cấu:

 • 1 chi đội trưởng
 • 1 chi đội phó
 • 1 ủy viên

Về tiêu chuẩn: Học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt, biết tổ chức, quản lý hoạt động Đội.

Mới rồi tôi đã thể hiện đề án nhân sự BCH chi đội nhiệm kì 2021 – 2022. Có bạn nào bạo dạn ứng cử ko?

Ứng cử:……………………………………………………………..

Đề cử: Trong đại hội trù bị, chúng ta đã giới thiệu … bạn có tên sau tham dự nhân sự BCH chi đội mới:………………………………………………………………..

Xin hỏi đại hội có quan điểm khác ko? Như vậy đại hội đồng tình 100%

Để việc bầu cử diễn ra theo đúng nguyên lý và điều lệ Đội, yêu cầu đại hội bầu ra ban bầu cử.

Theo đại hội trù bị, chúng ta đã dự định số lượng tổ bầu cử là 2 bạn, gồm các bạn:

 1. Bạn:……………………………………………………………..
 2. Bạn:……………………………………………………………..

Nếu đại hội đồng tình xin cho biểu quyết. Như vậy đại hội đồng tình 100%. Xin mời tổ bầu cử lên làm việc.

Trong lúc tổ bầu cử làm việc xin mời các bạn thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

(Sau lúc tổ bầu cử làm việc xong)

Tiết mục mới rồi đã xong xuôi chương trình văn nghệ. Xin mời tổ bầu cử tiếp diễn làm việc

Sau đây tôi xin mời BCH chi đội mới ra mắt đại hội. Đề xuất đại hội nổ 1 tràng pháo tay!

Để bầu ra các bạn đi dự đại hội liên đội, xin mời các bạn cho quan điểm

Như vậy các bạn có tên sau đi dự đại hội liên đội:……………………………………………………………..

Tiếp theo chương trình em xin trân trọng kính mời cô:…………………………………………………………. lên phát biểu quan điểm và giao nhiệm vụ cho BCH chi đội mới.

Tiếp theo xin mời ban Thư kí lên đọc biên bản đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau 1 thời kì làm việc khẩn trương, nghiêm chỉnh, đại hội chúng ta đã thành công tốt đẹp. đại hội đã được nghe bản báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ 5 học mới, bầu ra BCH chi đội mới. đại hội cũng đã được nghe những quan điểm của các vị đại biểu dành cho chi đội.

Cuối cùng em xin kính chúc các vị đại biểu, các giáo viên xoành xoạch khỏe mạnh, các bạn đội viên chăm ngoan, học giỏi, tiến hành tốt nghị quyết đại hội đề ra.

Sau đây em xin kính mời các vị đại biểu khách quý, các giáo viên cùng toàn bộ các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ! Chào! – Thôi

Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 3

Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn tới dự Đại hội chi đội ….. liên đội THCS ……. nhiệm kì ……………. Mở màn chương trình mời các bạn cùng hát cộng đồng bài hát …………… (Dẫn chương trình bắt nhịp câu đầu)

1. Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

1.1. Chào cờ

– Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu, quý giáo viên và các bạn đứng lên làm lễ chào cờ.

– Nghiêm! – Chào cờ, chào! (Đội viên giơ tay chào kiểu đội viên); Quốc ca! (Đội viên bỏ tay xuống hát quốc ca); Đội ca!

– Vì Non sông xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ lớn lao, chuẩn bị! (cộng đồng đáp theo: “chuẩn bị”)

– Thôi!Xin kính mời các quý vị đại biểu, các giáo viên và các bạn ngồi xuống.

1.2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các giáo viên!Thưa các bạn đội viên thân mến!

5 học …………. đã xong xuôi, 5 học mới………… đã khởi đầu. Hoà trong ko khí sôi nổi thi đua bước vào 5 học mới, tiến hành theo kế hoạch và sự lãnh đạo của liên đội, bữa nay Chi đội lớp ….. trang trọng tổ chức đại hội chi đội nhiệm kỳ ……….. để đề ra phương hướng cố gắng cho chi đội trong 5 học này, cùng lúc bầu những bạn đội viên ưu tú, đon đả, có năng lực vào ban chỉ đạo chi đội nhiệm kỳ mới, đưa chi đội ta tăng trưởng lớn mạnh. Và xin chúc cho Đại hội của chúng ta bữa nay thành công đặc sắc.

Về tham gia đại hội bữa nay em xin trân trọng giới thiệu:

– …………………………………………………………….

– …………………………………………… , đảm trách chi đội, thầy cô giáo chủ nhiệm lớp………..

– Cùng ………. Bạn đội viên chi đội lớp ………. Đã về dự đông đủ, yêu cầu chúng ta nhiệt thành chào mừng.

2. Bầu chủ tịch đoàn, chủ tịch đoàn lên làm việc và cử thư ký đại hội

2.1 Bầu đoàn chủ tịch

Kính thưa Đại hội!Trong phiên họp trù bị ngày ………………., chúng ta đã dự định chủ tịch đoàn điều khiển đại hội bữa nay gồm 3 bạn có tên sau:

1. Bạn……………………………………….. 2. Bạn …………………………..3.Bạn………………………………………

Về số lượng và thành phần chủ tịch đoàn, xin hỏi có bạn nào còn quan điểm gì khác ko ạ? (dừng và quan sát 1 khi xem phía dưới có quan điểm gì ko)

Nếu ko có quan điểm nào mời đại hội biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay (tất cả đội viên giơ tay biểu quyết kể cả người dẫn chương trình).Cảm ơn các bạn! Như vậy là 100 % chúng ta đã đồng tình chủ tịch đoàn gồm 3 bạn có tên trên. Xin mời chủ tịch đoàn lên làm việc.

2. 2. Chủ tịch đoàn lên làm việc và giới thiệu thư ký.

Thưa Đại hội, chủ tịch đoàn chúng tôi sau lúc hội ý đã hợp nhất cử 2 bạn sau lên làm thư ký đại hội:

1. Bạn ……………………………………….. Thư ký tổng hợp 2. Bạn………………………… Thư ký nghị quyết.

Xin mời thư ký lên làm việc (2 bạn thư ký lên bàn thư ký và biên chép biên bản theo mẫu sẵn).

3. Đoàn chủ tịch ban bố chương trình và nội dung đại hội:

Sau đây, thay mặt cho chủ tịch đoàn tôi xin ban bố chương trình đại hội ngày bữa nay gồm những nội dung sau:

1 Chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

2. Bầu đoàn chủ tịch, đoàn chủ tịch lên làm việc và cử thư ký đại hội.

3. Chủ tịch đoàn ban bố nội dung chương trình đại hội

4. Thông qua phương hướng hoạt động 5 học ………….

5. Đại hội bàn bạc và biểu quyết các bình chọn mục tiêu chi tiết trong phương hướng.

6. Phát biểu lãnh đạo của đảm trách.

7. Bầu ban chỉ đạo chi đội mới.

8. Ban chỉ đạo chi đội mới ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ.

9. Phụ trách xác nhận ban chỉ đạo chi đội mới và giao nhiệm vụ cho ban chỉ đạo chi đội.

11. Thư ký đọc biên bản đại hội

12. Tổng kết bế mạc đại hội

Và sau đây xin mời bạn …………………………………………….. lớp trưởng thể hiện đặc điểm tình hình của chi đội và dự thảo phương hướng hoạt động của chi đội nhiệm kỳ ………….. Xin mời bạn!(Bạn lớp trưởng lên đọc bản phương hướng)

4. Đại hội bàn bạc và biểu quyết các mục tiêu chi tiết

Đại hội vừa nghe bản báo cáo đặc điểm tình hình của chi đội và dự thảo phương hướng hoạt động của chi đội nhiệm kỳ ………….. Sau đây xin mời các bạn bàn bạc và đóng góp quan điểm cho bản phương hướng. Xin mời các bạn cùng cho quan điểm về cc giải pháp chi đội mình nên tiến hành để xây dựng chi đội 3 tốt.

Xin mời bạn …………….. lớp phó kỷ luật sẽ cho quan điểm về những giải pháp chúng ta nên làm để phát huy vai trị tự quản của hàng ngũ cán bộ lớp.(Lớp phó kỉ luật cần sẵn sàng trước quan điểm để phát biểu)

……………………………………………………………………………………… (lớp bàn bạc để bàn giải pháp tiến hành xây dựng chi đội học tập tốt, hoạt động tốt, tự quản tốt. Nên khai thác quan điểm của cán bộ lớp, rồi chốt lại)

Tiếp theo xin mời Đại hội cùng bàn bạc và cho quan điểm về công trình mầm non nhưng mà chi đội chúng ta sẽ tiến hành trong 5 học nay

(Ban tổ chức phải dự định trước và đưa ra bàn bạc trong đại hội và biểu quyết bằng cách giơ tay: gợi ý công trình mầm non cấp chi đội, chi đội chọn 1 trong số các công trình: đồng phục tặng bạn, cờ chi đội, trang hoàng phòng học…)

Đại hội thực hiện bàn bạc về các hoạt động chi đội sẽ làm để hưởng ứng phong trào “Chi đội 3 tốt”

Xin cảm ơn phần bàn bạc rất sôi nổi của các bạn. Sau đây chúng ta sẽ biểu quyết phê duyệt phương hướng hoạt động của chi đội nhiệm kỳ …… Xin mời bạn ……………………………….. đọc lại các mục tiêu chi tiết của chi đội để đại hội cùng cho quan điểm.

(1 bạn trong chủ tịch đoàn đọc lại các mục tiêu phương hướng, sau đấy hỏi quan điểm:

Các bạn thấy các mục tiêu trên có cao quá ko?…..có thấp quá ko? …..

Nếu ko có quan điểm gì thêm thì xin mời đại hội biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay) (cả chủ tịch đoàn cũng biểu quyết).

Xin cảm ơn các bạn! Như vậy chúng ta đã hợp nhất 100% mục tiêu vừa nêu. Xin mời các bạn thư kí ghi vào biên bản và nghị quyết của đại hội.

5. Phát biểu của đảm trách

Kính thưa Đại hội, tới tham gia Đại hội bữa nay em xin trân trọng giới thiệu (cô /thầy) …….. ……………………………….. sẽ lên phát biểu quan điểm với chúng em. Xin trân trọng kính mời cô!.(Cô/ thầy chủ nhiệm hoặc tổng đảm trách phát biểu)

Thay mặt cho các bạn đội viên trong chi đội em xin cảm ơn những lời căn dặn của cô/ thầy, chúng em xin hẹn sẽ phấn đấu học tập tốt hoạt động tốt để xây dựng chi Đội lớn mạnh.

6. Bầu BCH Chi đội mới

Tiếp theo Đại Hội sẽ bước sang phần bầu cử.

Kính thưa Đại hội, để quản lý chi đội hoạt động đạt hiệu quả thì cấp thiết 1 hàng ngũ ban chỉ đạo chi đội kiểu mẫu, năng nổ, đon đả. Sau đây xin mời đại hội thực hiện bầu các bạn đội viên xứng đáng vào ban chỉ đạo chi đội nhiệm kỳ ………….. Để có 1 hàng ngũ ban chỉ đạo mới kiên cố và hoạt động hiệu quả thì những bạn được bầu cần có kết quả học tập từ khá trở lên, đạo đức tốt, đon đả, phận sự có năng lực trong công việc Đội, được thầy cô và cộng đồng tín nhiệm.

Về số lượng Ban Chỉ huy, chúng ta sẽ giới thiệu, ứng cử, đề cử 5 bạn và thực hiện bầu lấy 3. Xin hỏi có bạn nào tự ứng cử ko ạ? (dừng 1 khi quan sát mọi người)

Dựa vào chỉ tiêu Ban chỉ đạo chi đội, trong phiên họp trù bị ngày …………. chúng ta đã giới thiệu 5 bạn sau đây (tên 5 bạn)

Xin hỏi có bạn nào đề cử thêm ko? Có bạn nào xin rút ko ạ?(……) Nếu ko có bạn nào ứng cử, đề cử thê, ko có người nào xin rút thì mời đại hội biểu quyết chốt danh sách ứng, đề cử vào Ban chỉ đạo chi đội nhiệm kỳ ………….. (biểu quyết bằng giơ tay, cả chủ tịch đoàn cũng biểu quyết).

Vậy là chúng ta đã hợp nhất 100%, sau đây tôi xin chốt lại danh sách 5 bạn như trên

Để đại hội thực hiện 1 cách mau chóng, phiên trù bị chúng ta đã giới thiệu 2 bạn trong ban bầu cử, đấy là

Bạn ……………………………………………. trưởng ban Bạn……………………………… uỷ viên

Xin quan điểm đại hội (….) Nếu ko có quan điểm gì khác xin mời đại hội biểu quyết về số lượng và thành phần ban kiểm phiếu (biểu quyết bằng cách giơ tay). Cảm ơn đại hội. Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc.

7. Ban bầu cử lên ban bố thể lệ, phát phiếu và chỉ dẫn bầu cử)

“Xin cảm ơn các bạn đã tín nhiệm và giao nhiệm vụ, chúng tôi xin hẹn sẽ làm việc thật thà và đưa ra kết quả chuẩn xác nhất. Về phiếu bầu cử có những quy định sau: Sau đây mình sẽ viết tên 5 bạn lên bảng. Chúng ta sẽ biểu quyết bằng cách giơ tay, các bạn chọn ai thì giơ tay lúc nghe tên người đấy (mỗi bạn giơ tay 3 lần). Chúng ta sẽ lấy 3 bạn có số phiếu cao nhất từ trên xuống

(trưởng ban bầu cử quản lý bầu cử và chốt lại kết quả, 3 bạn trong Ban chỉ đạo mới

Xin mời Ban chỉ đạo mới vừa đắc cử ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ

Thay mặt cho Ban chỉ đạo chi đội nhiệm kỳ mới, xin cảm ơn các bạn đã tín nhiệm, chúng mình hẹn sẽ phấn đấu cực kỳ để chi đội ta đạt kết quả tốt trong 5 học này, cũng mong các bạn tiếp diễn ủng hộ, giúp sức để chúng mình kết thúc nhiệm vụ

Em xin kính mời …………………………………. Lên chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ban chỉ đạo mới. Xin kính mời ….

8. Giáo viên chủ nhiệm hoặc tổng đảm trách chúc mừng và giao nhiệm vụ cho BCH mới.

Sau đây xin mời bạn ……………………………thư ký lên phê duyệt biên bản nghị quyết đại hội.

9. Thư ký đọc biên bản

(Thư ký đọc biên bản nghị quyết).

Phần làm việc của Đoàn chủ tịch tới đây đã xong xuôi, sau đây xin nhường phần điều khiển chương trình lại cho bạn …………… (MC)

(đoàn chủ tịch rời khỏi bàn làm việc và xuống dưới đứng quay lên chào cờ bế mạc

Như vậy sau 45 phút làm việc , nghiêm chỉnh, đại hội chi đội …………. Đã thành công tốt đẹp. Trước lúc bế mạc đại hội, em xin kính mời quý vị và các bạn đứng dậy làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ, chào! Thôi!

……

Quy trình tổ chức Đại hội Chi đội 2021

1. chi đội, rà soát số lượng, tác phong, y phục đội viên.

2. Khai mạc đại hội: Chào cờ theo nghi tiết Đội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ban bố số lượng đội viên tham dự đại hội.

3. Bầu chủ tọa (3 em) và thư ký đại hội (2 em), báo cáo dự định thành phần chủ tọa.

4. Chủ tọa lên làm việc: ban bố chương trình và thời kì làm việc của đại hội.

5. 1 thành viên chủ tọa đọc Báo cáo tổng kết công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học ……. và Dự thảo Kế hoạch công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học ……

6. Đại hội thực hiện bàn bạc Báo cáo tổng kết công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học ……. và Dự thảo Kế hoạch công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học……., biểu quyết những mục tiêu cố gắng trong 5 học mới của chi đội.

7. Phát biểu của anh chị đảm trách hoặc đại biểu.

8. Bầu BCH chi đội mới và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên đội:

 • Chủ tọa ban bố BCH chi đội cũ hết nhiệm kì.
 • Chủ tọa nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào BCH chi đội mới. (3 thành viên /1 chi đội).
 • Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử, để các đội viên trong đại hội bàn bạc, sau đấy đại hội đề cử thêm người chưa nằm trong danh sách trên. Nếu có đội viên nào xin rút thì cần nêu rõ lý do, chủ tọa sẽ hội ý và quyết định cho đội viên đấy rút hay ko.
 • Biểu quyết hợp nhất số lượng trong danh sách ứng cử và đề cử.
 • Bầu ban kiểm phiếu, hợp nhất số lượng và biểu quyết Ban kiểm phiếu.
 • Ban kiểm phiếu ban bố thể lệ bầu cử, rà soát hòm phiếu, rà soát phiếu và phát phiếu bầu cử.
 • Đội viên thực hiện tự tay bỏ thăm. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và ban bố kết quả bầu cử trước đại hội. Sau đấy đại hội tiếp diễn bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên đội.

(Phiếu hợp thức là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách ứng cử, phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo quy trình từ cao xuống thấp…). Nếu bầu cử bằng bề ngoài giơ tay thì thư ký phải đếm và ghi số lượng chi tiết.

 • Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ lúc ban kiểm phiếu làm việc.
 • Có thể bầu các chức danh trong đại hội. Nếu ko thì sau lúc có kết quả bầu cử, anh chị đảm trách (GVCN) mời BCH chi đội mới họp ngay để bầu chi đội trưởng, chi đội phó và ủy viên.
 • BCH chi đội mới ra mắt đại hội, đảm trách gắn cấp hiệu (nếu có) và giao nhiệm vụ.

9. Tổng kết đại hội: Chủ tọa bình chọn kết quả đại hội và cảm ơn các đại biểu về dự đại hội.

10. Chào cờ bế mạc.

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Kịch bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022!

.


Thông tin thêm về Kịch bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2021 - 2022 4 mẫu kịch bản chương trình Đại hội Chi đội

Trong ko khí vui mừng phấn chấn của những ngày đầu 5 học mới, các Chi đội cũng tổ chức Đại hội Chi đội 5 học 2021 – 2022. Để buổi đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đúng thứ tự chẳng thể thiếu kịch bản Đại hội Chi đội được sẵn sàng thật tỷ mỉ.Đại hội Chi đội 5 học 2021- 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngoài ra, trong buổi Đại hội cũng cần có biên bản Đại hội Chi đội để đánh dấu toàn thể diễn biến, nội dung trọng điểm trong buổi Đại hội. Vậy mời các em cùng tham khảo 4 mẫu kịch bản Đại hội Chi đội 5 học 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây để sẵn sàng thật tốt cho buổi Đại hội sắp đến:Kịch bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 1Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 2Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 3Quy trình tổ chức Đại hội Chi đội 2021Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 1Phần I: NGHI LỄKính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các đại biểu về dự Đại hội Chi đội 5 học 2021 – 2022 khẩn trương tới hội trường để Đại hội thực hiện.(Đợi bình ổn xong – tổ chức Đại hội)1. Lễ chào cờ:- Mở màn vào chương trình Đại hội, chúng em xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn đứng lên duyệt y y phục để làm lễ chào cờ!- Nghiêm! (Đại biểu đứng nghiêm)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Chào cờ …. Chào! (Đội Viên chào tay)- Quốc ca! (Đội viên hát ca).- Đội ca! (Đội viên hát Đội ca)“VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA,VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI – SẴN SÀNG!”.(Đại hội hô béo: “Chuẩn bị!”)- Lễ chào cờ đã xong, mời quý khách dự, quý thầy cô cùng các đại biểu an tọa.(Đợi khách dự, đại biểu bình ổn).2. Tuyên bố lý do – Giới Thiệu đại biểu- Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, đại biểu thân mến. Kính thưa Đại hội!- Bữa nay, ngày…… với 3….. Đội viên ưu tú của Chi Đội…… Trường……..gặp mặt về đây cùng đề ra phương hướng cho 5 học 2021 – 2022 và bầu chọn ra Ban chỉ đạo Chi đội để dẫn dắt Chi đội hoạt động. Ấy là lý do của Đại hội bữa nay.- Kính thưa Đại hội! Tới dự Đại hội bữa nay chúng em vinh hạnh được đón rước:- ……………………. Giáo viên Tổng đảm trách Đội, đại diện Ban thiếu niên.- …………………. Giáo viên chủ nhiệm lớp, Anh đảm trách Chi Đội……..- 74 bạn Đội viên của 37 Chi đội và 3…. bạn Chi đội……. cùng có mặt tại Đại hội bữa nay. Đề xuất chúng ta nhiệt thành hoan nghênh.(Đại hội vỗ tay).3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư kýKính thưa Đại hội!- Qua Đại hội Chi Đội trù bị ngày………… đã hợp nhất đề cử Đoàn chủ tịch và thư ký gồm những bạn có tên sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…………………………………………………………………………………………………………………………………………Vậy xin mời Đoàn chủ tịch và thư ký lên địa điểm làm việc.(Đoàn chủ tịch và thư ký lên địa điểm làm việc).Sau đây tôi xin nhường quyền quản lý Đại hội về cho Đoàn chủ tịch. Xin cám ơn!(Đoàn Chủ Tịch và thư ký vào địa điểm ).—————————————-Phần II: NỘI DUNG CHI TIẾT ĐẠI HỘI1. Phát biểu mở màn đại hộiKính thưa quý đại biểu thân mến, kính thưa Đại hội!- Căn cứ chỉ dẫn của Hội đồng Đội……………- Căn cứ kế hoạch 5 học 2021 – 2022.- Căn cứ vào điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh về việc thực hiện Đại hội Chi Đội. Xin thay mặt cho Đoàn chủ tịch của Đại hội “Tôi xin tuyên bố và cho phép Đại hội Chi đội ……..Trường……………. 5 học 2021 – 2022 được thực hiện!”(Đại hội vỗ tay )Tiếp theo, xin mời bạn …………. phê duyệt bản dự thảo chương trình Công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học 2021 – 2022.(…………………….. đọc dự thảo.)9. ………………………………… :* Mới rồi Đại hội chúng ta đã lắng tai đoàn chủ tịch phê duyệt dự thảo chương trình công việc đội, phong trào thiếu nhi 5 học 2019 – 2020.Bạn nào hợp nhất với bản dự thảo trên xin biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay.Bạn nào ko hợp nhất với bản dự thảo trên xin biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay.Xin cảm ơn toàn bộ Đại hội !10. ……………………………….: Chương trình Đại hội của chúng ta cần trong phần biểu quyết các mục tiêu tiến hành trong 5 học. Đề xuất các bạn cần lắng tai, bàn bạc và biểu quyết 1 cách nghiêm chỉnh.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trong các mục tiêu đề ra, mục tiêu nào cần chỉnh sửa thì yêu cầu các bạn có quan điểm. (Thanh để ý đánh dấu các mục tiêu của các bạn để bàn bạc, chỉ lấy khoản 2, 3 quan điểm cho 1 mục tiêu).Như vậy đại hội đã bàn bạc mục tiêu đề ra. Hiện giờ Đại hội hợp nhất lấy quan điểm các mục tiêu vừa bàn bạc.Bạn nào hợp nhất ……………………………………. Đề xuất biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay.Bạn nào hợp nhất ……………………………………. Đề xuất biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay.11. Bầu cử:Trước lúc thực hiện bầu cử Ban chỉ đạo Chi đội 5 học 2019 – 2020, tôi xin phê duyệt chế độ bầu cử như sau :Danh sách bầu cử Ban chỉ đạo Chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022, ….. bạn. Nay yêu cầu toàn bộ đại hội để ý tiến hành chế độ bầu cử như sau: Trong …. bạn chúng ta gạch bỏ …. bạn và đề cử ….bạn.Cách tiến hành bỏ thăm:- Phiếu hợp thức l phiếu gạch bỏ … bạn và đề cử … bạn.- Phiếu ko hợp thức l phiếu: gạch ko hết họ và tên, gạch ít hơn hay nhiều hơn … bạn, ko gạch bỏ bạn nào.Căn cứ Biên bản đại hội Chi đội trù bị ngày………. Thống nhất tổ bầu cử gồm các bạn có tên sau :1- ……………………………. Tổ trưởng2- ……………………………. Thành viên3- ……………………………. Thành viênXin mời Tổ bầu cử lên làm việc.————————————————Tổ bầu cử làm việc· Ban chỉ đạo mới ra mắt Đại hội và xin hẹn.————————————————12. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :Tiếp theo xin mời bạn………. Thư ký đoàn phê duyệt Nghị quyết Đại hội.13. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:Kính thưa:- Quý đại biểu khách dự! Quý thầy, cô! Và tất cả các bạn Đội viên.- Thưa Đại hội!Qua 45 phút làm việc của Đại hội, với ko khí khẩn trương và sôi nổi, các đại biểu có nhiều quan điểm đóng góp, xây dựng bản dự thảo phương hướng công việc Đội và phong trào thiếu nhi của Chi đội nhiệm kỳ mới. Đã có nhiều quan điểm rất thiết thực nhằm đưa ra những mục tiêu, những cách thức để kết thúc tốt nhiệm vụ chung trong kế hoạch 5 học 2019 – 2020 của Chi đội.* Kính thưa Đại hội!- Tới đây Đại hội chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội Chi đội……. trường……. nhiệm kỳ 2019 – 2020 và xin chúc tất cả các bạn đầy đủ nghị lực và niềm tin bước vào 5 học mới.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Sau đây xin mời quý khách dự, quý đại biểu cùng toàn bộ các bạn đứng lên để chào cờ bế mạc.- Nghiêm!- Chào cờ! ………… Chào!- Thôi!Lễ chào cờ đã xong xuôi, chương trình Đại hội Chi đội……. trường………….nhiệm kỳ 2019 – 2020. Xin mời quý khách dự, quý thầy cô và các bạn nghỉ.(Nhạc nền bài: Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh)Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 2I. KHAI MẠCĐã tới bây giờ là việc em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý, các giáo viên cùng toàn bộ các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.- Nghiêm! Chào cờ! Chào!- Quốc ca- Đội ca- Vì Non sông XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ lớn lao – Chuẩn bị!Em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các giáo viên cùng toàn bộ các bạn đội viên ngồi xuống.II. TUYÊN BỐ LÝ DO – GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂUKính thưa các vị đại biểu, khách quý!Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!Thưa toàn bộ các bạn đội viên!Hòa chung ko khí thi đua sôi nổi của những ngày đầu 5 học mới, được sự đồng ý của Liên đội THCS ……………………, bữa nay Chi đội …… trang trọng tổ chức đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2019 – 2020 nhằm tổng kết, bình chọn những kết quả đã đạt được trong nhiệm kì vừa mới đây cùng lúc đề ra phương hướng cố gắng trong nhiệm kì mới.Về dự với đại hội của chúng ta bữa nay có:Đề xuất đại hội nhiệt thành chào mừng!Đặc trưng về dự đại hội còn có đông đủ … bạn đội viên của chi đội …… Đề xuất chúng ta nhiệt thành hoan nghênh!III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÍĐể đại hội thực hiện theo đúng nguyên lý và điều lệ Đội, yêu cầu đại hội bầu ra Đoàn chủ tịch.Theo phiên họp trù bị, đại hội chúng ta đã đồng tình bầu 3 bạn sau vào Đoàn chủ tịch:Bạn:……………………………………………………………..Bạn:……………………………………………………………..Bạn:……………………………………………………………..Và 2 bạn sau vào đoàn Thư kí:Bạn:……………………………………………………………..Bạn:……………………………………………………………..Nếu đại hội đồng tình xin giơ tay biểu quyết.Còn bạn nào có quan điểm khác ko? Như vậy ko còn quan điểm nào khác, đại hội đồng tình 100%. Sau đây xin mời Đoàn chủ tịch và thư kí lên làm việc.IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH đại hộiSau đây, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin phê duyệt chương trình của đại hội:1. Khai mạc2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu3. Bầu Đoàn chủ tịch, thư kí4. Trình bày báo cáo tổng kết 5 học 2019 – 2020 và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ 5 học 2021 – 20225. Đại hội thảo luận6. Biểu quyết phê duyệt bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ 5 học mới(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})7. Bầu BCH Chi đội mới8. Bế mạc đại hộiTiếp theo chương trình xin mời bạn …………………….. – Chi đội phó nhiệm kì 2019 – 2020 lên thể hiện bản báo cáo tổng kết 5 học 2019 – 2020 và bản dự thảo phương hướng 5 học 2021 – 2022.Tiếp theo chương trình xin mời bạn …………………….. lên quản lý tham luận.V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬNThưa toàn bộ đại hội. Để bản báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ 5 học mới được hoàn thiện xin mời quan điểm của các bạn.Theo phiên họp trù bị, đại hội của chúng ta đã đăng kí tham luận theo trình tự các ban như sau:Ban:……………………………………………………………..Ban:……………………………………………………………..Ban:……………………………………………………………..Ban:……………………………………………………………..Ban:……………………………………………………………..Ban:……………………………………………………………..Xin mời đại diện các ban lên thể hiện tham luận.đại hội tiếp diễn xin quan điểm của các bạn.Có người nào có quan điểm gì bổ sung cho bản dự thảo phương hướng ko ạ?Như vậy ko còn quan điểm nào khác. đại hội xin trân thành cảm ơn các quan điểm đóng góp của các bạn và xin tiếp nhận để bổ sung cho bản dự thảo phương hướng được hoàn thiện.VI. BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊUThưa đại hội. Mới rồi ta đã nghe dự thảo phương hướng 5 học 2021 – 2022. Xin đại hội biểu quyết các mục tiêu ra Chi đội đề ra.1. Học tập2. Hạnh kiểm3. Danh hiệu hoạt động4. Các phong trào khácVII. BẦU BCH CHI ĐỘI MỚITrước lúc bầu BCH chi đội mới, tôi xin thay mặt cho BCH chi đội cũ ban bố hết nhiệm kì. Xin mời đại hội bầu ra BCH chi đội mới.Về cơ cấu:1 chi đội trưởng1 chi đội phó1 ủy viênVề tiêu chuẩn: Học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt, biết tổ chức, quản lý hoạt động Đội.Mới rồi tôi đã thể hiện đề án nhân sự BCH chi đội nhiệm kì 2021 – 2022. Có bạn nào bạo dạn ứng cử ko?Ứng cử:……………………………………………………………..Đề cử: Trong đại hội trù bị, chúng ta đã giới thiệu … bạn có tên sau tham dự nhân sự BCH chi đội mới:………………………………………………………………..Xin hỏi đại hội có quan điểm khác ko? Như vậy đại hội đồng tình 100phần trămĐể việc bầu cử diễn ra theo đúng nguyên lý và điều lệ Đội, yêu cầu đại hội bầu ra ban bầu cử.Theo đại hội trù bị, chúng ta đã dự định số lượng tổ bầu cử là 2 bạn, gồm các bạn:Bạn:……………………………………………………………..Bạn:……………………………………………………………..Nếu đại hội đồng tình xin cho biểu quyết. Như vậy đại hội đồng tình 100%. Xin mời tổ bầu cử lên làm việc.Trong lúc tổ bầu cử làm việc xin mời các bạn thưởng thức các tiết mục văn nghệ.(Sau lúc tổ bầu cử làm việc xong)Tiết mục mới rồi đã xong xuôi chương trình văn nghệ. Xin mời tổ bầu cử tiếp diễn làm việcSau đây tôi xin mời BCH chi đội mới ra mắt đại hội. Đề xuất đại hội nổ 1 tràng pháo tay!Để bầu ra các bạn đi dự đại hội liên đội, xin mời các bạn cho quan điểmNhư vậy các bạn có tên sau đi dự đại hội liên đội:……………………………………………………………..Tiếp theo chương trình em xin trân trọng kính mời cô:…………………………………………………………. lên phát biểu quan điểm và giao nhiệm vụ cho BCH chi đội mới.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tiếp theo xin mời ban Thư kí lên đọc biên bản đại hội.IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘISau 1 thời kì làm việc khẩn trương, nghiêm chỉnh, đại hội chúng ta đã thành công tốt đẹp. đại hội đã được nghe bản báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ 5 học mới, bầu ra BCH chi đội mới. đại hội cũng đã được nghe những quan điểm của các vị đại biểu dành cho chi đội.Cuối cùng em xin kính chúc các vị đại biểu, các giáo viên xoành xoạch khỏe mạnh, các bạn đội viên chăm ngoan, học giỏi, tiến hành tốt nghị quyết đại hội đề ra.Sau đây em xin kính mời các vị đại biểu khách quý, các giáo viên cùng toàn bộ các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.Nghiêm! Chào cờ! Chào! – ThôiKịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 3Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn tới dự Đại hội chi đội ….. liên đội THCS ……. nhiệm kì ……………. Mở màn chương trình mời các bạn cùng hát cộng đồng bài hát …………… (Dẫn chương trình bắt nhịp câu đầu)1. Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.1.1. Chào cờ- Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu, quý giáo viên và các bạn đứng lên làm lễ chào cờ.- Nghiêm! – Chào cờ, chào! (Đội viên giơ tay chào kiểu đội viên); Quốc ca! (Đội viên bỏ tay xuống hát quốc ca); Đội ca!- Vì Non sông xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ lớn lao, chuẩn bị! (cộng đồng đáp theo: “chuẩn bị”)- Thôi!Xin kính mời các quý vị đại biểu, các giáo viên và các bạn ngồi xuống.1.2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểuKính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các giáo viên!Thưa các bạn đội viên thân mến!5 học …………. đã xong xuôi, 5 học mới………… đã khởi đầu. Hoà trong ko khí sôi nổi thi đua bước vào 5 học mới, tiến hành theo kế hoạch và sự lãnh đạo của liên đội, bữa nay Chi đội lớp ….. trang trọng tổ chức đại hội chi đội nhiệm kỳ ……….. để đề ra phương hướng cố gắng cho chi đội trong 5 học này, cùng lúc bầu những bạn đội viên ưu tú, đon đả, có năng lực vào ban chỉ đạo chi đội nhiệm kỳ mới, đưa chi đội ta tăng trưởng lớn mạnh. Và xin chúc cho Đại hội của chúng ta bữa nay thành công đặc sắc.Về tham gia đại hội bữa nay em xin trân trọng giới thiệu:- …………………………………………………………….- …………………………………………… , đảm trách chi đội, thầy cô giáo chủ nhiệm lớp………..- Cùng ………. Bạn đội viên chi đội lớp ………. Đã về dự đông đủ, yêu cầu chúng ta nhiệt thành chào mừng.2. Bầu chủ tịch đoàn, chủ tịch đoàn lên làm việc và cử thư ký đại hội2.1 Bầu đoàn chủ tịchKính thưa Đại hội!Trong phiên họp trù bị ngày ………………., chúng ta đã dự định chủ tịch đoàn điều khiển đại hội bữa nay gồm 3 bạn có tên sau:1. Bạn……………………………………….. 2. Bạn …………………………..3.Bạn………………………………………Về số lượng và thành phần chủ tịch đoàn, xin hỏi có bạn nào còn quan điểm gì khác ko ạ? (dừng và quan sát 1 khi xem phía dưới có quan điểm gì ko)Nếu ko có quan điểm nào mời đại hội biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay (tất cả đội viên giơ tay biểu quyết kể cả người dẫn chương trình).Cảm ơn các bạn! Như vậy là 100 % chúng ta đã đồng tình chủ tịch đoàn gồm 3 bạn có tên trên. Xin mời chủ tịch đoàn lên làm việc.2. 2. Chủ tịch đoàn lên làm việc và giới thiệu thư ký.Thưa Đại hội, chủ tịch đoàn chúng tôi sau lúc hội ý đã hợp nhất cử 2 bạn sau lên làm thư ký đại hội:1. Bạn ……………………………………….. Thư ký tổng hợp 2. Bạn………………………… Thư ký nghị quyết.Xin mời thư ký lên làm việc (2 bạn thư ký lên bàn thư ký và biên chép biên bản theo mẫu sẵn).3. Đoàn chủ tịch ban bố chương trình và nội dung đại hội:Sau đây, thay mặt cho chủ tịch đoàn tôi xin ban bố chương trình đại hội ngày bữa nay gồm những nội dung sau:1 Chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu2. Bầu đoàn chủ tịch, đoàn chủ tịch lên làm việc và cử thư ký đại hội.3. Chủ tịch đoàn ban bố nội dung chương trình đại hội4. Thông qua phương hướng hoạt động 5 học ………….5. Đại hội bàn bạc và biểu quyết các bình chọn mục tiêu chi tiết trong phương hướng.6. Phát biểu lãnh đạo của đảm trách.7. Bầu ban chỉ đạo chi đội mới.8. Ban chỉ đạo chi đội mới ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ.9. Phụ trách xác nhận ban chỉ đạo chi đội mới và giao nhiệm vụ cho ban chỉ đạo chi đội.11. Thư ký đọc biên bản đại hội12. Tổng kết bế mạc đại hộiVà sau đây xin mời bạn …………………………………………….. lớp trưởng thể hiện đặc điểm tình hình của chi đội và dự thảo phương hướng hoạt động của chi đội nhiệm kỳ ………….. Xin mời bạn!(Bạn lớp trưởng lên đọc bản phương hướng)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Đại hội bàn bạc và biểu quyết các mục tiêu cụ thểĐại hội vừa nghe bản báo cáo đặc điểm tình hình của chi đội và dự thảo phương hướng hoạt động của chi đội nhiệm kỳ ………….. Sau đây xin mời các bạn bàn bạc và đóng góp quan điểm cho bản phương hướng. Xin mời các bạn cùng cho quan điểm về cc giải pháp chi đội mình nên tiến hành để xây dựng chi đội 3 tốt.Xin mời bạn …………….. lớp phó kỷ luật sẽ cho quan điểm về những giải pháp chúng ta nên làm để phát huy vai trị tự quản của hàng ngũ cán bộ lớp.(Lớp phó kỉ luật cần sẵn sàng trước quan điểm để phát biểu)……………………………………………………………………………………… (lớp bàn bạc để bàn giải pháp tiến hành xây dựng chi đội học tập tốt, hoạt động tốt, tự quản tốt. Nên khai thác quan điểm của cán bộ lớp, rồi chốt lại)Tiếp theo xin mời Đại hội cùng bàn bạc và cho quan điểm về công trình mầm non nhưng mà chi đội chúng ta sẽ tiến hành trong 5 học nay(Ban tổ chức phải dự định trước và đưa ra bàn bạc trong đại hội và biểu quyết bằng cách giơ tay: gợi ý công trình mầm non cấp chi đội, chi đội chọn 1 trong số các công trình: đồng phục tặng bạn, cờ chi đội, trang hoàng phòng học…)Đại hội thực hiện bàn bạc về các hoạt động chi đội sẽ làm để hưởng ứng phong trào “Chi đội 3 tốt”Xin cảm ơn phần bàn bạc rất sôi nổi của các bạn. Sau đây chúng ta sẽ biểu quyết phê duyệt phương hướng hoạt động của chi đội nhiệm kỳ …… Xin mời bạn ……………………………….. đọc lại các mục tiêu chi tiết của chi đội để đại hội cùng cho quan điểm.(1 bạn trong chủ tịch đoàn đọc lại các mục tiêu phương hướng, sau đấy hỏi quan điểm:Các bạn thấy các mục tiêu trên có cao quá ko?…..có thấp quá ko? …..Nếu ko có quan điểm gì thêm thì xin mời đại hội biểu quyết bằng bề ngoài giơ tay) (cả chủ tịch đoàn cũng biểu quyết).Xin cảm ơn các bạn! Như vậy chúng ta đã hợp nhất 100% mục tiêu vừa nêu. Xin mời các bạn thư kí ghi vào biên bản và nghị quyết của đại hội.5. Phát biểu của phụ tráchKính thưa Đại hội, tới tham gia Đại hội bữa nay em xin trân trọng giới thiệu (cô /thầy) …….. ……………………………….. sẽ lên phát biểu quan điểm với chúng em. Xin trân trọng kính mời cô!.(Cô/ thầy chủ nhiệm hoặc tổng đảm trách phát biểu)Thay mặt cho các bạn đội viên trong chi đội em xin cảm ơn những lời căn dặn của cô/ thầy, chúng em xin hẹn sẽ phấn đấu học tập tốt hoạt động tốt để xây dựng chi Đội lớn mạnh.6. Bầu BCH Chi đội mớiTiếp theo Đại Hội sẽ bước sang phần bầu cử.Kính thưa Đại hội, để quản lý chi đội hoạt động đạt hiệu quả thì cấp thiết 1 hàng ngũ ban chỉ đạo chi đội kiểu mẫu, năng nổ, đon đả. Sau đây xin mời đại hội thực hiện bầu các bạn đội viên xứng đáng vào ban chỉ đạo chi đội nhiệm kỳ ………….. Để có 1 hàng ngũ ban chỉ đạo mới kiên cố và hoạt động hiệu quả thì những bạn được bầu cần có kết quả học tập từ khá trở lên, đạo đức tốt, đon đả, phận sự có năng lực trong công việc Đội, được thầy cô và cộng đồng tín nhiệm.Về số lượng Ban Chỉ huy, chúng ta sẽ giới thiệu, ứng cử, đề cử 5 bạn và thực hiện bầu lấy 3. Xin hỏi có bạn nào tự ứng cử ko ạ? (dừng 1 khi quan sát mọi người)Dựa vào chỉ tiêu Ban chỉ đạo chi đội, trong phiên họp trù bị ngày …………. chúng ta đã giới thiệu 5 bạn sau đây (tên 5 bạn)Xin hỏi có bạn nào đề cử thêm ko? Có bạn nào xin rút ko ạ?(……) Nếu ko có bạn nào ứng cử, đề cử thê, ko có người nào xin rút thì mời đại hội biểu quyết chốt danh sách ứng, đề cử vào Ban chỉ đạo chi đội nhiệm kỳ ………….. (biểu quyết bằng giơ tay, cả chủ tịch đoàn cũng biểu quyết).Vậy là chúng ta đã hợp nhất 100%, sau đây tôi xin chốt lại danh sách 5 bạn như trênĐể đại hội thực hiện 1 cách mau chóng, phiên trù bị chúng ta đã giới thiệu 2 bạn trong ban bầu cử, đấy làBạn ……………………………………………. trưởng ban Bạn……………………………… uỷ viênXin quan điểm đại hội (….) Nếu ko có quan điểm gì khác xin mời đại hội biểu quyết về số lượng và thành phần ban kiểm phiếu (biểu quyết bằng cách giơ tay). Cảm ơn đại hội. Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc.7. Ban bầu cử lên ban bố thể lệ, phát phiếu và chỉ dẫn bầu cử)“Xin cảm ơn các bạn đã tín nhiệm và giao nhiệm vụ, chúng tôi xin hẹn sẽ làm việc thật thà và đưa ra kết quả chuẩn xác nhất. Về phiếu bầu cử có những quy định sau: Sau đây mình sẽ viết tên 5 bạn lên bảng. Chúng ta sẽ biểu quyết bằng cách giơ tay, các bạn chọn ai thì giơ tay lúc nghe tên người đấy (mỗi bạn giơ tay 3 lần). Chúng ta sẽ lấy 3 bạn có số phiếu cao nhất từ trên xuống(trưởng ban bầu cử quản lý bầu cử và chốt lại kết quả, 3 bạn trong Ban chỉ đạo mớiXin mời Ban chỉ đạo mới vừa đắc cử ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụThay mặt cho Ban chỉ đạo chi đội nhiệm kỳ mới, xin cảm ơn các bạn đã tín nhiệm, chúng mình hẹn sẽ phấn đấu cực kỳ để chi đội ta đạt kết quả tốt trong 5 học này, cũng mong các bạn tiếp diễn ủng hộ, giúp sức để chúng mình kết thúc nhiệm vụEm xin kính mời …………………………………. Lên chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ban chỉ đạo mới. Xin kính mời ….8. Giáo viên chủ nhiệm hoặc tổng đảm trách chúc mừng và giao nhiệm vụ cho BCH mới.Sau đây xin mời bạn ……………………………thư ký lên phê duyệt biên bản nghị quyết đại hội.9. Thư ký đọc biên bản(Thư ký đọc biên bản nghị quyết).Phần làm việc của Đoàn chủ tịch tới đây đã xong xuôi, sau đây xin nhường phần điều khiển chương trình lại cho bạn …………… (MC)(đoàn chủ tịch rời khỏi bàn làm việc và xuống dưới đứng quay lên chào cờ bế mạcNhư vậy sau 45 phút làm việc , nghiêm chỉnh, đại hội chi đội …………. Đã thành công tốt đẹp. Trước lúc bế mạc đại hội, em xin kính mời quý vị và các bạn đứng dậy làm lễ chào cờ.Nghiêm! Chào cờ, chào! Thôi!……Quy trình tổ chức Đại hội Chi đội 20211. chi đội, rà soát số lượng, tác phong, y phục đội viên.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Khai mạc đại hội: Chào cờ theo nghi tiết Đội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ban bố số lượng đội viên tham dự đại hội.3. Bầu chủ tọa (3 em) và thư ký đại hội (2 em), báo cáo dự định thành phần chủ tọa.4. Chủ tọa lên làm việc: ban bố chương trình và thời kì làm việc của đại hội.5. 1 thành viên chủ tọa đọc Báo cáo tổng kết công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học ……. và Dự thảo Kế hoạch công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học ……6. Đại hội thực hiện bàn bạc Báo cáo tổng kết công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học ……. và Dự thảo Kế hoạch công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học……., biểu quyết những mục tiêu cố gắng trong 5 học mới của chi đội.7. Phát biểu của anh chị đảm trách hoặc đại biểu.8. Bầu BCH chi đội mới và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên đội:Chủ tọa ban bố BCH chi đội cũ hết nhiệm kì.Chủ tọa nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào BCH chi đội mới. (3 thành viên /1 chi đội).Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử, để các đội viên trong đại hội bàn bạc, sau đấy đại hội đề cử thêm người chưa nằm trong danh sách trên. Nếu có đội viên nào xin rút thì cần nêu rõ lý do, chủ tọa sẽ hội ý và quyết định cho đội viên đấy rút hay ko.Biểu quyết hợp nhất số lượng trong danh sách ứng cử và đề cử.Bầu ban kiểm phiếu, hợp nhất số lượng và biểu quyết Ban kiểm phiếu.Ban kiểm phiếu ban bố thể lệ bầu cử, rà soát hòm phiếu, rà soát phiếu và phát phiếu bầu cử.Đội viên thực hiện tự tay bỏ thăm. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và ban bố kết quả bầu cử trước đại hội. Sau đấy đại hội tiếp diễn bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên đội.(Phiếu hợp thức là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách ứng cử, phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo quy trình từ cao xuống thấp…). Nếu bầu cử bằng bề ngoài giơ tay thì thư ký phải đếm và ghi số lượng chi tiết.Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ lúc ban kiểm phiếu làm việc.Có thể bầu các chức danh trong đại hội. Nếu ko thì sau lúc có kết quả bầu cử, anh chị đảm trách (GVCN) mời BCH chi đội mới họp ngay để bầu chi đội trưởng, chi đội phó và ủy viên.BCH chi đội mới ra mắt đại hội, đảm trách gắn cấp hiệu (nếu có) và giao nhiệm vụ.9. Tổng kết đại hội: Chủ tọa bình chọn kết quả đại hội và cảm ơn các đại biểu về dự đại hội.10. Chào cờ bế mạc.>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Kịch bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022!

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Kịch #bản #Đại #hội #Chi #đội #nhiệm #kỳ #mẫu #kịch #bản #chương #trình #Đại #hội #Chi #đội


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Kịch #bản #Đại #hội #Chi #đội #nhiệm #kỳ #mẫu #kịch #bản #chương #trình #Đại #hội #Chi #đội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button