Mẫu đơn hàng nhập khẩu thuốc hiếm

Đặt hàng mẫu giấy tờ nhập thuốc hiếm

Phiếu đề nghị lập biên bản nhập thuốc là đơn đặt hàng được lập để đánh dấu 1 lần nhập thuốc. Biểu mẫu chỉ định nội dung nhập … Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Phiếu nhập vật liệu, thành phẩm ko có số đăng ký

Đơn đặt hàng nhập vật liệu kê đơn và thuốc kê đơn

Đơn đặt hàng đóng gói xúc tiếp trực tiếp với thuốc

Nội dung căn bản của Phiếu đề nghị ghi du nhập thuốc quý hiếm như sau:

TÊN CÔNG TY LỊCH SỬ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Con số: ………………………

ĐỊA CHỈ THUỐC VÀ CAM KẾT ĐỊA CHỈ KHÔNG THUỐC

Tại: Cục Quản lý Dược – Sở Y tế

(Doanh nghiệp) Kính đề xuất Cục Quản lý Dược – Sở Y tế coi xét, cho phép công ty du nhập thuốc hiếm, thuốc chuyên dụng cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện trong các trường hợp đặc thù sau:

Tên thuốc, độ mạnh, dạng liều dùng, quy cách đóng gói

Nó hoạt động

Đơn vị

Giá bán

ngày đáo hạn

Tiêu chuẩn chất lượng

Nó sử dụng

Tên doanh nghiệp sản xuất – Tên tổ quốc

Tên doanh nghiệp của nhà phân phối – Tên tổ quốc

Tên đơn vị du nhập (nếu có) *

Doanh nghiệp chỉ được ủy thác du nhập lúc nộp đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này. Nếu không hề là hàng xuất khẩu thì phải ghi rõ: “Kinh doanh trực tiếp”.

,., Ngày trong 5…

QUẢN LÝ THUỐC

Chấp nhận các đơn hàng du nhập tổng hợp…. Trang…. Khoản đính kèm với Số sách chính thức. …… / QLD-KD ngày…. có thể được…. của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.

Hà Nội Tháng 5 5 …
GIÁM ĐỐC

Giám đốc kinh doanh du nhập
(ký, ghi rõ họ tên, đóng)

Đặt hàng mẫu giấy tờ nhập thuốc hiếm

Đặt hàng mẫu hồ sơ nhập thuốc hiếm

.


Thông tin thêm về Mẫu đơn hàng nhập khẩu thuốc hiếm

Mẫu đơn hàng biên chép du nhập thuốc hiếm
Mẫu đơn hàng biên chép du nhập thuốc hiếm là mẫu đơn hàng được lập ra để biên chép về việc du nhập thuốc hiếm. Mẫu nêu rõ nội dung du nhập… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu đơn hàng du nhập vật liệu, bán thành phẩm chưa có số đăng ký
Mẫu đơn hàng du nhập vật liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc
Mẫu đơn hàng du nhập bao bì xúc tiếp trực tiếp với thuốc
Nội dung căn bản của mẫu đơn hàng biên chép du nhập thuốc hiếm như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Số: …………………

ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU THUỐC HIẾM, THUỐC CHO NHU CẦU ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
Kính gửi: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế
(Doanh nghiệp) kính đề xuất Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế coi xét duyệt để Doanh nghiệp du nhập thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc thù như sau:

Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Hoạt chất

Đơn vị tính

Số lượng

Hạn dùng

Tiêu chuẩn chất lượng

Chức năng

Tên doanh nghiệp sản xuất – Tên nước

Tên doanh nghiệp phân phối – Tên nước

Tên đơn vị ủy thác du nhập (nếu có) *

Doanh nghiệp chỉ được nhận ủy thác du nhập lúc nộp đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này. Nếu không hề là du nhập ủy thác, phải ghi rõ là: “Kinh doanh trực tiếp”.

……., ngày…tháng…5…

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Chấp thuận đơn hàng du nhập gồm …. trang…. khoản kèm theo Công văn số ……/QLD-KD ngày…. tháng….5…. của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.
Hà Nội, ngày… tháng… 5…CỤC TRƯỞNG

Giám đốc công ty du nhập(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn hàng biên chép du nhập thuốc hiếm

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #hàng #nhập #khẩu #thuốc #hiếm


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #đơn #hàng #nhập #khẩu #thuốc #hiếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button