Ngày đẹp khai trương cho tuổi Ngọ năm 2022

5 Giáp Ngọ, khai trương ngày nào tốt nhất đầu 5 2022? Tuổi Nhâm Ngọ khai trương ngày nào tốt nhất 5 2022? Ấy là câu hỏi được nhiều người tuổi Ngọ ân cần nhất, cần giải hạn đầu xuân 5 mới 2022.

Chọn những tuổi mở bậc nhất 5 2022, chọn ngày khai trương đầu 5 thích hợp sẽ đem lại may mắn và nhàn hạ cho công tác của mỗi tư nhân. Thành ra, mời quý bạn xem ngày khai trương đầu 5 cho các tuổi Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ trong bài viết dưới đây:

Xem xét: Thông tin trên chỉ mang thuộc tính tham khảo.

Ngày đại lễ khai trương 5 2022, 5 Giáp Thìn 1954

Mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Dần, Tháng Dần, 5 Dần
 • Hành tinh Sao Mộc – Sao Mộc – Xem Trực tiếp – Ngày Mặt trời và Trái đất
 • Giờ sao: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h) )

11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 dương lịch)

 • 5 mới của tháng, 5 Hợi, 5 Dần
 • Kim hành – Sao Thủy – Trực tiếp góp sức – Cung hoàng đạo ngày Ngọc
 • Giờ Hoàng Đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h) )

Chúc mừng ngày khai trương 2022, 5 Giáp Ngọ, 1966

Mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Rồng, Tháng Leopard, 5 Leopard
 • Vật thể nước – Sao Thủy – Đôi cánh – Trực tiếp – Ngày vàng hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h) . )

Mùng 10 Tết (tức 10/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Ngọ, tháng Dần, 5 Dần
 • Hành Kim – Sao Giác – Ngụ Đình – Bạch Hổ Hắc Đạo Ngày
 • Giờ Hoàng Đạo: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h) )

12/1 (tức 12/2/2022 dương lịch)

 • 5 Thân, tháng Dần, 5 Dần.
 • Hỏa Tinh – Sao Đế – Trực Phá – Thiên Lao Hắc Đạo Ngày
 • Giờ Hoàng Đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h) )

Chúc mừng ngày khai trương 2022, 5 Giáp Ngọ, 1978

Mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Dần, Tháng Dần, 5 Dần
 • Hành tinh Sao Mộc – Sao Mộc – Xem Trực tiếp – Ngày Mặt trời và Trái đất
 • Giờ sao: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h) )

Mùng 10 Tết (tức 10/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Ngọ, tháng Dần, 5 Dần
 • Hành Kim – Sao Giác – Ngụ Đình – Bạch Hổ Hắc Đạo Ngày
 • Giờ Hoàng Đạo: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h) )

11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 dương lịch)

 • 5 mới của tháng, 5 Hợi, 5 Dần
 • Kim hành – Sao Thủy – Trực tiếp góp sức – Cung hoàng đạo ngày Ngọc
 • Giờ Hoàng Đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h) )

22/1 (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Ngọ, tháng Dần, 5 Dần

 • Hạnh Thủy – Sao Thất – Trực Định – Bạch Hổ Đạo Đen Ngày
 • Giờ Hoàng Đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h) )

Ngày khai trương tốt nhất 2022 Canh Thân 5 1990

11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 dương lịch)

 • 5 mới của tháng, 5 Hợi, 5 Dần
 • Kim hành – Sao Thủy – Trực tiếp góp sức – Cung hoàng đạo ngày Ngọc
 • Giờ Hoàng Đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h) )

14/1 (tức 14/2/2022 dương lịch)

 • Ngày chó, Tháng báo, 5 báo
 • Sao Mộc – Sao Tâm – Trực Thành – Ngày Cung Hoàng Đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h) )

22/1 (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Ngọ, tháng Dần, 5 Dần
 • Hạnh Thủy – Sao Thất – Trực Định – Bạch Hổ Đạo Đen Ngày
 • Giờ Hoàng Đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h) )

Chúc mừng ngày khai trương 2022 tuổi Nhâm Dần 2002

Mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Dần, Tháng Dần, 5 Dần
 • Hành tinh Sao Mộc – Sao Mộc – Xem Trực tiếp – Ngày Mặt trời và Trái đất
 • Giờ sao: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h) )

14/1 (tức 14/2/2022 dương lịch)

 • Ngày chó, Tháng báo, 5 báo
 • Sao Mộc – Sao Tâm – Trực Thành – Ngày Cung Hoàng Đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h) )

22/1 (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Ngọ, tháng Dần, 5 Dần

 • Hạnh Thủy – Sao Thất – Trực Định – Bạch Hổ Đạo Đen Ngày
 • Giờ Hoàng Đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h) )

Thông tin thêm về Ngày đẹp khai trương cho tuổi Ngọ năm 2022

Tuổi Ngọ khai trương, mở hàng ngày nào tốt đầu 5 2022? Ngày đẹp khai trương cho tuổi Ngọ 5 2022 là ngày nào? Ấy chính là câu hỏi nhưng mà rất nhiều người tuổi Ngọ ân cần, cần mày mò dịp đầu xuân 5 mới 2022.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chọn tuổi mở bậc nhất 5 2022, chọn ngày khai trương đầu 5 phù hợp sẽ đem lại nhiều may mắn, thuận tiện cho công tác của mỗi người. Vậy mời các bạn cùng xem ngày mở bậc nhất 5 cho tuổi Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ trong bài viết dưới đây:Ngày đẹp mở hàng, khai trương đầu 5 2022 tuổi NgọNgày đẹp khai trương 2022 tuổi Giáp Ngọ 1954Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Bính Ngọ 1966Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 10 Tết (tức 10/2/2022 Dương lịch)Ngày 12 tháng Giêng (tức 12/2/2022 Dương lịch)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Mậu Ngọ 1978Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 10 Tết (tức 10/2/2022 Dương lịch)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày 22 tháng Giêng (tức 22/2/2022 Dương lịch)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Canh Ngọ 1990Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày 14 tháng Giêng (tức 14/2/2022 Dương lịch)Ngày 22 tháng Giêng (tức 22/2/2022 Dương lịch)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Nhâm Ngọ 2002Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày 14 tháng Giêng (tức 14/2/2022 Dương lịch)Ngày 22 tháng Giêng (tức 22/2/2022 Dương lịch)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xem xét: Những thông tin trên chỉ mang thuộc tính tham khảo.Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Giáp Ngọ 1954Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tinh – Trực Kiến – Ngày Thiên Hình Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Cang – Trực Chấp – Ngày Ngọc Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Bính Ngọ 1966Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)Ngày mùng 10 Tết (tức 10/2/2022 Dương lịch)Ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Giác – Trực Định – Ngày Bạch Hổ Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngày 12 tháng Giêng (tức 12/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Hỏa – Sao Đê – Trực Phá – Ngày Thiên Lao Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Mậu Ngọ 1978Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tinh – Trực Kiến – Ngày Thiên Hình Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)Ngày mùng 10 Tết (tức 10/2/2022 Dương lịch)Ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Giác – Trực Định – Ngày Bạch Hổ Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Cang – Trực Chấp – Ngày Ngọc Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)Ngày 22 tháng Giêng (tức 22/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thủy – Sao Thất – Trực Định – Ngày Bạch Hổ Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Canh Ngọ 1990Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Cang – Trực Chấp – Ngày Ngọc Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)Ngày 14 tháng Giêng (tức 14/2/2022 Dương lịch)Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tâm – Trực Thành – Ngày Tư Mệnh Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)Ngày 22 tháng Giêng (tức 22/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thủy – Sao Thất – Trực Định – Ngày Bạch Hổ Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Nhâm Ngọ 2002Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tinh – Trực Kiến – Ngày Thiên Hình Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)Ngày 14 tháng Giêng (tức 14/2/2022 Dương lịch)Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tâm – Trực Thành – Ngày Tư Mệnh Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)Ngày 22 tháng Giêng (tức 22/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thủy – Sao Thất – Trực Định – Ngày Bạch Hổ Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Ngày #đẹp #khai #trương #cho #tuổi #Ngọ #5


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Ngày #đẹp #khai #trương #cho #tuổi #Ngọ #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button