Mẫu giấy thi a4

Mẫu tờ giấy rà soát khổ A4

hoatieu.vn xin gửi đến các bạn mẫu đề thi a4 để các bạn cùng tham khảo. Bài văn mẫu nêu rõ kiến ​​thức trường, lớp, thí sinh, giám khảo … Mời các em cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đề thi A4 dùng trong các bài thi.

Bài thi mẫu có chữ viết đẹp

Mẫu bài thi tự luận

Giđấy có hoa văn tập viết tiếng Trung

Giđấy rà soát mẫu a4

Giấy kiểm tra mẫu a4

Nội dung căn bản của Mẫu giấy thi A4 như sau:

NGÔI TRƯỜNG ……………………… ..KỲ THI HỌC BỔNG… – NĂM HỌC 201… – 201…

Họ và tên: ………………………………………….

SBD: ……………………… .. Phòng: ……………… ..

Ngày cấp: …… .. Ngày rà soát:… /… ../ 20..

Tên bài thi: ……………………………………………………………

Thời gian tập: 45 phút (Bao gồm thời lượng)

Mã gọi: ………………………….

ĐiểmThẩm phán 1Người phán xử 2Điểm
Tên: ………………………….Tên: …………….

Việc phải làm:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

.


Thông tin thêm về Mẫu giấy thi a4

Mẫu giấy rà soát khổ a4
hoatieu.vn xin gửi đến độc giả mẫu giấy thi a4 để độc giả cùng tham khảo. Mẫu giấy rà soát nêu rõ thông tin của trường, lớp, thí sinh, giám khảo coi thi… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu giấy rà soát a4 sử dụng trong các kỳ thi.
Mẫu giấy thi viết chữ đẹp
Mẫu giấy thi tự luận
Mẫu giấy kẻ ô dùng tập viết tiếng Trung
Mẫu giấy thi a4

Nội dung căn bản của Mẫu giấy rà soát A4 như sau:

TRƯỜNG …………………..
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ … – NĂM HỌC 201… – 201…

Họ và tên: …………………………………….
SBD: ……………….. Phòng: ……………..
Lớp: …….. Ngày rà soát: …/…../20..

Môn rà soát: ………………………………………
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời kì giao đề)
Mã phách: ………………………………….

Điểm
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Điểm

Họ tên: ………………….
Họ tên: …………….

Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

TagsGiáo dục – Huấn luyện

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #giấy #thi


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #giấy #thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button