Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Biểu mẫu hành chính

Hiệp đồng thuê nhà xưởng có kho bãi là mẫu giao kèo cho thuê nhà xưởng, kho bãi để các bạn sinh viên tham khảo lúc cần mẫu văn bản hành chính liên can tới việc cho doanh nghiệp, công ty thuê nhà xưởng, kho bãi. Mẫu giao kèo cho thuê nhà xưởng dựa trên đề nghị của giao kèo thuê mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng giữa chủ nhà và người thuê, bảo đảm lợi quyền và phận sự của 2 bên theo quy định của luật pháp. xem cụ thể và tải về tại đây.

Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu Mẫu giao kèo cho thuê nhà xưởng, kho bãi để các bạn sinh viên tham khảo lúc có nhu cầu mẫu văn bản điều hành liên can tới cho thuê nhà xưởng, kho bãi cho các doanh nghiệp, công ty.

Nội dung căn bản của mẫu giao kèo cho thuê nhà xưởng, kho xưởng:

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO

(Số: …………. / HĐTNXVKB)

Bữa nay, ngày …… tháng …………, ngày ………………………. ………. Bao gồm:

GIẢ, LÃNH ĐẠO KHO (LỚP A):

Địa chỉ nhà: ……………………………………. ………………………………………………..

Dế yêu: …………………….. Số fax:………………………….

E-mail:……………………………………………………………………………………….. …………………………….

Số giấy phép: …………………………………… ….. …………………………………………… ………. …………….

Mã số thuế:…………………………………………………………… …………………………………………… ……..

Số account:…………………………………………………………… …

Bởi Mr. (Bà.): ………………………………………………… 5 sinh:……………………….

Chức vụ:…………………………………………… họ đại diện.

Là chủ nhân nhà máy, 1 nhà kho được thuê:…………………………………………………..

NHÀ MÁY, NHÀ SẢN XUẤT KHO (NHÓM B):

Địa chỉ nhà: ……………………………………. …………………………………………… ………… ……….

Dế yêu: ………………………………………… …. Số fax: …………………………………….. ….. ………

Email: … … … ………………………………………. .. .. ……………………………………………… ………….

Mã số thuế: ……………………………………….. .. ……………………………………………

Số account: ……………………………………. … … … …………………………… ..

Bởi Mr. (Bà.): ………………………. .. 5 sinh: ……………………………. ………. ……….

Chức vụ: ……………………………………. …. với nhân cách là người đại diện.

Hai bên đồng ý ký giao kèo với nội dung sau:

MỤC 1: CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG ĐIỀU KIỆN

1.1. Nhóm A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý cho thuê nhà xưởng và nhà kho có diện tích ….. m2 thuộc sở hữu của Bên A tại

1.2. Mục tiêu thuê: ……………………………………….. … … ………… …………..

PHẦN 2: THỜI KỲ GIAO HÀNG CÓ ĐIỀU KIỆN

2.1. Thời gian thuê nhà xưởng là …… 5, tính từ ngày ….. tháng ….. 5 …. tới ….. tháng ….. …. .

2.2. Khi xong xuôi giao kèo, tùy trường hợp 2 bên có thể thỏa thuận gia hạn giao kèo.

2.3. Trường hợp bên nào hoàn thành giao kèo trước thời hạn đã thoả thuận thì phải báo cho bên kia biết trước chí ít 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hiệp đồng hết hạn trước thời hạn, Nhóm A có phận sự hoàn trả toàn thể số tiền đã trả trước Nhóm B (nếu có) sau lúc trừ tiền thuê nhà xưởng; Nhóm B sẽ nhận lại toàn thể thiết bị do mình sắm và lắp đặt (các vật tư này 2 bên sẽ ghi sổ và liệt kê vào danh sách đính kèm).

ĐIỀU 3: GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá cho thuê nhà xưởng và kho xưởng là: …………….. đ / m2 / tháng (Bằng chữ: …….. …… … …

3.2. Nhóm B sẽ trả tiền trước Phần A…………Hàng 5, giá thuê kho xưởng và công nghiệp là:………. Việt Nam Đồng
(Bản văn: ………………………………………………)

Sau thời hạn 5 …….., tiền thuê nhà xưởng, kho bãi sẽ được trả …… hàng tháng vào ngày ……. hàng tháng. Nhóm A có bổn phận phân phối hóa đơn cho Nhóm B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÓM A

4.1. Quyền nhóm A:

 • Đề xuất Nhóm B duy trì và sử dụng nhà xưởng, nhà kho, thiết kế và thỏa thuận giao kèo.
 • Đề xuất nhóm B thanh toán thuê nhà đúng thời hạn và thỏa thuận trong giao kèo.
 • Đề xuất bên B phân phối nhà xưởng, kho bãi lúc hết thời kì thuê.
 • Đề xuất Nhóm B bồi hoàn thiệt hại hoặc tu sửa bất cứ thiệt hại nào do lỗi của Bên B gây ra.
 • Chấm dứt hoặc hủy bỏ giao kèo nếu Nhóm B vi phạm các điều khoản về hoàn thành hoặc hủy bỏ giao kèo cộng đồng theo thỏa thuận của 2 bên trong giao kèo hoặc theo quy định của luật pháp.
 • Các quyền khác theo quy định của luật pháp.

4.2. Các cam kết nhóm A:

 • Cung cấp thông tin đầy đủ và xác thực về các cấp, kho hàng và cam kết những thông tin bạn phân phối.
 • Đưa nhà xưởng, kho bãi ủy quyền Bên B giao kèo và chỉ huy Nhóm B sử dụng nhà xưởng, nhà kho theo đúng công năng và thiết kế của mình.
 • Bảo trì, bảo dưỡng nơi làm việc, kho tàng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong giao kèo.
 • Đền bù thiệt hại do lỗi của họ gây ra.
 • Thực hiện phận sự thuế và các phận sự vốn đầu tư khác theo quy định của luật pháp.
 • Các phận sự khác do luật pháp quy định.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÓM

5.1. Quyền nhóm B:

 • Đề xuất Bên A phân phối cho bạn thông tin đầy đủ và xác thực về nhà máy và kho hàng.
 • Nhận nhà xưởng, kho bãi theo thỏa thuận trong giao kèo thuê; sử dụng nhà xưởng và nhà kho tại thời khắc thuê.
 • Bán 1 phần hoặc toàn thể nhà xưởng hoặc nhà kho, nếu có thoả thuận giao kèo hoặc được Nhóm A. đồng ý bằng văn bản.
 • Tiếp tục cho thuê theo các điều khoản nhưng mà Hiệp hội A đã thỏa thuận trong trường hợp có sự chỉnh sửa về chủ nhân nhà xưởng hoặc nhà kho.
 • Đề xuất Nhóm A tu sửa nhà xưởng hoặc nhà kho đã thuê trong trường hợp nhà xưởng hoặc nhà kho bị hư hỏng; đề nghị Tổ chức A bồi hoàn thiệt hại do lỗi của Tổ chức A gây ra.
 • Chấm dứt hoặc hủy bỏ giao kèo nếu Nhóm A vi phạm các điều khoản về hoàn thành hoặc hủy bỏ giao kèo cộng đồng theo thỏa thuận của 2 bên trong giao kèo hoặc theo quy định của luật pháp.
 • Các quyền khác theo quy định của luật pháp.

5.2. Các cam kết nhóm B:

 • Duy trì và vận hành các cấp công nghiệp và kho hàng theo hoạt động, dự án và các thỏa thuận giao kèo.
 • Thanh toán tiền thuê và tiến hành các phận sự khác theo thỏa thuận trong giao kèo.
 • Trả lại nhà xưởng, kho bãi cho Bên A theo thỏa thuận trong giao kèo.
 • Tu sửa các hư hỏng của các cấp công nghiệp và kho tàng do lỗi gây ra.
 • Không được tự tiện chỉnh sửa, cải tạo, phá tháo dỡ 1 phần hoặc toàn thể nhà xưởng, kho bãi lúc chưa được sự đồng ý của Bên A.
 • Đền bù thiệt hại do lỗi của họ gây ra.
 • Các phận sự khác do luật pháp quy định.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT TỔNG HỢP ĐỒNG

6.1. Nhóm A có quyền hoàn thành cộng đồng giao kèo cho thuê công nghiệp và kho bãi lúc Nhóm B tiến hành 1 trong các hành vi sau đây:

 • Thanh toán tiền thuê nhà xưởng, nhà kho sau 3 tháng hoặc hơn thời hạn trả tiền quy định trong giao kèo nhưng mà ko được sự đồng ý của Tổ chức A;
 • Sử dụng công nghiệp, kho tàng sai mục tiêu;
 • Bằng cách gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành cho thuê hoặc cho nhà kho;
 • Tu sửa, cách điệu, upgrade, chỉnh sửa hoặc bán nhà xưởng hoặc nhà kho đã thuê nhưng mà ko có sự đồng ý hoặc ko có sự đồng ý bằng văn bản của Tổ chức A.

6.2. Nhóm B có quyền hoàn thành cộng đồng hoạt động của nhà xưởng hoặc giao kèo thuê shop lúc Tổ chức B tiến hành 1 trong các hành động sau:

 • Không tu sửa nhà xưởng, nhà kho nhưng mà nhà xưởng, nhà kho ko bảo đảm an toàn cho việc sử dụng hoặc gây hư hỏng nhóm B;
 • Việc cho thuê nhà xưởng, kho bãi càng ngày càng tăng 1 cách bất cân đối;
 • Quyền sử dụng nhà xưởng và nhà kho bị giảm thiểu vì ích lợi của người khác.

6.3. Bên hoàn thành hoạt động nhà xưởng hoặc giao kèo thuê nhà xưởng phải công bố cho bên kia trước 1 tháng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

PHẦN 7: CHỈ ĐỊNH THÔNG THƯỜNG

7.1. Nhóm A buộc ràng nhà xưởng hoặc của nả bên thuê phải thuộc quyền sở hữu hợp lí của mình, ko có mâu thuẫn về quyền sở hữu, ko cản trở việc thi hành, cưỡng chế các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước. có thẩm quyền (ko bị thu hồi hoặc giải phóng); cam kết bảo đảm chất lượng và an toàn nhà ở cho Bên B.

7.2. Bên B mày mò kỹ thông tin về nhà xưởng, kho bãi cho thuê.

7.3. Việc ký kết giao kèo này giữa các đối tác là hoàn toàn tình nguyện, ko buộc phải hay gian trá. Trong thời hạn của giao kèo, nếu cần chỉnh sửa, bổ sung nội dung của giao kèo này, các đối tác sẽ thỏa thuận để bổ sung vào giao kèo và có chữ ký của 2 bên.

7.4. Hai bên cam kết sử dụng tối ưu và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong giao kèo.

7,5. Các phận sự khác (phải làm theo quy định của luật pháp và ko trái với nguyên lý đạo đức công vụ):
……………………………………………… .. …………………………………………… …….. …………

ĐIỀU 8: THẢO LUẬN TRANH CHẤP

Các mâu thuẫn nảy sinh ngoài giao kèo hoặc vi phạm giao kèo này sẽ được khắc phục trước tiên bằng đàm phán trên ý thức thật thà và hiệp tác. Nếu đàm phán thất bại, vụ việc sẽ được chuyển tới tòa án phù hợp để xét xử.

EPISODE 9: CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN

Thỏa thuận này có hiệu lực bắt đầu từ ngày …… tháng…. 5 ……. Tới bây giờ …… tháng… .. 5 ……

Hiệp đồng đã lập ……………. (………….) Các bản sao, mỗi nhóm giữ 1 bản và có trị giá hệt nhau.

Đại diện bởi A

Chức vụ
(Kí tên và đóng dấu)

Đại diện Đảng

Chức vụ
(Kí tên và đóng dấu)


Thông tin thêm về Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Biểu mẫu hành chính

Hiệp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi là 1 mẫu giao kèo cho thuê nhà xưởng, kho bãi để độc giả tham khảo lúc cần mẫu văn bản hành chính liên can tới việc thuê xưởng, kho bãi cho doanh nghiệp, công ty. Mẫu giao kèo thuê nhà xưởng được lập dựa trên nhu cầu về việc làm giao kèo thuê nhà và kho bãi, nhà xưởng của bên cho thuê nhà xưởng với bên thuê nhà xưởng, bảo đảm lợi quyền và phận sự của cả 2 bên theo đúng pháp luật, mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu mẫu Hiệp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi để độc giả tham khảo lúc cần mẫu văn bản hành chính liên can tới việc thuê xưởng, kho bãi cho doanh nghiệp, công ty.Nội dung căn bản của mẫu giao kèo thuê nhà xưởng và kho bãi:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI(Số: ……………./HĐTNXVKB)Bữa nay, ngày …… tháng …… 5 ……, tại ………………………………………. Chúng tôi gồm có:BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN A):Địa chỉ:…………………………………………….. …………………………………………………………Dế yêu: ……………………………………….. Fax:………………………………………………….E-mail:……………………………………………… …………………………………………………………Giđó phép số:……………………………………. …………………………………………………………Mã số thuế:………………………………………. …………………………………………………………Nick số:……………………………………. …………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Do ông (bà): ……………………………………………….. 5 sinh:……………………………….Chức vụ:………………………………………….. làm đại diện.Là chủ nhân của nhà xưởng, kho bãi cho thuê:………………………………………………….BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN B):Địa chỉ:…………………………………………….. …………………………………………………………Dế yêu: ……………………………………….. Fax:………………………………………………….E-mail:……………………………………………… …………………………………………………………Mã số thuế:……………………………………….. …………………………………………………………Nick số:…………………………………….. …………………………………………………………Do ông (bà): ………………………………………. 5 sinh:…………………………………………Chức vụ:……………………………………………. làm đại diện.Hai bên cùng thỏa thuận ký giao kèo với những nội dung sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG1.1. Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất ….. m2 thuộc quyền sở hữu của bên A tại1.2. Mục tiêu thuê:……………………………….. …………………………………………………………ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là ……. 5 được tính từ ngày ….. tháng …. 5 …. tới ngày ….. tháng ….. 5 …..2.2. Khi hết hạn giao kèo, tùy theo tình hình thực tiễn 2 Bên có thể thỏa thuận gia hạn.2.3. Trường hợp 1 trong 2 bên ngưng giao kèo trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải công bố cho bên kia biết trước chí ít 3 tháng.2.4. Trong trường hợp Hiệp đồng xong xuôi trước thời hạn thì Bên A có bổn phận hoàn lại toàn thể số tiền nhưng mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau lúc đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn thể trang thiết bị do mình sắm sửa và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được 2 bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN3.1. Giá thuê nhà xưởng, kho bãi là: ……………..đ/m2/tháng (Bằng chữ:…………………………….)3.2. Bên B sẽ trả trước cho Bên A………..5 tiền thuê nhà xưởng, kho bãi là:……………. VNĐ(Bằng chữ: ……………………………………………)Sau thời hạn ……… 5, tiền thuê nhà xưởng, kho bãi sẽ được trả tiền …… tháng 1 lần vào ngày ……. mỗi tháng. Bên A có bổn phận phân phối hóa đơn cho Bên B.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A4.1. Quyền của bên A:Đề xuất bên B bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo công năng, thiết kế và thỏa thuận trong giao kèo.Đề xuất bên B trả tiền tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong giao kèo.Đề xuất bên B giao lại nhà xưởng, kho bãi lúc hết thời hạn thuê.Đề xuất bên B bồi hoàn thiệt hại hoặc tu sửa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra.Đơn phương hoàn thành hoặc hủy bỏ giao kèo lúc bên B vi phạm điều kiện để đơn phương hoàn thành hoặc hủy bỏ giao kèo do 2 bên thỏa thuận trong giao kèo hoặc theo quy định của luật pháp.Các quyền khác theo quy định của luật pháp.4.2. Nghĩa vụ của bên A:Cung cấp thông tin đầy đủ, thật thà về nhà xưởng, kho bãi và chịu bổn phận về thông tin do mình phân phối.Giao nhà xưởng và kho bãi cho bên B theo giao kèo và chỉ dẫn bên B sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo đúng công năng, thiết kế.Bảo trì, tu sửa nhà xưởng và kho bãi theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong giao kèo.Đền bù thiệt hại do lỗi của mình gây ra.Thực hiện phận sự về thuế, các phận sự vốn đầu tư khác theo quy định của luật pháp.Các phận sự khác theo quy định của luật pháp.ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B5.1. Quyền của bên B:Đề xuất bên A phân phối thông tin đầy đủ, thật thà về nhà xưởng, kho bãi.Nhận nhà xưởng, kho bãi theo thỏa thuận trong giao kèo thuê; sử dụng nhà xưởng, kho bãi chỉ mất khoảng thuê.Được cho thuê lại 1 phần hoặc toàn thể nhà xưởng, kho bãi, nếu có thỏa thuận trong giao kèo hoặc được bên A đồng ý bằng văn bản.Được tiếp diễn thuê theo điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp chỉnh sửa chủ nhân nhà xưởng, kho bãi.Đề xuất bên A tu sửa nhà xưởng, kho bãi đang thuê trong trường hợp nhà xưởng, kho bãi bị hư hỏng; đề nghị bên A bồi hoàn thiệt hại do lỗi của bên A gây ra.Đơn phương hoàn thành hoặc hủy bỏ giao kèo lúc bên A vi phạm điều kiện để đơn phương hoàn thành hoặc hủy bỏ giao kèo do 2 bên thỏa thuận trong giao kèo hoặc theo quy định của luật pháp.Các quyền khác theo quy định của luật pháp.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})5.2. Nghĩa vụ của bên B:Bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo công năng, thiết kế và thỏa thuận trong giao kèo.Trả tiền thuê và tiến hành các phận sự khác theo thỏa thuận trong giao kèo.Trả nhà xưởng, kho bãi cho bên A theo thỏa thuận trong giao kèo.Tu sửa những hư hỏng của nhà xưởng, kho bãi do lỗi của mình gây ra.Không được chỉnh sửa, cải tạo, phá tháo dỡ 1 phần hoặc toàn thể nhà xưởng, kho bãi nếu ko có sự đồng ý của bên A.Đền bù thiệt hại do lỗi của mình gây ra.Các phận sự khác theo quy định của luật pháp.ĐIỀU 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG6.1. Bên A có quyền đơn phương hoàn thành tiến hành giao kèo thuê nhà xưởng, kho bãi lúc bên B có 1 trong các hành vi sau đây:Thanh toán tiền thuê nhà xưởng, kho bãi chậm 03 tháng trở lên so với thời khắc trả tiền tiền đã ghi trong giao kèo nhưng mà ko được sự bằng lòng của bên A;Sử dụng nhà xưởng, kho bãi ko đúng mục tiêu thuê;Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà xưởng, kho bãi thuê;Tu sửa, cải tạo, upgrade, đổi hoặc cho thuê lại nhà xưởng, kho bãi đang thuê nhưng mà ko có thỏa thuận trong giao kèo hoặc ko được bên A đồng ý bằng văn bản.6.2. Bên B có quyền đơn phương hoàn thành tiến hành giao kèo thuê nhà xưởng, kho bãi lúc bên B có 1 trong các hành vi sau đây:Không tu sửa nhà xưởng, kho bãi lúc nhà xưởng, kho bãi ko đảm bảo an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên B;Tăng giá thuê nhà xưởng, kho bãi bất cân đối;Quyền sử dụng nhà xưởng, kho bãi bị giảm thiểu do ích lợi của người thứ 3.6.3. Bên đơn phương hoàn thành tiến hành giao kèo thuê nhà xưởng, kho bãi phải báo cho bên kia biết trước 01 tháng nếu ko có thỏa thuận khác.ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG7.1. Bên A cam kết nhà xưởng, kho bãi cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp lí của mình, ko có mâu thuẫn về quyền sở hữu, ko bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành hình định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ko thuộc diện bị thu hồi hoặc ko bị xả stress); cam kết nhà ở bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên B.7.2. Bên B đã mày mò kỹ các thông tin về nhà xưởng, kho bãi cho thuê.7.3. Việc ký kết giao kèo này giữa các đối tác là hoàn toàn tình nguyện, ko bị cưỡng ép, lừa dối. Trong công đoạn tiến hành giao kèo, nếu cần chỉnh sửa hoặc bổ sung nội dung của giao kèo này thì các đối tác thỏa thuận lập thêm phụ lục giao kèo có chữ ký của 2 bên, phụ lục giao kèo có trị giá pháp lý như giao kèo này.7.4. Các đối tác cùng cam kết tiến hành đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong giao kèo.7.5. Các cam kết khác (phải thích hợp với quy định của luật pháp và ko trái đạo đức xã hội):………………………………………………………… …………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPTranh chấp nảy sinh liên can tới giao kèo này hoặc việc vi phạm giao kèo sẽ được khắc phục trước tiên bằng đàm phán trên ý thức nhã ý, hiệp tác. Nếu đàm phán ko thành thì vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử.ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNGHợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày …… tháng …. 5 ……. Tới ngày …… tháng ….. 5 ……Hiệp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ 1 bản và có trị giá hệt nhau.ĐẠI DIỆN BÊN AChức vụ(Ký tên đóng dấu)ĐẠI DIỆN BÊN BChức vụ(Ký tên đóng dấu)

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #hợp #đồng #thuê #nhà #xưởng #và #kho #bãi #Biểu #mẫu #hành #chính


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Mẫu #hợp #đồng #thuê #nhà #xưởng #và #kho #bãi #Biểu #mẫu #hành #chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button