Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học 2022

Hiện nay Bộ Giáo dục đang có nhiều thay đổi về cơ chế dạy và học. Vậy, giáo viên tiểu học phải làm gì bây giờ?

bằng văn bản “Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học năm 2022”Học Điện Tử Cơ Bản xin gửi tới quý độc giả bản quy định mới nhất về nhiệm vụ của giáo viên tiểu học theo Thông tư 28/2020 / TT-BGDĐT.

Trách nhiệm của giáo viên tiểu học năm 2021

1. Nhiệm vụ của Giáo viên Tiểu học Ngày nay

Giáo viên tiểu học có các nghĩa vụ quy định tại Điều 27 Khoản 1 và 2 Thông tư 28/2020 / TT-BGDĐT.

1. Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây.

a) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch đào tạo. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện chuyên môn (nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá học sinh) và bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh ở từng lớp phù hợp với đối tượng học sinh và tính đặc thù của chương trình, phù hợp với chương trình. tình hình trường học.

b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; Chúng tôi thường xuyên cập nhật các hướng dẫn trong ngành. Chuẩn bị, tổ chức và đánh giá học sinh đúng quy định. Các hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng. Chúng tôi giúp học sinh năng động, sáng tạo, tự tin và tự định hướng trong học tập và rèn luyện.

d) giữ gìn tư cách, danh dự và uy tín của nhà giáo; hành động văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; Làm gương trước học sinh. yêu thương, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; Chúng tôi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

d) Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên một cách thường xuyên theo quy định. Trao đổi và chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn với các đồng nghiệp trong và ngoài trường thông qua các hoạt động chuyên môn và các buổi đào tạo.

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và sinh hoạt chuyên môn. Sáng tạo và linh hoạt để tạo ra các công cụ hỗ trợ học tập của riêng bạn.

g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định. Theo quy định, khuyến khích các trường có ấn phẩm tham khảo và thiết bị giáo dục phù hợp để sử dụng trong quá trình giáo dục.

h) Tham gia cấp chứng chỉ chất lượng đào tạo.

i) Tham gia thực hiện các chương trình giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của địa phương;

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng địa phương và các nhóm xã hội có liên quan để thực hiện công tác giáo dục.

l) Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục ở điểm trường theo chỉ định của Hiệu trưởng.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Hiệu trưởng;

2. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây ngoài các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

a) Chủ động thu thập thông tin về từng học sinh trong lớp do giáo viên chủ nhiệm phân công. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiến bộ, trình bày rõ ràng các mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục cùng với các tình huống và điều kiện thực tế, đảm bảo tính khả thi và xây dựng các hoạt động giảng dạy trong lớp phù hợp với đặc điểm của học sinh. Cho cả lớp và cho từng học sinh.

b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng xây dựng và phê duyệt.

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh trên lớp với sự phối hợp chặt chẽ của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm xã hội có liên quan; Tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối học kì I, cuối năm học. Hướng dẫn học sinh bình chọn và giới thiệu phần thưởng. Lập danh sách những học sinh mà bạn đề nghị ở lại lớp. Hoàn thành phiếu điểm của học sinh.

d) Báo cáo tình hình hoạt động lớp học cho hiệu trưởng theo định kỳ hoặc đột xuất.

2. Các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm có được đưa vào lớp không?

Điều 8 Sách bài tập 03 / VBHN-BGDĐT quy định: Các giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học có thể giảm ba tiết học mỗi tuần.

Các hoạt động và sinh hoạt lớp như cày bừa, khai giảng, lao động là những hoạt động của trường, lớp mà giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện theo sự phân công (ở trên) và thời gian hoàn thành công việc được giao. Điều này được cộng vào ba tiết học mỗi tuần bị trừ và không được tính vào giờ dạy của giáo viên trong lớp.

3. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học giáo viên phải làm gì?

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, giáo viên cần chuẩn bị về một số mặt: nghiên cứu, sinh viên và bối cảnh lớp học; Xây dựng mối quan hệ trong nhóm. Xây dựng tổ chức lớp tự quản…

Xem bài viết “Giáo viên nên làm gì” để biết thêm thông tin.

Với những điều trên, Dữ liệu lớn đã trình bày cho bạn đọc những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học vào năm 2022. Xem phần Hỏi đáp pháp luật để biết các bài viết liên quan khác trong chuyên mục Dịch vụ dân sự.

Bài viết liên quan:

  • Bạn xử lý như thế nào khi lái xe khi bị thu hồi giấy phép?
  • Tôi muốn xóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được không?
  • Những trường hợp nào bị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn?
  • 15 triệu một năm, thuế bao nhiêu?

Thông tin thêm về Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học 2022

Hiện nay Bộ Giáo dục đang có nhiều thay đổi trong cơ chế dạy – học. Vậy hiện nay giáo viên tiểu học cần phải làm gì?
Bằng văn bản “Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học 2022”Học Điện Tử Cơ Bản xin gửi tới quý độc giả Quy định mới nhất về nhiệm vụ của giáo viên tiểu học theo Thông tư 28/2020 / TT-BGDĐT

1. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học hiện nay
Giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học có các nhiệm vụ quy định tại khoản 1,2 Điều 27 Thông tư 28/2020 / TT-BGDĐT, cụ thể:
1. Giáo viên có những nhiệm vụ sau
a) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh của từng lớp mình, đảm bảo theo chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và đặc thù. điều kiện của trường.
b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, nhà trường; cập nhật thường xuyên các chỉ thị của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.
c) Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên và học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh năng động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.
d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; yêu thương, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.
d) Thực hiện tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi, chia sẻ chuyên môn với đồng nghiệp trong và ngoài trường thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.
e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; Sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.
g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; Đề nghị nhà trường trang bị các ấn phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.
h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.
i) Tham gia thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa phương.
k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội có liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
l) Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục ở điểm trường khi được Hiệu trưởng phân công.
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và sự phân công của Hiệu trưởng.
2. Giáo viên chủ nhiệm ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các nhiệm vụ sau:
a) Chủ động nắm bắt thông tin về từng học sinh của lớp được phân công chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ. cho cả lớp và cho từng học sinh.
b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã được hiệu trưởng xây dựng và phê duyệt.
c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, Tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh trong lớp mình; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ I, cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình chọn và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; Hoàn thành bảng điểm của học sinh.
d) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp cho hiệu trưởng.
2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học có được đưa vào dự giờ không?
Điều 8 của văn bản hợp nhất 03 / VBHN-BGDĐT quy định: giáo viên đứng lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết / tuần.
Chào cờ, sinh hoạt lớp và các hoạt động như đầu giờ, lao động là những hoạt động của trường, của lớp mà giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện theo nhiệm vụ (trên) và thời gian thực hiện công việc. Những điều này được tính vào số giờ dạy giảm 3 / tuần nên không tính vào số giờ dạy của giáo viên chủ nhiệm.
3. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học giáo viên cần làm gì?
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, giáo viên cần chuẩn bị về nhiều mặt: nghiên cứu, nắm chắc tình hình học sinh, lớp; thiết lập các mối quan hệ trong tập thể; xây dựng tổ chức tự quản của lớp …
Để biết thêm chi tiết, mời bạn đọc tham khảo bài “Những việc cần làm của nhà giáo”
Trên đây Học Điện Tử Cơ Bản đã cung cấp cho bạn đọc những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học năm 2022. Mời bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác tại chuyên mục Cán bộ công chức, mục Hỏi đáp pháp luật.
Những bài viết liên quan:

Bạn xử lý như thế nào khi lái xe khi bị thu hồi giấy phép?
Tẩy xóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được không?
Trường hợp nào bị thu hồi giấy phép lái xe vĩnh viễn?
Lương 15 triệu bao nhiêu thuế?

#Nhiệm #vụ #của #giáo #viên #chủ #nhiệm #tiểu #học


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button