Mẫu thông báo nội dung tố cáo

Biểu mẫu công bố nội dung thải bỏ

Mẫu công bố chối từ là 1 loại công bố được tiến hành để công bố cho bạn về nội dung của câu nói. Mẫu nêu rõ việc xử lý… Mẫu được ban hành theo quy định tại Luật 31/2019 / NĐ-CP của Chính phủ. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu công bố điều hành chối từ
  • Quá trình ra quyết định là chấp thuận nghĩa vụ

Thông báo nội dung bị hủy

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CHỦ SỞ HỮU (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số:… ../ TB-… (3)…

… (4)…ngầy mặt trăng 5

LƯU Ý
Giới thiệu về nội dung kết xuất

…. (5)… đã bị buộc tội về các hoạt động trái phép của ……. (6) ………… ..

Xét về các quy định của Đạo luật, ……………. (7) ………………………

Do ấy, công bố cho …………… .. (6) biết và tiến hành quyền, trách nhiệm của người bị truất quyền theo quy định của luật pháp. /.

Người nhận:
– ……. (6);
– …………;
– Lưu: VT.

ĐIỂM GỐC
(Chữ ký, ký hiệu)
Họ và họ

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức điều hành trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ra công bố.

(3) Tên viết tắt tên cơ quan ban hành.

(4) Tên vị trí.

(5) Tên cơ quan, tổ chức ra công bố.

(6) Họ và tên của người giải đáp.

(7) Người có bản lĩnh khắc phục tố giác đã thụ lý (ghi rõ nội dung thụ lý và thời hạn khắc phục phản đối).

Biểu mẫu công bố nội dung thải bỏ

Mời các bạn cùng xem cụ thể tại mục Khiếu nại và phê bình Trong 1 cái gì ấy biểu mẫu Xin vui lòng


Thông tin thêm về Mẫu thông báo nội dung tố cáo

Mẫu công bố về nội dung khiếu nại
Mẫu công bố nội dung khiếu nại là mẫu bản công bố được lập ra để công bố về việc nội dung khiếu nại. Mẫu nêu rõ nội dung khiếu nại… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu công bố thụ lý khiếu nại
Mẫu quyết định thụ lý khiếu nại

Thông báo về nội dung khiếu nại

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: …../TB-…(3)…

…(4)…, ngày … tháng … 5 …

THÔNG BÁOVề nội dung khiếu nại
….(5)…đã thu được đơn khiếu nại về hành vi vi phạm luật pháp của …….(6)…………..
Theo quy định của luật pháp, …………………………………….(7) …………………
Vậy công bố để ……………..(6) biết và tiến hành quyền, trách nhiệm của người bị khiếu nại theo quy định của luật pháp./.

Nơi nhận:– …….(6);– ……………;– Lưu: VT.

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ công trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành công bố.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành công bố.
(4) Địa danh.
(5) Tên cơ quan, tổ chức ban hành công bố.
(6) Họ và tên của người bị khiếu nại.
(7) Người có thẩm quyền khắc phục khiếu nại đã thụ lý khiếu nại (ghi rõ nội dung thụ lý khiếu nại và thời hạn khắc phục khiếu nại).
Mẫu công bố nội dung khiếu nại

Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể tại mục Khiếu nại – Cáo giác trong mục biểu mẫu nhé

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #thông #báo #nội #dung #tố #cáo


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #thông #báo #nội #dung #tố #cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button