Mẫu báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Mẫu báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập cảng thuốc, vật liệu chữa bệnh

Mẫu báo cáo tình hình xuất, nhập thuốc và đơn thuốc là loại báo cáo được lập để báo cáo tình hình xuất, nhập thuốc và đơn thuốc. Mẫu đơn nêu rõ nội dung khai báo, thông tin về thuốc, thành phần … Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo nhập cảng vắc xin số lượng phệ

Mẫu giấy phép nhập cảng dược phẩm

Sách mẫu cho tài liệu nhập cảng và đóng gói

Nội dung căn bản của Mẫu báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập cảng thuốc và vật liệu y tế như sau:

TÊN TRUNG TÂM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ………………… ..

BÁO CÁO XUẤT KHẨU, NỘP THUỐC, MẶT HÀNG THUỐC
(Từ ngày ………… ..)

Kính gửi: Sở Y tế.

1. Xuất khẩu vật liệu y tế:

STT

Tên dược chất (1)

Tên khu vực sản xuất

Thế giới sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên cơ sở nhập cảng

Nhập tên đất nước

Số đăng ký chu kỳ / số giấy phép xuất khẩu, ngày cấp (nếu có)

Đơn vị

Số lượng xuất khẩu

Bỏ cổng ranh giới

2. Xuất khẩu thuốc:

STT

Tên thuốc, nồng độ hoặc độ mạnh, dạng bào chế

Tên hoạt chất (2)

Quy trình đóng gói

Tên khu vực sản xuất

Thế giới sản xuất

Tên cơ sở nhập cảng

Nhập tên đất nước

Số đăng ký chu kỳ / số giấy phép xuất khẩu, ngày cấp (nếu có)

Đơn vị

Số lượng xuất khẩu

Bỏ cổng ranh giới

3. Nhập khẩu vật liệu:

STT

Tên dược chất (1)

Tên khu vực sản xuất

Thế giới sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên cơ sở nhập cảng

Tên đất nước xuất khẩu

Số đăng ký chu kỳ / số giấy phép xuất khẩu, ngày cấp (nếu có)

Đơn vị

Giá trị đã nhập

Vào cửa khẩu

4. Nhập khẩu thuốc:

STT

Tên thuốc, nồng độ hoặc độ mạnh, dạng bào chế

Tên hoạt chất (2)

Quy trình đóng gói

Tên khu vực sản xuất

Thế giới sản xuất

Tên của nhà cung ứng

Tên đất nước xuất khẩu

Số đăng ký chu kỳ / Số giấy phép nhập cảng, ngày cấp

Đơn vị

Giá trị đã nhập

Vào cửa khẩu

,., Ngày trong 5…

Thành lập

Người đại diện theo luật pháp / người được giao cho
(Chữ ký, ký hiệu)

(1) Đối với bài thuốc ta thì ghi tên dược chất (tên tiếng Việt và tên khoa học). Trường hợp ko có tên tiếng Việt thì ghi tên nước cử cộng với tên khoa học. Đối với các thành phầm thảo dược dạng hơi thành phẩm, kê đơn dạng bào chế.

(2) Đối với bài thuốc ta, thuốc cổ xưa: Ghi tên dược chất (tên khoa học là từ tiếng Việt). Trường hợp ko có tên tiếng Việt thì ghi tên nước cử cộng với tên khoa học. Đối với các thành phầm thảo dược dạng hơi thành phẩm, kê đơn dạng bào chế.

Mẫu báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập cảng thuốc, vật liệu chữa bệnh

Mẫu báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu chữa bệnh

.


Thông tin thêm về Mẫu báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập cảng thuốc, vật liệu làm thuốc
Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập cảng thuốc, vật liệu làm thuốc là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc xuất khẩu, nhập cảng thuốc, vật liệu làm thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về loại thuốc, vật liệu làm thuốc… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu báo cáo nhập cảng lô vắc xin
Mẫu công văn cho phép nhập cảng dược chất
Mẫu công văn nhập cảng vật liệu làm thuốc, bao bì
Nội dung căn bản của mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập cảng thuốc, vật liệu làm thuốc như sau:

TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: ………..……..

BÁO CÁO XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC(Từ ………. tới………….. )
Kính gửi: Bộ Y tế.
1. Xuất khẩu vật liệu làm thuốc:

STT

Tên vật liệu làm thuốc (1)

Tên cơ sở sản xuất

Tên nước sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên cơ sở nhập cảng

Tên nước nhập cảng

Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép xuất khẩu, ngày cấp (nếu có)

Đơn vị tính

Số lượng xuất khẩu

Cửa khẩu xuất khẩu

2. Xuất khẩu thuốc:

STT

Tên thuốc, nồng độ hoặc hàm lượng, dạng bào chế

Tên hoạt chất (2)

Qui cách đóng gói

Tên cơ sở sản xuất

Tên nước sản xuất

Tên cơ sở nhập cảng

Tên nước nhập cảng

Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép xuất khẩu, ngày cấp (nếu có)

Đơn vị tính

Số lượng xuất khẩu

Cửa khẩu xuất khẩu

3. Nhập khẩu vật liệu làm thuốc:

STT

Tên vật liệu làm thuốc (1)

Tên cơ sở sản xuất

Tên nước sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên cơ sở nhập cảng

Tên nước xuất khẩu

Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép xuất khẩu, ngày cấp (nếu có)

Đơn vị tính

Số lượng nhập cảng

Cửa khẩu nhập cảng

4. Nhập khẩu thuốc:

STT

Tên thuốc, nồng độ hoặc hàm lượng, dạng bào chế

Tên hoạt chất (2)

Qui cách đóng gói

Tên cơ sở sản xuất

Tên nước sản xuất

Tên cơ sở cung ứng

Tên nước xuất khẩu

Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép nhập cảng, ngày cấp

Đơn vị tính

Số lượng nhập cảng

Cửa khẩu nhập cảng

…………., ngày…tháng…5…

Người lập

Người đại diện luật pháp/ Người được giao cho(Ký tên, đóng dấu)

(1) Đối với dược chất ghi tên dược chất (tên tiếng Việt kèm tên khoa học). Trường hợp ko có tên tiếng Việt thì ghi theo tên của nước xuất khẩu kèm tên khoa học. Đối với bán thành phẩm dược chất, ghi thêm dạng bào chế.
(2) Đối với thuốc dược chất, thuốc cổ xưa: Ghi tên dược chất (tên tiếng Việt kèm tên khoa học). Trường hợp ko có tên tiếng Việt thì ghi theo tên của nước xuất khẩu kèm tên khoa học. Đối với bán thành phẩm dược chất, ghi thêm dạng bào chế.
Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập cảng thuốc, vật liệu làm thuốc

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #báo #cáo #xuất #khẩu #nhập #khẩu #thuốc #nguyên #liệu #làm #thuốc


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #báo #cáo #xuất #khẩu #nhập #khẩu #thuốc #nguyên #liệu #làm #thuốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button