Mẫu đơn hàng nhận thuốc làm mẫu đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm

Mẫu phiếu tiếp thu thuốc là mẫu phiếu đăng ký kiểm nghiệm thông tư

Mẫu đơn kê đơn thuốc đăng ký lưu hành, phiếu rà soát là mẫu đơn được lập để ghi nhận việc tiếp thu thuốc là phiếu đăng ký, rà soát lưu hành. Mẫu ghi rõ nội dung tiếp thu thuốc, nội dung đăng ký, kiểm nghiệm phát sóng, v.v. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Đặt đơn du nhập vắc xin và sinh phẩm

Đơn đặt hàng du nhập thuốc quý hiếm

Mẫu báo cáo du nhập sinh vật học

Nội dung căn bản của mẫu đơn đặt hàng ghi nhận phát hiện thuốc làm phiếu đăng ký lưu hành, cung ứng như sau:

TÊN CƠ SỞ SAI LẦM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Con số: ………………………

ĐƠN HÀNG CỦA MẪU THỊ TRƯỜNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MẪU TIẾP THỊ, KIỂM TRA / NGHIÊN CỨU / Thử nghiệm lâm sàng / NGHIÊN CỨU LỢI ÍCH / Vốn chủ nhân sinh vật học

Tại: Cục Quản lý Dược – Sở Y tế

(Trung tâm du nhập) kính yêu cầu Cục Quản lý Dược – Sở Y tế cho phép và phê chuẩn các thuốc như mẫu cung ứng, kiểm nghiệm / nghiên cứu / thí điểm lâm sàng / nghiên cứu sinh khả dụng / tương đương sinh vật học như sau:

STT

Tên thuốc, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Nó hoạt động

Đơn vị

Giá bán

ngày đáo hạn

Tên doanh nghiệp sản xuất – Tên non sông

Tên doanh nghiệp của nhà phân phối – Tên non sông

Hãy cẩn thận

trước hết

2

…………, thang của 5…

QUẢN LÝ THUỐC

Chấp nhận các đơn hàng du nhập tổng hợp…. Trang…. Điều khoản đính kèm với Số sách chính thức. …… / QLD-…. ngày…. có thể được…. của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.

Hà Nội Tháng 5 5 …

GIÁM ĐỐC

Người đứng đầu tư sở
(ký, ghi rõ họ tên, đóng)

Mẫu phiếu tiếp thu thuốc là mẫu phiếu đăng ký kiểm nghiệm thông tư

Mẫu phiếu tiếp nhận thuốc là mẫu phiếu đăng ký kiểm nghiệm thông tư

.


Thông tin thêm về Mẫu đơn hàng nhận thuốc làm mẫu đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm

Mẫu đơn hàng biên chép nhận thuốc làm mẫu đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm
Mẫu đơn hàng biên chép nhận thuốc làm mẫu đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm là mẫu đơn hàng được lập ra để biên chép về việc nhận thuốc làm mẫu đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung nhận thuốc, nội dung đăng ký lưu hành kiểm nghiệm… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu đơn hàng du nhập vắc xin, sinh phẩm y tế
Mẫu đơn hàng du nhập thuốc hiếm
Mẫu báo cáo du nhập vắc xin sinh phẩm
Nội dung căn bản của mẫu đơn hàng biên chép nhận thuốc làm mẫu đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm như sau:

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Số: …………………

ĐƠN HÀNG NHẬN THUỐC LÀM MẪU ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH, KIỂM NGHIỆM/ NGHIÊN CỨU/THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG/ NGHIÊN CỨU SINH KHẢ DỤNG/TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC
Kính gửi: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế
(Cơ sở du nhập) kính yêu cầu Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế xét duyệt cho nhận các thuốc làm mẫu đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm/ nghiên cứu/ thí điểm lâm sàng/nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh vật học sau:

STT

Tên thuốc hàm lượng dạng bào chế, quy cách đóng gói

Hoạt chất

Đơn vị tính

Số lượng

Hạn dùng

Tên doanh nghiệp sản xuất – Tên nước

Tên doanh nghiệp phân phối – Tên nước

Ghi chú

1

2

…………, ngày…tháng…5…

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Chấp thuận đơn hàng du nhập gồm …. trang…. khoản kèm theo Công văn số ……/QLD-…. ngày…. tháng….5…. của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.
Hà Nội, ngày… tháng… 5…
CỤC TRƯỞNG

Người đứng đầu tư sở(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn hàng biên chép nhận thuốc làm mẫu đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #hàng #nhận #thuốc #làm #mẫu #đăng #ký #lưu #hành #kiểm #nghiệm


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #đơn #hàng #nhận #thuốc #làm #mẫu #đăng #ký #lưu #hành #kiểm #nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button