Mẫu báo cáo hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới

Mẫu báo cáo về hoạt động thí điểm của đơn vị thí điểm xe

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị sát hạch xe cơ giới là mẫu báo cáo được lập để báo cáo về hoạt động sát hạch của đơn vị sát hạch xe cơ giới. Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2019 / TT-BGTVT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu coi xét, báo cáo và điều hành sổ biên chép bằng cách sử dụng nút nghiên cứu
  • Giấy má mẫu và báo cáo rà soát dữ liệu

Báo cáo hoạt động của đơn vị thí điểm xe

Đơn vị đăng ký XCG….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

……, tháng ngày…… 5…

BÁO CÁO NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ NHỎ

(Từ ngày… tháng… 5… tới bữa nay… tháng… 5…)

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đơn vị đăng ký xe ………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… .. SỐ FAX: ……… …… ……………

Báo cáo tình hình làm thêm giờ (từ ngày …… tới ngày ……) như sau:

1. Địa điểm đơn vị đã đăng ký, nhà xưởng và khu vực đậu xe:

(Không / ko có chỉnh sửa so với các bài rà soát hoặc bài rà soát trước đấy – vui lòng ghi rõ các chỉnh sửa nếu có).

2. Thiết bị rà soát, phương tiện rà soát:

– Số xích: …………………………………………………………………………………………………….

– Nguyên liệu thí nghiệm, phương tiện thí nghiệm bổ sung trong kỳ: ……………………… ..

– Trạng thái hoạt động ngày nay của thiết bị: ……………………………………………………… ..

3. Thông tin lưu trữ và truyền dữ liệu:

– Nguồn bổ sung tại 1 thời khắc: ……………………………………………………………………………………………………

– Trạng thái hoạt động ngày nay của thiết bị: ……………………………………………………… ..

4. Các nguồn lực khác:

– Tài liệu rà soát bổ sung theo thời kì: …………………………………………………….

– Trạng thái hoạt động ngày nay: ……………………………………………………… ..

– Hệ thống điều hành chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: (có / ko) ………….

5. Nhân viên đăng ký: (danh sách theo mẫu tại Phụ lục 3 của Thông tư này)

6. Vận dụng thứ tự:

– Toàn khu vực vi phạm và chỉ dẫn các đơn vị, tư nhân (nếu có) trong giai đoạn báo cáo.

7. Chế độ sổ sách, báo cáo và điều hành theo dõi, sử dụng nút rà soát:

– Các loại chữ theo quy định: (hoàn / mất) ………………………………………………………………………………………….

– Bản ghi thông tin: (thiếu / thiếu) ……………………… ..

– Chỉ sử dụng và hỗ trợ:

8. Thanh toán:

– Trả tem rà soát: (thiếu / thiếu) ………………………… ..

– Thiết bị rà soát thiết bị: (đủ / thiếu) …………………………………………………………

– Thanh toán các khoản khác: (đủ / mất) ……………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………….

9. Chất liệu in ấn:

1. Loại áp suất dòng:

2 ……………………………………………………… ..

Giá trị dĩ vãng: ……………………….

Số lần thu mới chỉ mất khoảng: …..

Giá trị sử dụng: ………………………

Số ko đạt: ……………………….

Giá trị hiện có: ……………

Từ số ………… tới số …………

Giá trị của cải trong dĩ vãng: ……………………….

Số biên lai mới chỉ mất khoảng: ……………………… ..

Số tiền đã sử dụng: ……………………………………….

Số lỗi: ………………………………………………………….

Giá trị hiện có: ………………………………………………………….

Từ số ………………………… .. tới số …………………………

10. Đề nghị đăng ký:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

CÔNG ĐOÀN ĐĂNG KÝ HOA KỲ
(Đã được ký và đóng dấu)

Mẫu báo cáo về hoạt động thí điểm của đơn vị thí điểm xe

Mời các bạn mày mò thêm về phần này thứ tự điều hành Trong 1 cái gì đấy biểu mẫu Xin vui lòng.

.


Thông tin thêm về Mẫu báo cáo hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới

Mẫu báo cáo về hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới
Mẫu báo cáo hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới. Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2019/TT-BGTVT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu biên bản bình chọn sổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành sử dụng ấn chỉ kiểm định
Mẫu biên bản rà soát bình chọn giấy má và dữ liệu

Báo cáo về hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới

Đơn vị ĐK XCG….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

……, ngày……tháng……5…

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH
(Từ ngày…tháng… 5… tới ngày…tháng… 5…)
Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới……………………………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………ĐT:……………….. FAX: ……………………
Báo cáo tình hình hoạt động trong kỳ (từ ngày…… tới ngày…… ) như sau:
1. Diện tích đơn vị đăng kiểm, nhà xưởng, bãi đỗ xe:
(Không/có chỉnh sửa so với kỳ rà soát, bình chọn lần trước – đề nghị ghi rõ những chỉnh sửa nếu có).
2. Thiết bị kiểm định, phương tiện rà soát:
– Số dây chuyền:……………………………………………………………………………………………….
– Thiết bị kiểm định, phương tiện rà soát bổ sung trong kỳ: ………………………………………..
– Trạng thái hoạt động ngày nay của thiết bị: …………………………………………………………..
3. Thiết bị thông tin lưu trữ và truyền số liệu:
– Thiết bị bổ sung trong kỳ: …………………………………………………………………………………
– Trạng thái hoạt động ngày nay của thiết bị: …………………………………………………………..
4. Các trang thiết bị khác:
– Trang thiết bị kiểm định bổ sung trong kỳ: ………………………………………………………….
– Trạng thái hoạt động ngày nay của trang thiết bị: …………………………………………………..
– Hệ thống điều hành chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: (có/ko) ……………………….
5. Nhân lực của đơn vị đăng kiểm: (lập danh sách theo mẫu Phụ lục 3 của Thông tư này)
6. Thực hiện thứ tự:
– Nêu đầy đủ các vi phạm, kỷ luật của đơn vị, tư nhân (nếu có) trong kỳ báo cáo.
7. Sổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành, sử dụng ấn chỉ kiểm định:
– Các loại sổ theo quy định: (đủ/thiếu) ………………………………………………………………….
– Việc biên chép thông tin trong các sổ: (đủ/thiếu) …………………………………………………..
– Sử dụng và cấp phát ấn chỉ:
8. Thực hiện trả tiền:
– Thanh toán tiền ấn chỉ kiểm định: (đủ/thiếu)………………………………………………………..
– Thanh toán tiền rà soát thiết bị: (đủ/thiếu)…………………………………………………………
– Thanh toán các khoản khác: (đủ/thiếu) ……………………………………………………………….
9. Kiểm kê ấn chỉ:

1. Loại ấn chỉ:

2 …………………………………………………..

Số lượng tồn kỳ trước:………..……
Số lượng nhận mới trong kỳ:…..…..
Số lượng sử dụng:…………………
Số lượng hỏng:…………….………
Số lượng tồn:………………………
Từ số………… tới số ……………

Số lượng tồn kỳ trước:……………………………….
Số lượng nhận mới trong kỳ:……………………..
Số lượng sử dụng:……………………………….……
Số lượng hỏng:…………………………………………
Số lượng tồn:……………………………………………
Từ số ………………….. tới số…………………

10. Đề xuất của đơn vị đăng kiểm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM(Ký, đóng dấu)

Mẫu báo cáo hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #báo #cáo #hoạt #động #kiểm #định #của #đơn #vị #kiểm #định #cơ #giới


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #báo #cáo #hoạt #động #kiểm #định #của #đơn #vị #kiểm #định #cơ #giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button