Mẫu cam kết thực hiện đạo đức nhà giáo (2 mẫu)

Để tiến hành có hiệu quả Bộ luật kỷ luật thầy cô giáo 5 học 2020-2021, mỗi thầy cô giáo trong trường cần phải chịu phận sự trước hiệu trưởng, trưởng phòng giáo dục.

Ngoài ra, hãy tham khảo cam kết của thầy cô giáo đối với sự tăng trưởng, huấn luyện và tiêu chí của 5 2020, cam kết của thầy cô giáo đối với các hoạt động trong 5 học. Sau đây là thông tin cụ thể, mời các bạn tham khảo bài viết này để tiết kiệm thời kì viết bài.

Cam kết tiến hành chuẩn mực đạo đức nhà giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——— o0o——
………, ngày …… tháng …… 5 …….

LỜI CAM KẾT
Vận dụng Quy tắc xử sự dành cho thầy cô giáo và Quy tắc xử sự
trường – 5 học …………….

Xin chào: Hiệu trưởng ……………….

Tên tôi là:……………….………….…………………

Chức vụ: ………………………………………………………

Đơn vị hoạt động: Trường …………………………

Về vấn đề này, tôi cam kết tiến hành tốt nội dung của Quy tắc xử sự đạo đức nhà giáo trong trường học 5 học 20… -20… chi tiết như sau:

I. Về trình độ chính trị:

………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

II. Về đạo đức nghề nghiệp:

………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

III. Về lối sống, cá tính:

………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

IV. Về giữ giàng và bảo vệ các trị giá văn hóa của nhà giáo:

………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Tôi xin hoàn toàn chịu phận sự trước Trưởng phòng Giáo dục và Tập huấn huyện; Hiệu trưởng trường uma .. nếu bất cứ điều nào ở trên bị vi phạm.

VIẾT CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

Văn bản bổn phận tiến hành đạo đức nhà giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…. ………, thang của 5 …….

LỜI CAM KẾT

Vận dụng Quy tắc xử sự dành cho thầy cô giáo và Quy tắc xử sự
trường – 5 học …………….

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT ………………………….

Tên tôi là:……………….………….………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

Đơn vị hoạt động: Trường THPT ………………………

Về vấn đề này, tôi cam kết tiến hành tốt nội dung của Quy tắc xử sự đạo đức nhà giáo trong trường học 5 học 20… – 20…, chi tiết như sau:

I. Về trình độ chính trị:

1. Chấp hành đầy đủ chủ trương, đường lối, chế độ của Tập đoàn và luật pháp của Nhà nước; tiến hành các tính năng của mình theo quy định của luật pháp. Thường xuyên học tập, đoàn luyện để tăng lên trình độ lý luận chính trị dùng cho công việc giảng dạy, học tập và phục vụ nhu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Có tinh thần tổ chức kỷ luật, ân cần tới tổ chức, đoàn thể; tinh thần cộng đồng, cố gắng vì ích lợi của tất cả mọi người.

3. Là tấm gương trong việc dùng cho số đông và hăng hái tham dự các hoạt động chính trị và xã hội.

4. Kiên quyết chấp hành hình định của cơ quan có thẩm quyền điều hành về việc đình chỉ giảng dạy, xử lý kỷ luật, buộc đưa ra khỏi ngành giáo dục nếu trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho người khác có hành vi bạo lực cơ thể. trình độ và ý thức của học trò.

II. Về đạo đức nghề nghiệp:

1. Nhiệt huyết, tinh thần giữ giàng nhân phẩm, lương tâm nhà giáo; có ý thức kết đoàn, thương mến, giúp sức đồng nghiệp trong cuộc sống và công tác; bác ái, nhẫn nại, rộng lượng và tốt với học trò và đồng nghiệp; chuẩn bị cung cấp, bảo vệ quyền và ích lợi hợp lí của học trò, đồng nghiệp và công chúng.

2. Tận tình; tuân thủ nghiêm chỉnh các văn bản, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường và của ngành.

3. Công bình trong dạy và học, bình chọn thích hợp kĩ năng của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tựu, chống tham nhũng, phung phí.

4. Phê bình và phê phổ biến xuyên, thâm thúy; luôn học tập tăng lên trình độ kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học để kết thúc tuyệt vời nhiệm vụ được giao và phục vụ nhu cầu càng ngày càng cao của nghề nghiệp học tập.

III. Về lối sống, cá tính:

1. Sống có ý nghĩ, có mục tiêu, có ý chí vượt lên nghịch cảnh, ko dừng cố gắng với động cơ trong trắng và tư duy lý trí; tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Có cuộc sống gắn kết, hòa nhập xã hội và hòa hợp với sự văn minh của xã hội; ủng hộ, khuyến khích những biểu lộ của nếp sống tân tiến, văn minh và phê phán những biểu lộ của lối sống quá coi trọng bản thân.

3. Tác phong nhanh nhảu, nhanh nhảu, khoa học; có thái độ lịch sự, tôn trọng trong quan hệ công chúng, giao tiếp với đồng nghiệp và học trò; khắc phục vấn đề 1 cách thật thà, nhiệt tình và chăm chút.

4. Trang phục, trang sức lúc tiến hành nhiệm vụ phải giản dị, ngăn nắp, nghiêm trang, thích hợp với tính năng giảng dạy, ko gây khó chịu, mất tập hợp cho học trò.

5. Phối hợp và giúp sức đồng nghiệp kết thúc nhiệm vụ; tranh đấu, chặn lại các hành vi vi phạm luật pháp và quy chế chuyên môn. Có quan hệ, đạo đức tốt đẹp, gần cận với mọi người, với ba má học trò, đồng nghiệp và học trò; tranh đấu mạnh bạo chống lại các hoạt động vi phạm luật pháp.

6. Xây dựng gia đình văn hóa, mến thương, tôn trọng lẫn nhau; có bản lĩnh ân cần tới những người bao quanh; tạo nếp sống văn hóa nơi công cộng.

IV. Về giữ giàng và bảo vệ các trị giá văn hóa của nhà giáo:

1. Không được sử dụng quyền lực, quyền hạn để tiến hành các hành vi trái luật pháp, ko theo quy định, quy chế; ko gây gieo neo, vướng mắc cho học trò và người dân.

2. Không gian trá, ko thật thà trong học tập, nghiên cứu khoa học và tiến hành các hoạt động giảng dạy, giảng dạy.

3. Không phân biệt đối xử, áp bức và thiên tư, phân biệt đối xử hoặc kỳ thị đối với học trò; ko tiếp tay, bao che cho những hành vi sai lầm trong giảng dạy, học tập, đoàn luyện của học trò và đồng nghiệp.

4. Không xâm phạm cơ thể, xúc phạm phẩm giá, phẩm giá của học trò, đồng nghiệp, của người khác. Không can thiệp vào công tác và sinh hoạt của đồng nghiệp và những người khác.

5. Không hút thuốc, uống rượu, bia trong cơ quan, trường học, nơi ko được phép hoặc lúc tiến hành các hoạt động giáo dục và tham dự các hoạt động dạy học của nhà trường.

6. Không sử dụng dế yêu thiết bị cầm tay và làm việc riêng trong các cuộc họp, lúc lên lớp, học bài, xem bài rà soát, chấm bài rà soát.

7. Không gây đoàn, cục bộ, mất kết đoàn trong công việc thu lượm và sinh hoạt số đông.

8. Không nên sử dụng diễn đàn làm nơi phát tán, phát tán những nội dung trái với ý kiến, chế độ của Đảng và Nhà nước.

9. Thiếu phận sự, từ nhiệm, tự tiện từ nhiệm; ko đi muộn, đi sớm, muộn, bỏ tiết, cắt xén thời khóa biểu, phá vỡ nội quy chuyên môn, tác động tới kỷ cương, thứ tự trường học.

10. Không có kế hoạch hoặc tham dự các hoạt động liên can tới tệ nạn xã hội như bài bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; ko sử dụng, lưu trữ hoặc cung cấp các thành phầm văn hóa bị hư hỏng hoặc độc hại.

Tôi xin hoàn toàn chịu phận sự trước Trưởng phòng Giáo dục và Tập huấn huyện; Hiệu trưởng trường trung học uma .. nếu bất cứ điều nào ở trên bị vi phạm.

VIẾT CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

.


Thông tin thêm về Mẫu cam kết thực hiện đạo đức nhà giáo (2 mẫu)

Để tiến hành tốt những quy định về đạo đức nhà giáo trong 5 học 2020 – 2021, mỗi thầy cô giáo trong các trường học sẽ phải làm bản cam kết tiến hành gửi đến hiệu trưởng, cũng như trưởng phòng giáo dục.
Ngoài ra các bạn tham khảo thêm bản cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng của thầy cô giáo 5 2020, Bản cam kết của thầy cô giáo tiến hành nhiệm vụ 5 học. Sau đây là nội dung cụ thể mời các bạn tham khảo để tiết kiệm được thời kì soạn thảo.
Bản cam kết tiến hành đạo đức nhà giáo chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o——

………, ngày……..tháng…….5 …….

CAM KẾTThực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo và văn hoá ứng xửtrong trường học – 5 học…………
Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………….
Tôi tên là:……………….………….…………………
Chức vụ: …………………………….………………
Đơn vị công việc: Trường ………………………………
Tôi xin cam kết tiến hành tốt các nội dung của Quy định về đạo đức nhà giáo và văn hoá xử sự trong trường học của 5 học 20…– 20… chi tiết như sau:
I. Về phẩm giá chính trị:
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
II. Về đạo đức nghề nghiệp:
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
III. Về lối sống, tác phong:
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
IV. Về giữ giàng, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo:
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Tôi xin hoàn toàn chịu phận sự trước Trưởng Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện; Hiệu trưởng Trường …………….. nếu có vi phạm 1 trong những nội dung trên đây.

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản cam kết tiến hành đạo đức nhà giáo viết sẵn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
….………, ngày……..tháng…….5 …….
CAM KẾT
Thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo và văn hoá ứng xửtrong trường học – 5 học…………
Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS…………….
Tôi tên là:……………….………….………………………………………..
Chức vụ: …………………………….………………………………………
Đơn vị công việc: Trường THCS ………………
Tôi xin cam kết tiến hành tốt các nội dung của Quy định về đạo đức nhà giáo và văn hoá xử sự trong trường học của 5 học 20… – 20…, chi tiết như sau:
I. Về phẩm giá chính trị:
1. Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của luật pháp. Không dừng học tập, đoàn luyện tăng lên trình độ lý luận chính trị để áp dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và phục vụ đề xuất nhiệm vụ được giao.
2. Có tinh thần tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, cắt cử của tổ chức; có tinh thần cộng đồng, cố gắng vì ích lợi chung.
3. Kiểu mẫu tiến hành bổn phận công dân, hăng hái tham dự các hoạt động chính trị, xã hội.
4. Nghiêm túc chấp hành Quyết định của cấp có thẩm quyền điều hành cán bộ về tạm đình chỉ giảng dạy, xử lý kỷ luật, đưa ra khỏi ngành giáo dục nếu trực tiếp hoặc tổ chức cho người khác có hành vi bạo hành thể chất, ý thức học trò.
II. Về đạo đức nghề nghiệp:
1. Nhiệt huyết với nghề nghiệp, có tinh thần giữ giàng danh dự, lương tâm nhà giáo; có ý thức kết đoàn, thương mến, giúp sức đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công việc; có lòng bác ái, bao dong, khoan dung, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp; chuẩn bị giúp sức, bảo vệ quyền và ích lợi hợp lí chính đáng của người học, đồng nghiệp và số đông.
2. Tận tụy với công tác; tiến hành đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.
3. Công bình trong giảng dạy và giáo dục, bình chọn đúng bản chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tựu, chống tham nhũng, phung phí.
4. Thực hiện phê bình và tự phê phổ biến xuyên, nghiêm chỉnh; thường xuyên học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để kết thúc tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ đề xuất càng ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
III. Về lối sống, tác phong:
1. Sống có lý tưởng, có mục tiêu, có ý chí vượt khó vươn lên, có ý thức cố gắng liên tiếp với động cơ trong trắng và tư duy thông minh; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Có lối sống hòa nhập với số đông, thích hợp với bản sắc dân tộc và thích nghi với sự văn minh của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu lộ của lối sống tân tiến, văn minh và phê phán những biểu lộ của lối sống lỗi thời, ích kỷ.
3. Tác phong làm việc nhanh nhảu, khẩn trương, khoa học; có thái độ tân tiến, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; khắc phục công tác khách quan, nhiệt tình, chăm chút.
4. Trang phục, trang sức lúc tiến hành nhiệm vụ phải giản dị, ngăn nắp, lịch sự, thích hợp với nghề dạy học, ko gây phản cảm và phân tán sự để mắt của người học.
5. Kết đoàn, giúp sức đồng nghiệp cùng kết thúc tốt nhiệm vụ; tranh đấu, chặn lại những hành vi vi phạm luật pháp và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, xử sự đúng đắn, gần cận với quần chúng, phụ huynh học trò, đồng nghiệp và người học; cương quyết tranh đấu với các hành vi trái luật pháp.
6. Xây dựng gia đình văn hóa, thương mến, quý trọng lẫn nhau; biết ân cần tới những người bao quanh; tiến hành nếp sống văn hóa nơi công cộng.
IV. Về giữ giàng, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo:
1. Không lợi dụng chức phận, quyền hạn để tiến hành hành vi trái luật pháp, quy chế, quy định; ko gây gieo neo, phiền nhiễu đối với người học và quần chúng.
2. Không ăn lận, thiếu thật thà trong học tập, nghiên cứu khoa học và tiến hành nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.
3. Không trù dập, chèn lấn và có thái độ thiên tư, phân biệt đối xử, định kiến người học; ko tiếp tay, bao che cho những hành vi bị động trong giảng dạy, học tập, đoàn luyện của người học và đồng nghiệp.
4. Không xâm phạm cơ thể, xúc phạm danh dự, phẩm giá của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm tác động tới công tác, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.
5. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi ko được phép hoặc lúc thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham dự các hoạt động giáo dục của nhà trường.
6. Không sử dụng dế yêu thiết bị cầm tay và làm việc riêng trong các cuộc họp, khi mà lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.
7. Không gây bè đảng, cục bộ địa phương, làm mất kết đoàn trong cộng đồng và trong sinh hoạt tại số đông.
8. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, bình thường những nội dung trái với ý kiến, chế độ của Đảng và Nhà nước.
9. Không lẩn tránh phận sự, thoái thác nhiệm vụ, tự tiện bỏ việc; ko đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, thúc ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm tác động tới kỷ cương, nền nếp của nhà trường.
10. Không tổ chức, tham dự các hoạt động liên can tới tệ nạn xã hội như bài bạc, mại dâm, ma túy, mê tín, dị đoan; ko sử dụng, lưu giữ, quảng bá văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại.
Tôi xin hoàn toàn chịu phận sự trước Trưởng Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện; Hiệu trưởng Trường THCS …………….. nếu có vi phạm 1 trong những nội dung trên đây.

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT(Ký và ghi rõ họ tên)

TagsMẫu cam kết của thầy cô giáo

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #cam #kết #thực #hiện #đạo #đức #nhà #giáo #mẫu


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #cam #kết #thực #hiện #đạo #đức #nhà #giáo #mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button