Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu biên bản kết quả khám sức khỏe trách nhiệm quân sự

Mẫu biên bản khám sức khỏe trách nhiệm quân sự là mẫu biên bản được lập để báo cáo kết quả khám sức khỏe trách nhiệm quân sự. Mẫu nêu rõ nội dung tường trình, kết quả khám bệnh, v.v. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Thẻ trách nhiệm quân sự

Đơn công nhận tạm hoãn trách nhiệm quân sự

Đơn tự nguyện tòng ngũ

Nội dung căn bản của mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe trách nhiệm quân sự như sau:

Vùng đất ………………………… ..

Tập thể …………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ……………… ..

,., Ngày trong 5…

Báo cáo kết quả khám sức khỏe bộ đội

Hạng …… 5 …… ..

TT

Nội dung

Kết quả

Hãy cẩn thận

trước tiên

Giá trị được hệ thống coi xét

2

Bài rà soát số

3

Thể loại sức khỏe:

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Người nhận:

– Hội đồng Công vụ;

– Sở Y tế khu vực;

– Trung tâm Y tế huyện;

– Tiết kiệm… ..

Chỉ huy
Nhóm thẩm định sức khỏe
(Ghi chú)

Mẫu biên bản kết quả khám sức khỏe trách nhiệm quân sự

Mẫu biên bản kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự


Thông tin thêm về Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả rà soát sức khỏe trách nhiệm quân sự
Mẫu báo cáo về kết quả rà soát sức khỏe trách nhiệm quân sự là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả rà soát sức khỏe trách nhiệm quân sự. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả rà soát sức khỏe… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Phiếu sức khỏe trách nhiệm quân sự
Đơn xin công nhận tạm hoãn trách nhiệm quân sự
Mẫu đơn xin tham dự trách nhiệm quân sự tình nguyện
Nội dung căn bản của mẫu báo cáo về kết quả rà soát sức khỏe trách nhiệm quân sự như sau:

Huyện………………………..
Xã ……………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: ……………..

………………., ngày…tháng…5…

Báo cáo kết quả rà soát sức khỏe trách nhiệm quân sự
Đợt……5 ……..

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Số lượng cần rà soát theo kế hoạch

2

Số lượng đã rà soát

3

Phân loại sức khỏe:

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Nơi nhận:
– Hội đồng NVQS xã;
– Phòng Y tế huyện;
– Trung tâm Y tế huyện;
– Lưu…..

Tổ trưởngTổ rà soát sức khỏe(Ký tên)

Mẫu báo cáo về kết quả rà soát sức khỏe trách nhiệm quân sự

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #báo #cáo #kết #quả #kiểm #tra #sức #khỏe #nghĩa #vụ #quân #sự


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #báo #cáo #kết #quả #kiểm #tra #sức #khỏe #nghĩa #vụ #quân #sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button