Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII

Sau lúc kết thúc Nghị quyết sửa đổi 12 lần thứ 12, các thành viên Nhóm được đề nghị sẵn sàng bìa mẫu cho bộ sưu tập, sau ấy đóng thư và nộp. Mẫu bìa hợp tuyển Nghị quyết TW12 khóa XII được thiết kế sẵn, chỉ cần điền thông tin tư nhân và in ra.

Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phương hướng công việc cán bộ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Điều kiện, số lượng và cắt cử đại biểu dự Đại hội lần thứ 13 của Đảng; chỉ huy bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021-2026 và 1 số vấn đề quan trọng khác. Vì thế, mời các bạn cùng tham khảo mẫu bìa báo cáo Nghị quyết TW12 khóa XII trong bài viết dưới đây:

Bìa mẫu ra quyết định Ban chấp hành khóa 12 nhiệm kỳ 12

Mẫu thư kêu gọi Nghị quyết của Ban Chấp hành khóa XII

Mẫu bìa cổ đại này hoàn toàn tương xứng với cả 2 Word 2003/2007/2010/2013/2016. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm bài viết Tuyển lựa Vintage bên dưới:

  • Thu hoạch Trung cấp lần thứ 8 khóa XII của thầy cô giáo
  • Thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành Đoàn 8 khóa XII cho hàng ngũ cán bộ, công chức
  • Bài học kinh nghiệm rút ra từ quyết định của Ban Chấp hành lần thứ 8 khóa XII ngành công an.
  • Thông qua quyết định của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn 8, khóa XII.
  • Bài học kinh nghiệm rút ra từ các quyết định của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn 8 khóa XII của các số đông chủ công.

.


Thông tin thêm về Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII

Sau lúc làm xong bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII, các Đảng viên cần sẵn sàng mẫu bìa bài thu hoạch, rồi đóng quyển nộp. Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết TW12 khóa XII được thiết kế sẵn, chỉ cần điền thông tin tư nhân, rồi in ra là xong.
Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII bàn về phương hướng công việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021-2026 và 1 số vấn đề quan trọng khác. Vậy mời các bạn cùng tham khảo mẫu bìa Nghị quyết TW12 khóa 12 trong bài viết dưới đây:
Mẫu bìa bài thu hoạch nghị quyết trung ương 12 khóa 12

Mẫu bìa thu hoạch này hoàn toàn tương xứng với cả Word 2003/2007/2010/2013/2016. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các bài Thu hoạch nghị quyết dưới đây:

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của thầy cô giáo
Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của cán bộ công chức, nhân viên
Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12 dành cho Công an
Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII dành cho cán bộ xã
Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 8 khoá XII dành cho cán bộ chủ công

TagsBài thu hoạch Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 12 khóa XII

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #bìa #bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Trung #ương #khóa #XII


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #bìa #bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Trung #ương #khóa #XII

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button