Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?

Màng sinh chất được coi là ranh giới giữa tế bào và môi trường bao quanh. Sự tạo nên của màng sinh chất là gì? Chức năng của màng sinh chất là gì? Đây là nội dung chương trình học Sinh học lớp 10. Trong bài viết này, Hoatieu xin san sẻ 1 số thông tin để các bạn sinh viên thông suốt hơn về màng sinh chất.

1. Vì sao màng sinh chất có cấu trúc động?

Vì cấu tạo động của màng sinh chất?

A. Photpholipit và prôtêin luôn đi lại

B. Màng ko dừng đi lại bao quanh tế bào

C. Tế bào di chuyển ko dừng nên màng có cấu tạo mềm mỏng.

D. Các phân tử prôtêin và prôtêin ko dừng đi lại

Trả lời: A. Phospholipid và protein liên tiếp chuyển di

Cấu trúc linh động của màng sinh chất là do sự đi lại tầm thường của các phospholipid và protein trong cấu trúc màng.

2. Sự tạo nên màng huyết tương

5 1972, Artist (Nghệ sĩ) và Nicolson (Nicolson) đã yêu cầu 1 mẫu hình cấu trúc của màng sinh chất gọi là mẫu hình khảm linh động. Theo mẫu hình này, màng sinh chất được tạo thành từ 2 thành phần chính: phospholipid và protein. Ngoài ra, ở cả tế bào động vật và người, màng sinh chất đều chứa nhiều phân tử cholesterol làm tăng tính bất biến của màng sinh chất. Các protein của màng tế bào nhập vai trò là kênh chuyên chở các chất ra vào tế bào và các cơ quan tiếp thu thông tin từ bên ngoài. Có thể nói, màng plasma giống như bề mặt của tế bào, và các thành phần của màng plasma như protein, glycolipid và glycoprotein nhập vai trò như cảm biến (thụ thể), cổng (kênh) và dấu hiệu cảnh báo. đặc biệt cho từng loại ô. (Hình 10.2).

Cấu trúc màng plasma

3. Chức năng màng plasma

Với cấu trúc căn bản của phospholipid và protein, màng sinh chất có các tác dụng nhu yếu sau:

Sự bàn luận chất và thực chất theo sự chọn lựa: Lớp phospholipid chỉ cho phép các phân tử hòa tan bé (ko phân cực) đi qua. Cả vật chất phân cực và tích điện đều phải đi qua các kênh protein phù hợp để vào tế bào. Bằng cách có thể cho phép 1 số chất đi vào và ra khỏi tế bào, người ta thường nói rằng nhiều chất sinh vật học có thể thâm nhập vào tế bào 1 cách dễ ợt.

Màng huyết tương cũng chứa các protein thụ thể nhận thông tin của tế bào. Tế bào là 1 hệ thống mở, liên tiếp nhận thông tin vật lý và hóa học từ bên ngoài và đưa ra phản ứng thích hợp với những chỉnh sửa của điều kiện bên ngoài. Tỉ dụ, màng sinh chất của tế bào tâm thần người chứa các thụ thể nhận dấu hiệu được giải phóng từ tế bào trước bằng chất dẫn truyền xung tâm thần, để các dây tâm thần được chuyển từ tế bào tâm thần này sang tế bào tâm thần khác.

– Màng sinh chất có các dấu hiệu glycoprotein “tầm thường” đặc biệt cho từng loại tế bào. Nhờ đấy, các tế bào của cùng 1 thân thể có thể nhận mặt và nhận mặt được các tế bào “ngoại lai” (tế bào của thân thể khác).

Vui lòng tham khảo phần thông tin có lợi khác trong mục Tài liệu Học Điện Tử Cơ Bản VN.


Thông tin thêm về Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?

Màng sinh chất được coi là ranh giới cách trở tế bào và môi trường. Vậy màng sinh chất có cấu trúc như thế nào? Chức năng của màng sinh chất là gì? Đây là các nội dung tri thức thuộc chương trình môn Sinh học lớp 10. Trong bài viết này Hoatieu xin san sẻ 1 số tri thức để các bạn học trò thông suốt hơn về màng sinh chất.
1. Vì sao màng sinh chất lại có cấu trúc động
Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?
A. Các phân tử photpholipit và protein thường xuyên chuyển dịch
B. Màng thường xuyên đi lại bao quanh tế bào
C. Tế bào thường xuyên đi lại nên màng có cấu trúc động
D. Các phân tử protein và colesteron thường xuyên đi lại
Đáp án: A. Các phân tử photpholipit và protein thường xuyên chuyển dịch
Màng sinh chất có cấu trúc động là do các phân tử photpholipit và protein thường xuyên chuyển dịch trong cấu trúc màng.
2. Cấu trúc của màng sinh chất
5 1972,Singơ(Singer) và Nicolson (Nicolson) đã đưa ra mẫu hình cấu tạo màng sinh chất được gọi là mẫu hình khảm động. Theo mẫu hình này, màng sinh chất có cấu tạo gồm 2 thành phần chính là phôtpholipit và prôtêin. Ngoài ra, ở các tế bào động vật và người, màng sinh chất còn có nhiều phân tử colestêron làm tăng độ bất biến của màng sinh chất. Các prôtêin của màng tế bào có chức năng như những kênh chuyên chở các chất ra vào tế bào cũng như các thụ thể tiếp thu các thông tin từ bên ngoài. Có thể nói, màng sinh chất như khuôn mặt của tế bào và các thành phần của màng sinh chất như prôtêin, glicôlipit và glicôprôtêin làm nhiệm vụ như các cảm quan (thụ thể), cửa ngõ (kênh) và những dấu chuẩn nhận mặt đặc biệt cho từng loại tế bào (hình 10.2).

3. Chức năng của màng sinh chất
Với thành phần cấu tạo chủ chốt là phôtpholipit và prôtêin nên màng sinh chất có các tác dụng chính sau đây :
– Trao đổi chất với môi trường 1 cách có lựa chọn : Lớp phôtpholipit chỉ cho những phân tử bé tan trong dầu mỡ (ko phân cực) đi qua. Các chất phân cực và tích điện đều phải đi qua những kênh prôtêin phù hợp mới ra vào được tế bào. Với đặc tính chi cho 1 số chất nhất mực ra vào tế bào nên người ta thường nói càng sinh chất có tính bán thấm.
– Màng sinh chất còn có các prôtêin thụ thể thu nạp thông tin cho tế bào. Tế bào là 1 hệ mở luôn thu nạp các thông tin lí hoá học từ bên ngoài và đưa ra vững phục vụ phù hợp trước sự chỉnh sửa của điều kiện ngoại cảnh. Tỉ dụ, màng sinh chất của tế bào tâm thần ở người có các thụ thể nhận dấu hiệu là các chất dẫn truyền xung tâm thần từ tế bào phía trước giải phóng ra, nhờ vậy xung tâm thần được truyền từ tế bào tâm thần này sang tế bào tâm thần khác.
– Màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là glicôprôtêin đặc biệt cho từng loại tế bào. Nhờ vậy, các tế bào của cùng 1 thân thể có thể nhận mặt nhau và nhận mặt các tế bào “lạ” (tế bào của thân thể khác).
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Học Điện Tử Cơ Bản VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Màng #sinh #chất #có #cấu #trúc #động #là #nhờ


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Màng #sinh #chất #có #cấu #trúc #động #là #nhờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button