Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc

Đơn đề xuất công nhận thông tin thuốc, quảng bá thuốc

Mẫu đơn xin cấp phép quảng bá thuốc và nội dung là biểu mẫu được thiết kế để đề nghị xác minh thông tin thuốc và nội dung quảng bá thuốc. Mẫu đơn nêu rõ nội dung thông tin thuốc… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình xuất nhập vắc xin

Mẫu biên bản nhập cảng thuốc số lượng to ko có giấy chứng thực đăng ký thuốc

Mẫu báo cáo nhập cảng vắc xin số lượng to

Nội dung căn bản của mẫu đơn xin công nhận và quảng bá thuốc như sau:

TÊN TRUNG TÂM KHUYẾN MÃI
Con số: ………. ……… ..
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐỀ XUẤT
NỘI DUNG NHÂN VẬT CHỨA THÔNG TIN THUỐC (1) / QUẢNG CÁO THUỐC

Thân mến: …………………………………………

1. Tên cơ sở đề xuất cấp giấy chứng thực thông tin thuốc (1) / quảng bá thuốc (2):

2. Địa chỉ:

3. Dế yêu, Fax, Email:

4. Họ và tên, số dế yêu liên hệ nếu cần:

5. Danh mục thuốc đề xuất công nhận thông tin thuốc (1) / quảng bá thuốc (2):

Không.

Tên thuốc

Số lượng đăng ký cung cấp thuốc

trước hết

2

3

6. Các tài liệu đính kèm:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

7. Cam kết thành lập:

Viện đã thực hiện nghiên cứu và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành trong lĩnh vực dược. /.

Tên tỉnh / thành thị, ngày… tháng ……

Người điều hành địa phương hoặc người được giao cho
(SỐNG)Ý nghĩ và rõ ràng có tức là từ đầy đủ; Dấu)

Ghi chú:

(trước hết) Làm giấy má xin cấp giấy chứng thực thuốc;

(2) Làm việc trên các đơn xin công nhận nội dung quảng bá thuốc.

Đơn đề xuất công nhận thông tin thuốc, quảng bá thuốc

Đơn đề nghị xác nhận thông tin thuốc, quảng cáo thuốc

.


Thông tin thêm về Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc

Mẫu đơn xin công nhận nội dung thông tin thuốc, quảng bá thuốc
Mẫu đơn xin công nhận nội dung thông tin thuốc, quảng bá thuốc là mẫu đơn được lập ra để xin được công nhận nội dung thông tin thuốc, quảng bá thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin của thuốc… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu báo cáo xuất khẩu, nhập cảng vắc xin
Mẫu báo cáo nhập cảng lô thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc
Mẫu báo cáo nhập cảng lô vắc xin
Nội dung căn bản của mẫu đơn xin công nhận nội dung thông tin thuốc, quảng bá thuốc như sau:

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊSố: ……….……..———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC(1)/QUẢNG CÁO THUỐC
Kính gửi:…………………………………
1.Tên cơ sở đề xuất công nhận nội dung thông tin thuốc(1)/quảng bá thuốc(2):
2. Địa chỉ:
3. Số dế yêu, Fax, E-mail:
4. Họ, tên, số dế yêu của người liên hệ lúc cần:
5. Danh mục thuốc đề xuất công nhận nội dung thông tin thuốc(1)/quảng bá thuốc(2):

Số TT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

1

2

3

6. Tài liệu kèm theo:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Cam kết của cơ sở:
Cơ sở đã nghiên cứu và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của có liên can trong lĩnh vực dược./.

Tên tỉnh/thành thị, ngày … tháng… 5…

Giám đốc cơ sở hoặc người được giao cho(Ký và ghi rõ họ, tên; đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Vận dụng đối với Đề xuất công nhận nội dung thông tin thuốc;
(2) Vận dụng đối với Đề xuất công nhận nội dung quảng bá thuốc.
Mẫu đơn xin công nhận nội dung thông tin thuốc, quảng bá thuốc

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #đề #nghị #xác #nhận #nội #dung #thông #tin #thuốc #quảng #cáo #thuốc


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #đơn #đề #nghị #xác #nhận #nội #dung #thông #tin #thuốc #quảng #cáo #thuốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button