Mẫu bản khai cấp thị thực tại cửa khẩu

Tờ khai cấp thị thực tại cửa khẩu

Tờ khai cấp thị thực cửa khẩu là loại tờ khai được thực hiện nay cơ quan cấp thị thực cửa khẩu. Mẫu được ban hành theo Nghị quyết 15/2019 / QĐ-TTg. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Đã chỉnh sửa, bổ sung Mẫu công nhận việc chấm dứt việc khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với giấy tờ điện tử
  • Mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung tờ khai thủ tục địa giới điện tử

Thông báo cấp thị thực tại cửa khẩu

TÊN CỦA AGENSE
DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số:… /….

Okokuqala (trước tiên)…ngày mặt trăng 5 20…

LỜI MỜI
Cấp thị thực tại cửa khẩu …… (2)

Họ và tên: ………………… Chức vụ: ………… Tên cơ quan, công ty ………….

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………………………….

Biên phòng cửa khẩu đề xuất …………… (3) cấp thị thực cho ………… (4) người nước ngoài như sau:

TT

Tên (chữ in hoa)

5 sinh

Quốc tịch

Số hộ chiếu / giấy má có trị giá vận động quốc tế

NCMP / BCA chính thức Thư bộ phận (Số / ngày, tháng, 5, người ký)

Hộ chiếu

Thời gian cho mục tiêu

Nam giới

Phụ nữ

Nhiều lần

1 lần

Lối vào

Đi du hý

Ngày qua ngày…

trước tiên

Người nhận:
– Đội Quy trình (Đồn) BPCK… (5);
– Tiết kiệm:

NGƯỜI KHAI GIẢNG
(Họ và tên)
(Chữ ký kỹ thuật số)

Ghi chú:

(1) Tên vị trí;

(2) Tên cổng ranh giới;

(3), (5) Tên đơn vị biên phòng tiến hành tuần tra biên thuỳ điện tử;

(4) Số người đã được cấp thị thực tại cửa khẩu có văn bản công bố của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục An toàn tập thể.

Tờ khai xin thị thực tại cửa khẩu

Mời các em xem phần thứ tự điều hành Trong 1 cái gì đấy biểu mẫu Xin vui lòng.

.


Thông tin thêm về Mẫu bản khai cấp thị thực tại cửa khẩu

Mẫu bản khai về việc cấp thị thực tại cửa khẩu
Mẫu bản khai cấp thị thực tại cửa khẩu là mẫu bản khai được lập ra để khai về việc cấp thị thực tại cửa khẩu. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/2019/QĐ-TTg. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu công nhận chấm dứt khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với giấy tờ điện tử sửa đổi, bổ sung
Mẫu bản khai sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng điện tử

Bản khai về việc cấp thị thực tại cửa khẩu

TÊN CƠ QUANDOANH NGHIỆP——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:… /….

…(1)…, ngày … tháng … 5 20…

BẢN KHAICấp thị thực tại cửa khẩu……(2)
Họ và tên: ……………Chức vụ: ………Tên cơ quan, công ty……………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….
Đề xuất (Đồn) Biên phòng cửa khẩu…………………………(3) cấp thị thực cho…………(4) người nước ngoài như sau:

TT

Họ tên (Chữ in hoa)

5 sinh

Quốc tịch

Số Hộ chiếu/giấy má có trị giá vận động quốc tế

Công văn xét duyệt của Cục QLXNC/BCA (Số/ngày, tháng, 5, người ký)

Thị thực

Thời gian dự định

Nam

Nữ

Nhiều lần

1 lần

Nhập cảnh

Xuất cảnh

Từ ngày … Tới ngày …

1

Nơi nhận:– Đội thủ tục (Đồn) BPCK…(5);– Lưu:

NGƯỜI KHAI(Ghi rõ họ tên)(Chữ ký số)

Ghi chú:
(1) Địa danh;
(2) Tên cửa khẩu;
(3), (5) Tên đơn vị Biên phòng cửa khẩu tiến hành thủ tục biên phòng điện tử;
(4) Số lượng người được cấp thị thực tại cửa khẩu theo văn bản công bố của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.
Mẫu bản khai cấp thị thực tại cửa khẩu

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #bản #khai #cấp #thị #thực #tại #cửa #khẩu


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #bản #khai #cấp #thị #thực #tại #cửa #khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button