Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo

Đơn xin công nhận thông tin lạm dụng chất kích thích theo hội thảo

Đơn đề xuất công nhận hàm lượng thuốc theo vẻ ngoài hội thảo là mẫu đơn được lập để đề nghị xác minh hàm lượng thuốc dưới vẻ ngoài hội thảo. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin thuốc … Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình xuất nhập vắc xin

Mẫu biên bản nhập cảng thuốc số lượng phệ ko có giấy chứng thực đăng ký thuốc

Mẫu báo cáo nhập cảng vắc xin số lượng phệ

Nội dung căn bản của mẫu đơn đăng ký hội thảo cấp giấy chứng thực thuốc như sau:

TÊN TRUNG TÂM KHUYẾN MÃI
Con số: ………. ……… ..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐỀ XUẤT
THÔNG TIN BẢO HIỂM THUỐC CÓ ĐỐI VỚI VIỆC ĐỌC THUỐC GIỚI THIỆU (1) / CÔNG BỐ PHÁT (2) MỤC TIÊU, TÀI LIỆU THAM KHẢO, SỰ KIỆN LUẬT VỀ THUỐC (1)

Thân mến: ………………………………………………………………

1. Tên cơ sở đề xuất cấp Giđó công nhận thông tin lạm dụng thuốc dưới vẻ ngoài hội thảo giới thiệu thuốc (1) / PR thuốc phê chuẩn hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc (2):

2. Địa chỉ:

3. Dế yêu, Fax, Email:

4. Họ và tên, số dế yêu liên hệ nếu cần:

5. Danh mục thuốc đề xuất công nhận thuốc theo vẻ ngoài hội thảo giới thiệu thuốc (1) / hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc (2):

Không.

Tên thuốc

Số đăng ký thuốc / Số giấy phép nhập cảng thuốc

trước nhất

2

3

6. Nhân vật tham dự:

7. Thời gian có hạn và thời kì lập mưu hoạch:

8. Các tài liệu đính kèm:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

9. Cam kết thành lập:

Viện đã thực hiện nghiên cứu và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành trong lĩnh vực dược. /.

Tên tỉnh / thành thị, ngày… tháng ……

Người điều hành địa phương hoặc người được giao cho
(SỐNG)Ý nghĩ và rõ ràng có tức là từ đầy đủ; Dấu)

Ghi chú:

(1) Vận dụng cho các đơn xin xác minh thông tin thuốc;

(2) Đối với giấy tờ đề xuất cấp Giđó công nhận nội dung PR thuốc.

Đơn xin công nhận thông tin lạm dụng chất kích thích theo hội thảo

Đơn xin xác nhận thông tin lạm dụng chất kích thích theo hội thảo


Thông tin thêm về Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo

Mẫu đơn xin công nhận nội dung thông tin thuốc theo vẻ ngoài hội thảo
Mẫu đơn xin công nhận nội dung thông tin thuốc theo vẻ ngoài hội thảo là mẫu đơn được lập ra để xin được công nhận nội dung thông tin thuốc theo vẻ ngoài hội thảo. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin thuốc… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu báo cáo xuất khẩu, nhập cảng vắc xin
Mẫu báo cáo nhập cảng lô thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc
Mẫu báo cáo nhập cảng lô vắc xin
Nội dung căn bản của mẫu đơn xin công nhận nội dung thông tin thuốc theo vẻ ngoài hội thảo như sau:

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊSố: ……….……..——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

ĐƠN ĐỀ NGHỊXÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC THEO HÌNH THỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC(1)/QUẢNG CÁO THUỐC(2) QUA PHƯƠNG TIỆN HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU THUỐC
Kính gửi:……………………………………………………
1. Tên cơ sở đề xuất công nhận nội dung thông tin thuốc theo vẻ ngoài hội thảo giới thiệu thuốc(1)/PR thuốc qua dụng cụ hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc(2):
2. Địa chỉ:
3. Số dế yêu, Fax, E-mail:
4. Họ, tên, số dế yêu của người liên hệ lúc cần:
5. Danh mục thuốc đề xuất công nhận nội dung thông tin thuốc theo vẻ ngoài hội thảo giới thiệu thuốc(1)/PR thuốc qua dụng cụ hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc(2):

Số TT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc/số giấy phép nhập cảng thuốc

1

2

3

6. Thành phần tham gia:
7. Vị trí và thời kì dự định tổ chức:
8. Tài liệu kèm theo:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9. Cam kết của cơ sở:
Cơ sở đã nghiên cứu và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của có liên can trong lĩnh vực dược./.

Tên tỉnh/thành thị, ngày … tháng… 5…

Giám đốc cơ sở hoặc người được giao cho(Ký và ghi rõ họ, tên; đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Vận dụng đối với Yêu cầu công nhận nội dung thông tin thuốc;
(2) Vận dụng đối với Yêu cầu công nhận nội dung PR thuốc.
Mẫu đơn xin công nhận nội dung thông tin thuốc theo vẻ ngoài hội thảo

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #đề #nghị #xác #nhận #nội #dung #thông #tin #thuốc #theo #hình #thức #hội #thảo


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #đơn #đề #nghị #xác #nhận #nội #dung #thông #tin #thuốc #theo #hình #thức #hội #thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button