Mẫu giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu

Bản đăng ký cấp giấy chứng thực xuất khẩu động vật biển

Mẫu đăng ký chứng thực xuất khẩu xuất khẩu là 1 mẫu đăng ký được thiết kế để đăng ký chứng thực xuất khẩu các nguồn khoáng sản sinh vật biển. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đăng ký… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu báo cáo chỉnh sửa thông tin an toàn thực phẩm cho trung tâm kinh doanh thủy sản
  • Mẫu báo cáo về điều kiện an ninh lương thực của trung tâm kinh doanh thủy sản

Giđó chứng thực đăng ký xuất khẩu động vật biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———–

GIẤY ĐĂNG KÝ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN XUẤT KHẨU

Con số: ……

Thân mến: ………………………. (tên Cơ quan thẩm định5)

GIAI ĐOẠN KHAI BÁO KHÁCH HÀNG

1. Chủ hàng:

Địa chỉ nhà:

Dế yêu: Fax:

2. Người gửi:

Địa chỉ nhà:

Dế yêu: Fax:

3. Nguồn:

Ngày giao hàng dự định:

4. Địa điểm:

Thị trường địa phương / cảng

5. Miêu tả hàng hóa:

Tên thành phầm: …………………………………………… ..

Tên thương nghiệp ………………………………………………

Tên khoa học ……………………………………………….

6. Số lượng: …………… .. ctns

Cân nặng: ………… kg

7. Khu vực sản xuất: ………………………………………………………….

Mã căn bản: …………………………………………………………….

8. Số tải:

Thời gian sản xuất: ………………………… ..

9. Nguồn gốc vật liệu sản xuất hàng hóa:

o Cá trong nước o Cá đánh bắt thiên nhiên

– Quê quán: o Tên khu vực cày bừa, thu hoạch: ……………………….

– Nhập: o Tên nước / nguồn gốc của vật liệu: …………………………………….

Chuyển vận:

Số lượng thùng chứa / nhãn:

o Đơn yêu cầu cấp chứng chỉ chuyển tới….

BÀI THI5

Kết quả bình chọn chứng thực: o Đủ điều kiện o Không

Lý do:

Các điều chỉnh được yêu cầu:

…………………, ngày …… /… ../ ……… ..

Chủ sở hữu đại diện
(Chữ ký, ký hiệu)

………………………., Ngày… .. /… / ………….

Trung tâm rà soát đại diện5
(Chữ ký, ký hiệu)

Bản đăng ký chứng thực xuất khẩu động vật biển

Mời các bạn mày mò thêm về phần này thứ tự điều hành Trong 1 cái gì ấy biểu mẫu Xin vui lòng.

.


Thông tin thêm về Mẫu giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu

Mẫu giấy đăng ký về việc cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu
Mẫu giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu là mẫu giấy đăng ký được lập ra để đăng ký về việc cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo chỉnh sửa thông tin an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh thủy sản
Mẫu bản báo cáo điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh thủy sản

Giđó đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–
GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU
Số: ……
Kính gửi:…………………. (tên Cơ quan thẩm định5)

PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG

1. Chủ hàng:
Địa chỉ:
Dế yêu: Fax:

2. Người nhận hàng:
Địa chỉ:
Dế yêu: Fax:

3. Nơi đi:
Dự định ngày xuất khẩu:

4. Nơi tới:
Thị trường/cảng tới

5. Miêu tả hàng hóa:
Tên thành phầm:………………………………………..
Tên thương nghiệp………………………………………
Tên khoa học………………………………………….

6. Số lượng:………….. ctns
Khối lượng:………… kg

7. Cơ sở sản xuất:……………………………………….
Mã số cơ sở:…………………………………………..

8. Mã số lô hàng:
Thời gian sản xuất:……………………..

9. Xuất xứ vật liệu để sản xuất lô hàng:
o Thủy sản nuôi o Thủy sản khai thác thiên nhiên
– Trong nước: o Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác:……………………………………….
– Nhập khẩu: o Tên nước/vùng cương vực nguồn gốc vật liệu:………………………………….

Phương tiện chuyển vận:
Số container/seal:
o Đề xuất cấp chuyển tiếp chứng thư tại….

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH5

Kết quả coi xét để cấp chứng thư: o Đủ điều kiện o Không
Lý do:
Đề xuất giải quyết:

………………, ngày……/…../……..
Đại diện Chủ hàng (Ký tên, đóng dấu)

……………………., ngày…../……/……….
Đại diện Cơ quan thẩm định5(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #giấy #đăng #ký #cấp #chứng #thư #lô #hàng #thủy #sản #xuất #khẩu


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #giấy #đăng #ký #cấp #chứng #thư #lô #hàng #thủy #sản #xuất #khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button