Những câu nói hay về Tết Nguyên Đán, ngày đầu năm mới

Unyaka omdala usuzodlula futhi unyaka omusha uyeza, asigubhe intwasahlobo entsha ngenjabulo nenjabulo enkulu. Kokuthunyelwe kwanamuhla, Idatha Enkulu ingathanda ukwabelana nawe Amazwi amahle ngoNyaka Omusha WamaLunar kanye noSuku LukaNcibijane. Isithenjwa ongaxhunyiwe ku-inthanethi!

>> Buka manje: Zingaki izinsuku ezengeziwe u-Tet? Zingaki izinsuku ezengeziwe kuze kufike uNyaka Omusha Wenyanga?

Amazwi amahle ngoNyaka Omusha Wenyanga, uSuku Lonyaka Omusha

okuqukethwe

 • Amazwi amahle nanengqondo mayelana Nonyaka Omusha Wenyanga, Usuku Lonyaka Omusha
 • Izisho ezihlekisayo nezijabulisayo mayelana neholide le-Tet
 • Okuthunyelwe okuhle nokuhlekisayo mayelana neholide le-Tet
 • Amazwi amahle nge-Tet ngesiNgisi

Amazwi amahle nanengqondo mayelana Nonyaka Omusha Wenyanga, Usuku Lonyaka Omusha

Amazwi amahle nanengqondo mayelana Nonyaka Omusha Wenyanga, Usuku Lonyaka Omusha

1. Unyaka omdala udlule, unyaka omusha ufikile! Ukufisela umndeni ukuthula nokuzwana, impilo ende, inhlanhla kumabhadi, ukunqoba ubunzima ngazwi linye. Jabulela unyaka omusha!

2. Unyaka Omusha ufika, ulethe inhlanhla endlini, izipho ezinkulu, zonke izindlu zigcwele, igolide nesiliva kugcwele izimbiza, umnikazi uyachuma, abasha nabadala bahlangene ngokujabula. Ngikufisela inhlanhla, izibusiso unyaka wonke, impilo enhle nokuchuma! Jabulela unyaka omusha!

3. Unyaka Omusha Ojabulisayo onezibusiso eziningi, amathalenta amaningi, ingcebo eminingi, izikhathi ezimnandi, ukunqoba, nezinhliziyo zabantu! Jabulela unyaka omusha!

4. Ngesikhathi sonyaka omusha, ngifisela umndeni wami wonke unyaka ojabulisayo, onempilo nonempumelelo. Unyaka wokuthula empilweni nokuchichima kothando. Masinqobe bonke ubunzima obuphambi kwethu ukuze sihlale sinempilo efudumele nejabulisayo. Nginithanda kakhulu! Jabulela unyaka omusha!

5. Minyaka yonke inkathi yokuqhakaza kwezimbali, unyaka nonyaka iyinkathi enensada. Ukuphila kufana nesihlahla esimilayo. Ngikufisela unyaka omusha ojabulisayo, ophumelelayo futhi ophumelelayo empilweni! Jabulela unyaka omusha!

6. Sihalalisela intwasahlobo entsha, ukuhamba ngomkhumbi okushelelayo. Sikufisela unyaka omusha ojabulisayo, onempilo nonempumelelo! Jabulela unyaka omusha!

7. Inhlanhla, ibhilikosi legolide, intwasahlobo ejabulisayo, impilo ejabulisayo, impilo, iTet ejabulisayo! Jabulela unyaka omusha!

8. Sifisela wonke umuntu unyaka omusha ogcwele injabulo nentokozo, injabulo ngempilo, abasha abanomphefumulo, abahlakaniphile emibonweni futhi ikakhulukazi abavuthiwe kuyo yonke imikhakha! Jabulela unyaka omusha!

9. Unyaka Omusha Ojabulisayo ngezwi lokuzilibazisa, sihalalisela umndeni wakho ngokuthula, intwasahlobo entsha iletha injabulo, intwasahlobo elandelayo ijabulela yonke intokozo! Jabulela unyaka omusha!

10. Umcabango wosuku lwesintu lukaNcibijane wavela engqondweni yami kusukela ngiseyingane. Ukuya emakethe yakwaTet nabazali nabangane akunakulibaleka. Umkhathi wokwamukela uTet ujabulisa kakhulu, uyaphithizela, abantu bajaha ukungena emakethe yakwaTet. Unyaka wokuzikhandla, ukukhathala, unyaka wokufunda okujulile nokucindezela usudlulile, ukuze udlulele esiqalweni esisha. Sifisela wonke umuntu unyaka omusha ojabulisayo nonempumelelo!

11. Ngosuku lokugcina lonyaka, fudumala entendeni yesandla sakho ebusika, phefumula ukunambitheka okumsulwa kwasekuseni ngenkathi ulinde umoya ngasefasiteleni. Lalela ukwehla kwekhofi eliwela phansi enkomishini, liphuka njengalapho isixhumanisi phakathi konyaka omdala nonyaka omusha singenamkhawulo. Fisela wonke umuntu unyaka omuhle!

12. Unyaka Omusha Ojabulisayo, nifiselane impilo enhle, inala yemali, ukusebenzisa kahle imali, umndeni ojabulayo, abangane abayigugu, futhi nidlale ngokukhululeka njalo ntambama. Jabulela unyaka omusha!

13. Ukufisa uNyaka Omusha, impilo engenamkhawulo, impumelelo eqhubekayo, injabulo yaphakade, njalo egcwele imali, ujabule njengenganekwane. Unyaka Omusha Ojabulisayo nonke!

14. Ekupheleni konyaka, kunezinhlelo ezingakaqedwa futhi ezingafezeki, amaphupho, imisebenzi, nezinhlelo ezingeke zifezwe. Futhi sikulungele ukungena onyakeni omusha nezinto eziningi ezintsha ezisilindile ngaphambili. Unyaka Omusha Ojabulisayo kuwo wonke umuntu osendleleni ayikhethile! Jabulela unyaka omusha!

15. Ukumamatheka kunikeza inhliziyo imfudumalo, ukubukeka kunikeza injabulo egcwele, izwi linikeza ukholo olugcwele, ukuxhawula uthando lwaphakade, ukulinda uthando oluhlala njalo, umona omncane wothando kukhanye, inhliziyo ebomvana yothando oluthembekile. Sifisela wonke umuntu unyaka omusha ogcwele uthando!

16. Gcina okuhle okwedlule ukuze uzikhuthaze wena nabangane bakho. Khohlwa isikhathi esidlule esibuhlungu ukuze wenze ukuphila kube nenjongo. Unyaka omusha onezinkolelo eziningi uzofezeka. Jabulela unyaka omusha!

17. Lapho uNyaka Omusha ufika ekupheleni, ngifisa wonke umuntu impilo eningi, ukumomotheka okujabulisayo, imali eqinile, konke kuhamba kahle ukuze uqhubeke uphila impilo enhle! Jabulela unyaka omusha!

18. Sawubona unyaka omusha, wamukelekile izinto ezinhle, sawubona izinsuku ezingama-365 zenjabulo. Ngiyethemba ukuthi kulo nyaka omusha mina nawe sizovuna impumelelo eminingi, sivune izithelo eziningi ezimnandi zothando ebesizazisa onyakeni odlule. Sifisela wonke umuntu unyaka omusha oyimpumelelo nojabulisayo!

19. Unyaka omusha, inkathi entsha, abangane abaningi abasha, ukuqonda okuningi okusha kanye nesifiso. Ujabule phakade nomndeni kanye nabathandekayo! Jabulela unyaka omusha!

20. Le ntwasahlobo ingcono kunemithombo embalwa edlule, izibusiso ziletha omunye nomunye endlini ngayinye, izifiso ezimbalwa zonyaka omusha, impilo enhle, inhlanhla! Jabulela unyaka omusha!

21. Nginifisela nonke makhosikazi, omalume, omalume, odadewethu, bafowethu nodadewethu onyakeni omusha, konke kuhambe kahle njengezifiso zenu, ubuhlobo benu bufana nephupho, umsebenzi ufana nezinkondlo, impilo imnandi njengomculo, imali ifana nodoti, nemali ithathwa njengesiliva, njengotshani, ethembeke erayisini nensimbi erayisini! Unyaka Omusha Ojabulisayo nonke!

22. Ngikufisela unyaka omusha omuhle, omnandi, konke kunjengokuthanda kwakho, imali engenayo ifana namanzi omfula uDa, imali ephumayo iconsa njengekhofi yokuhlunga. Jabulela unyaka omusha!

23. Sikufisela Unyaka Omusha, Bai Yin Thai Hoa! Unyaka Omusha Ojabulisayo, Usuku Lokuzalwa Olujabulisayo, Umgubho Womndeni, Ukuchuma, Ukuchuma, Intwasahlobo! Ubusuku Bangaphambi Kukancibijane!

24.
Ngenhlonipho memana inkomishi yewayini elifudumele
Happy New Year, Goodbye Year End
Ubusuku Bangaphambi Kukancibijane
Intwasahlobo entsha yethalente iqala ngokwaneliseka
Zonke izinkathazo ziyashintsha
Kuyini ukungaguquki?
Njengawe, njengawe, njengabangane
Intando, izimo ezinhle, izifiso ezinhle
Unyaka Omusha Ojabulisayo, Ujabule futhi Uphumelele!

>> Bona okuningi: Izinkondlo namavesi okufisela ukubingelela kukaNcibijane, uNyaka Omusha omfushane, ojabulisayo

Izisho ezihlekisayo nezijabulisayo mayelana neholide le-Tet

Izisho ezihlekisayo nezijabulisayo mayelana neholide le-Tet

1. Kule ntwasahlobo, abantu abaningi babuza futhi bafuna ukuvakashela indlu yakho. Laba bantu baqanjwe ngokuthi “Injabulo”, “Inhlanhla”, “An Khang” kanye “Nempumelelo”. Sicela uvule umnyango ukuze ubamukele! Jabulela unyaka omusha!

2. Kwangathi wonke umuntu angajabula njengondlunkulu, abe nempilo enhle njengokhozi, acebe njengemfene, asebenze njengempethu, aphile isikhathi eside njengentshe. Jabulela unyaka omusha!

3. Fisela wonke umuntu unyaka omuhle, izigidigidi zamaRandi emalini, imali ephumayo, ehleka sawubona, konke kunjengoba ufuna, ujabule, ujabule! Jabulela unyaka omusha!

4. Onyakeni omusha, ceba, uthuthuke, uthuthukise ojenene, uthuthukise uthando, kodwa ungakhuluphali! Jabulela unyaka omusha!

5. Kusukela onyakeni omdala kuya onyakeni omusha, impilo enhle, ibhizinisi elihle, ibhizinisi elisungula izinto ezintsha, unyaka omusha ojabulisayo!

6. Ngikufisela izinyanga ezingu-12 zengcebo, izinsuku ezingu-365 zokuchuma, amahora angu-8760 empumelelo, imizuzu engu-525600 yempumelelo, imizuzwana engu-31536000 yakho konke okufunayo. Jabulela unyaka omusha!

7. Ukufisela wonke umuntu isidudla esisheshayo, imali elingana noswidi, uthando oluqinile njengeglu, oluthambile njengekati, olubushelelezi olumhlophe, olunempilo njengendlovu. Jabulela unyaka omusha!

8. Izimbali zamapentshisi ziyaqhakaza, izigwinya ziyabuya, intwasahlobo iyabuya futhi. Sifisela wonke umuntu unyaka omusha onezifiso eziyinkulungwane, konke njengephupho, izimanga eziyisigidi, izikhathi eziyizinkulungwane zenjabulo! Jabulela unyaka omusha!

9. Ngifisa unyaka omusha ogcwele injabulo nenjabulo, impilo enhle, ikakhulukazi imali eningi yenhlanhla! Jabulela unyaka omusha!

10. Lo Nyaka Omusha usafana noNyaka Omusha omdala, usabuzwa ukuthi kungani ungashadi! Jabulela unyaka omusha!

Okuthunyelwe okuhle nokuhlekisayo mayelana neholide le-Tet

Okuthunyelwe okuhle nokuhlekisayo mayelana neholide le-Tet

1. Amashumi amathathu akakabi yiTet futhi angikayeki ukukuthanda!

2. Ngikuthanda ukwedlula imiqumbe yamapentshisi eqhakaza engadini.

3. Zingaki iziqhumane zomlilo kaNcibijane, bangaki abalaleli abasha abangakukhohlisa!

4. Unalo ipensela? Ngoba ngifuna ukusula unyaka omdala sibhale ikusasa lethu.

5. ENyakatho inezimbali zamapentshisi, iNingizimu inezimbali zamabhilikosi, futhi ngifuna wena.

6. Kulonyaka ngisengedwa. Uma unjalo, khona-ke ngiyakuthanda hihi!

7. Yidla amaswidi namaswidi ngeholide le-Tet, kodwa into emnandi kakhulu ukuthi ngiyakuthanda!

8. Kulo nyaka omusha, angiwadingi amakhekhe e-jam ngoba amalebe akho amnandi njengelotus e-pink. Kulo nyaka omusha, asikho isidingo sokubasa umlilo ngoba uhleko lwakho lugcwalisa inhliziyo yami.

9. Lo Nyaka Omusha unezinto eziningi ezijabulisayo, kodwa into ejabulisa kakhulu ukuthi usenayo empilweni yami!

10. Kulo nyaka omusha, ngizophinde ngiye ethempelini, uma ungangithandi, ngizokuphonsa ngothando!

11. Kulo nyaka omusha, iyiphi indlela eya enhliziyweni yakho?

12. KuloNyaka Omusha, phuza itiye le-pearl milk eliphekwe noshukela omnyama, ngiphuze ukuze ngimazi!

13. Kulo nyaka omusha, ingabe uyavuma ukwamukela ikhodi yami yofuzo?

14. Angifuni lutho ngoNcibijane, vele ungiphe imali yenhlanhla!

15. Unyaka omusha, izinga elisha, isikhundla esisha, umpetha omusha kodwa ungashintshi isicoco sakho! (izinga, izinga lingamazinga emdlalweni)

16. Ngosuku lonyaka omusha, ngifisela wonke umuntu konke okuhle, ingcebo nokuchuma, ukuthula kwengqondo, ubumnandi nentokozo, umndeni othandekayo, abangane abathembekile, ukunakwa kwakho, unyaka wonke. Unyaka Omusha Ojabulisayo, Ujabule futhi Uphumelele! (i-crush ingeyomuntu omthandayo ngasese futhi omkhumbulayo)

17. Lo Ncibijane usafana noNyaka Omusha omdala, kusenezingane ezisathanda imali yenhlanhla!

18. Lo Nyaka Omusha usafana noNyaka Omusha omdala, usene-pouchitis futhi akakabi nesoka!

19. Ikwindla ishiye amaqabunga ayo aphuzi, uNyaka Omusha wamshiyela amakhilogremu ambalwa!

>> Inkomba: U-Stt Happy New Year, u-Stt ufisela Unyaka Omusha Ojabulisayo ka-2021, ohlekisayo kuwo wonke umuntu

Amazwi amahle nge-Tet ngesiNgisi

Amazwi amahle nge-Tet ngesiNgisi

kuqala. Ngoba amagama angonyaka odlule awolimi lwangonyaka odlule. Futhi amazwi onyaka ozayo alindele elinye izwi. Unyaka omusha omuhle nonke!

Igama lonyaka odlule ngelonyaka odlule. Futhi masibheke phambili ezintweni ezintsha, amagama amasha akhulunywa ngezwi elihlukile kulo nyaka omusha. Unyaka Omusha Ojabulisayo nonke!

2. Njengoba nje ukuqhakaza okusha kusabalalisa iphunga nokusha nxazonke. Kwangathi unyaka omusha ungeza ubuhle obusha nobusha empilweni yakho. Jabulela unyaka omusha!

Yiba imbali entsha enephunga elimnandi futhi egcwele impilo. Unyaka omusha wengeza ubuhle obusha namandla amasha. Jabulela unyaka omusha!

3. Kwangathi unyaka omusha ungakulethela imfudumalo yothando nokukhanya okuqondisa indlela yakho ebheke endaweni enhle. Jabulela unyaka omusha!

Kwangathi unyaka omusha uletha ukufudumala kothando, ukukhanya okuholela endaweni enhle. Jabulela unyaka omusha!

4. Kwangathi lo nyaka omusha ungakunika isibindi sokunqoba ububi bakho futhi wamukele ubuhle. Jabulela unyaka omusha!

Kwangathi lo nyaka omusha ungakunika isibindi sokunqoba imikhuba emibi futhi usungule izici ezinhle. Jabulela unyaka omusha!

5. Kusasa yikhasi lokuqala elingenalutho lencwadi enamakhasi angama-365. Bhala okuhle! Jabulela unyaka omusha!

Kusasa yikhasi lokuqala elingenalutho lencwadi enamakhasi angama-365 (okusho ukuthi unyaka unezinsuku ezingama-365). Masibhale incwadi enhle ngempela! Jabulela unyaka omusha!

6. Ngifisela wena nomndeni wakho unyaka omusha ojabulisayo, onempilo, ophumelelayo nojabulisayo! Jabulela unyaka omusha!

Ngikufisela wena nomndeni wakho injabulo, impilo, ukuchuma kanye nenjabulo onyakeni omusha ozayo! Jabulela unyaka omusha!

Ngenhla ngu Amazwi amahle ngoNyaka Omusha WamaLunar, usuku lokuqala onyakeni omusha i-Học Điện Tử Cơ Bản efuna ukwabelana nawe ngayo. Ngethemba, ulwazi olungenhla luwusizo kuwe. Ungakhohlwa ukuvakashela njalo i-Học Điện Tử Cơ Bản ukuze ubuyekeze ulwazi oluningi oluwusizo. Emcimbini Wonyaka Omusha Wenyanga ozayo, Idatha Enkulu ikufisela wena nomndeni wakho nijabule, niphilile futhi ninokuthula! Ngiyabonga ngesithakazelo sakho ekulandeleni lesi sihloko!

>> Bona okuningi:

 • Uyini Unyaka Omusha Wenyanga? Umsuka kanye nencazelo Yonyaka Omusha Wenyanga
 • Izilokotho ezinhle kakhulu zoNyaka Omusha, izifiso ze-Tet ezihlukile kakhulu
 • Uyini Unyaka Omusha Ojabulisayo ngesiNgisi? Izifiso ezinhle kakhulu nezinenjongo zesiNgisi zoNyaka Omusha
 • Imikhonzo ye-Tet ehamba phambili, emfushane nenengqondo
 • Imiyalezo Yonyaka Omusha Ejabulisayo, i-SMS Yonyaka Omusha enhle futhi enenjongo yawo wonke umuntu

Uma ufuna ukuthenga izipho ze-Tet ozozithumela ezihlotsheni nabangane ngoNyaka Omusha Wenyanga ozayo, sicela uvakashele iwebhusayithi ye-Học Điện Tử Cơ Bản ukuze u-ode ku-inthanethi noma uxhumane naye ukuze u-ode ngokuqondile ku:

Ukuthenga ku-inthanethi

E-Hanoi:

56 Duy Tan, Dich Vong Hau, Cau Giay
Ucingo: 024.3568.6699

Edolobheni. I-Ho Chi Minh City:

716-718 Dien Bien Phu, Ward 10, District 10
Ucingo: 028.3833.6666

303 Hung Vuong, Wadi 9, Isifunda 5
Ucingo: 028.3833.6666

.


Thông tin thêm về Những câu nói hay về Tết Nguyên Đán, ngày đầu năm mới

.adslot-1{min-height:250px;}
5 cũ sắp qua đi và 5 mới sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ chào đón mùa xuân mới với thật nhiều thú vui và hạnh phúc chan chứa. Trong bài viết bữa nay, Học Điện Tử Cơ Bản xin san sẻ tới bạn những câu nói hay về Tết Nguyên Đán và ngày đầu 5 mới. Các bạn tham khảo nhé!
>> Xem ngay: Còn mấy ngày nữa là Tết? Mấy ngày nữa tới Tết Âm lịch?

Nội dung

Những câu nói hay và ý nghĩa về Tết Nguyên Đán, ngày đầu 5 mới
Những câu nói hí hước và vui vẻ về ngày Tết
Những stt dễ thương và hí hước về ngày Tết
Những câu nói hay về ngày Tết trong tiếng Anh

Những câu nói hay và ý nghĩa về Tết Nguyên Đán, ngày đầu 5 mới

1. 5 cũ đi qua, 5 mới lại về! Kính chúc gia cảnh thuận hòa, song đường đắc thọ, may tới rủi qua, đồng lòng vượt khó. Chúc mừng 5 mới!
2. 5 mới Tết tới, rước hên vào nhà, quà cáp rộng lớn, mọi nhà no ấm, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai đoàn tụ hạnh phúc. Cầu tài, chúc phúc lộc tới quanh 5, an khang và hưng thịnh! Chúc mừng 5 mới!
3. Chúc mừng 5 mới đa lộc, đa tài, đa phú quý, đắc thời, đắc thắng, đắc nhân tâm! Chúc mừng 5 mới!
4. Nhân dịp 5 mới, con cầu chúc cho cả gia đình mình 1 5 hạnh phúc, an khang và hưng thịnh. 1 5 được bình yên về sức khỏe và dồi dào tình cảm. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi gian nan trước mắt để luôn có 1 cuộc sống ấm cúng và hạnh phúc. Con yêu cả nhà rất nhiều! Chúc mừng 5 mới!
5. Mỗi 5 là 1 mùa hoa nở, mỗi 5 là 1 mùa bội thu. Cuộc sống như cái cây đang bự. Chúc bạn 5 mới an khang, hưng thịnh và thành công trong cuộc sống! Chúc mừng 5 mới!
6. Cung chúc tân xuân, thuận buồm xuôi gió. Cung chúc tân xuân, an khang hưng thịnh! Chúc mừng 5 mới!
7. Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc, đời vui, sức khỏe, Tết an khang! Chúc mừng 5 mới!
8. Kính chúc mọi người 5 mới ngập tràn thú vui và hạnh phúc, vui với sức khỏe, trẻ với tâm hồn, khôn trong lý tưởng và nhất là trưởng thành trong mọi lĩnh vực! Chúc mừng 5 mới!
9. Chúc mừng tân niên 1 chữ nhàn, mừng gia quyến đặng bình yên, tân xuân mang đến niềm hạnh phúc, mùa xuân đến hưởng trọn thú vui! Chúc mừng 5 mới!
10. Ấn tượng về ngày Tết cổ kính hiện ra trong tâm não tôi từ khi tôi vẫn còn là 1 đứa trẻ. Những lần đi chợ Tết cùng cha mẹ và bạn hữu thật là khó quên. Không khí đón Tết thật sôi nổi, sôi động, mọi người đua chen nhau để vào chợ Tết. 1 5 lao động nặng nhọc, nhọc nhằn, 1 5 học tập căng thẳng, sức ép rồi cũng qua đi, để hướng đến 1 sự mở màn mới. Chúc mọi người 1 5 mới an khang và hưng thịnh!
11. Ngày cuối 5, ủ đầy trong lòng bàn tay mùa đông thật ấm, hít căng lồng ngực mùi vị tinh khôi của sáng sớm chòng chành nắng đợi gió bên song cửa sổ. Hãy lắng tai giọt cà phê rơi tí tách chạm xuống đáy cốc, vỡ tan như khoảnh khắc viên gạch nối giữa 5 cũ và 5 mới ko còn giới hạn. Chúc mọi người 1 5 mới an lành!
12. 5 mới chúc nhau sức khỏe nhiều, bạc tiền rủng rỉnh thư thái tiêu, gia đình hạnh phúc bạn hữu quý và thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. Chúc mừng 5 mới!
13. Cung chúc tân niên, sức khỏe vô bờ, thành công liên hồi, hạnh phúc miên man, túi luôn đầy tiền, phấn kích như tiên. Chúc mừng 5 mới tất cả mọi người!
14. Cuối 5 là những dự kiến còn dang dở và chưa thể tiến hành được, những mơ ước, những công tác, những kế hoạch chưa thể tiến hành được. Và chúng ta đã lại sẵn sàng để bước vào 1 5 mới với nhiều điều mới còn hy vọng mình ở phía trước. 5 mới chúc mọi người luôn thành công trên tuyến đường nhưng mà mình đã chọn! Chúc mừng 5 mới!
15. 1 nụ cười cho lòng thêm ấm áp, 1 ánh mắt cho hạnh phúc ngập tràn, 1 lời nói cho toàn vẹn niềm tin, 1 cái nắm tay cho mến thương còn mãi, 1 sự hy vọng cho tình mãi bền lâu, 1 chút hờn ghen tuông cho mến thương toả sáng, 1 trái tim hồng cho tình yêu thuỷ chung. Chúc mọi người có 1 5 mới tràn trề mến thương!
16. Hãy giữ lại những dĩ vãng đẹp để cổ vũ bản thân và bạn hữu. Hãy quên đi những quá khứ buồn để cuộc đời ý nghĩa hơn. 1 5 mới với nhiều niềm tin sẽ thành sự thực. Chúc mừng 5 mới!
17. 5 hết Tết tới, xin kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, mồm cười vui vẻ, tiền vào mạnh bạo, cái gì cũng được trót lọt để sống tiếp 1 cuộc đời thật là xinh xắn! Chúc mừng 5 mới!
18. Chào 5 mới, chào đón những điều tươi đẹp, chào 365 ngày hạnh phúc. Mong 5 mới này bạn và tôi cùng gặt hái nhiều thành công, gặt hái nhiều những quả ngọt mến thương nhưng mà 5 mới đây mình đã và đang ủ ấp. Chúc mọi người 1 5 mới thành công vang lừng và ngập tràn hạnh phúc!
19. 1 5 mới, 1 tuổi mới, nhiều bạn mới, nhiều hiểu biết mới và 1 lời chúc. Mãi mãi hạnh phúc bên gia đình và những người nhà yêu nhất! Chúc mừng 5 mới!
20. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau tới từng nhà, vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành! Chúc mừng 5 mới!
21. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang 5 mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, thủy chung với cơm và sắt son với cơm nhà! Chúc mừng 5 mới tất cả mọi người!
22. Chúc các bạn có 1 cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra bé giọt như cà phê phin. Chúc mừng 5 mới!
23. Chúc mừng 5 mới bách nhẫn thái hòa! Chúc mừng 5 mới, phúc sinh lễ nghĩa gia đình, thịnh lộc tiền, vinh hoa phú quý xuân! Cung chúc tân xuân!
24.Cung kính mời nhau chén rượu nồngChúc mừng 5 tới, tiễn 5 xongTân niên phúc lộc khơi vừa dạXuân mới tài danh khởi thỏa lòngVạn chuyện toan lo chỉnh sửa hếtSự gì tuyệt vọng thảy hanh khô thôngNhư anh, như chị, bằng bè bạnÝ nguyện, duyên lành, đẹp mơ ướcChúc mừng 5 mới an khang, hưng thịnh!
>> Xem thêm: Những bài thơ, câu thơ chúc Tết hay, ngắn gọn mừng 5 mới

Những câu nói hí hước và vui vẻ về ngày Tết

1. Mùa xuân này, có nhiều người hỏi thăm và muốn ghé tới nhà bạn. Những người này có tên là “Hạnh Phúc”, “May Mắn”, “An Khang” và “Thịnh Vượng”. Hãy mở cửa nghênh tiếp họ bạn nhé! Chúc mừng 5 mới!
2. Chúc mọi người vui vẻ như chim sẻ, mạnh khỏe như đại bàng, sang giàu như chim phụng, làm lụng như chim sâu, vạn thọ như đà điểu. Chúc mừng 5 mới!
3. Chúc mọi người 5 mới tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, mồm cười hi hi, vạn sự như ý, cung hỉ, cung hỉ! Happy new year!
4. 5 mới phát tài, phát lộc, phát tướng, phát tình mà đừng phát phì nha! Happy new year!
5. 5 cũ sang 5 mới sức khỏe phất phới, làm ăn tấn đến, kinh doanh đổi mới, chúc mừng 5 mới!
6. Chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ khá giả, 525600 phút thành công, 31536000 giây vạn sự như ý. Chúc mừng 5 mới!
7. Chúc mọi người hay ăn chóng bự, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dai sức như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi. Happy new year!
8. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại tới. Chúc mọi người 1 5 mới ngàn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất thần, tỷ lần hạnh phúc! Happy new year!
9. Chúc 1 5 mới ngập tràn thú vui và hạnh phúc, chúc sức khỏe dồi dào, đặc thù là được thật nhiều mừng tuổi nhé! Chúc mừng 5 mới!
10. Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn cứ được hỏi sao chưa lấy chồng! Happy new year!

Những stt dễ thương và hí hước về ngày Tết

1. Ba mươi chưa phải là Tết và em thì vẫn mãi chưa hết thích anh!
2. Em thích anh nhiều hơn cả những nụ đào đang bung tỏa trong vườn.
3. Bao nhiêu tiếng pháo giao thừa, bao lăm thính bả mới lừa được anh!
4. Em có bút chì ko? Vì anh muốn xóa đi 5 cũ và viết nên ngày mai của chúng ta.
5. Miền Bắc có hoa đào, miền Nam có hoa mai, còn em thì muốn có anh.
6. 5 nay em vẫn 1 mình. Nếu anh cũng thế thì mình yêu thôi hihi!
7. Tết ăn bánh kẹo thả ga mà có điều ngọt nhất vẫn là yêu anh!
8. Tết này anh ko cần bánh mứt vì có môi em ngọt tựa sen hồng. Tết này anh ko cần đốt pháo vì tiếng cười em rộn ràng cả lòng anh.
9. Tết này có rất nhiều điều hạnh phúc mà hạnh phúc nhất vẫn là có anh trong đời!
10. Tết này em lại lên chùa, anh nhưng mà ko yêu em là em sẽ bỏ bùa cho yêu!
11. Tết này, đường đi vào trái tim anh là đường nào vậy?
12. Tết này uống trà sữa trân châu nấu với đường đen, uống xong cho thiếp làm quen với chàng!
13. Trong 5 mới này, em có đồng ý bằng lòng mã gene của anh ko?
14. 5 mới em chẳng muốn gì, thôi thì anh cứ mừng tuổi mát tay!
15. 5 mới, màn chơi mới, rank mới, tướng mới mà đừng thay account mới nha! (màn chơi, rank là các ngành độ trong game)
16. Nhân dịp 5 mới, xin chúc mọi người vạn sự như ý, sang giàu phú quý, bình yên tâm não, vui chơi thỏa chí, nhà nhà yêu mến, bạn hữu nghĩa khí, được crush để mắt, cả 5 rú rí. Chúc mừng 5 mới an khang, hưng thịnh! (crush là để chỉ người nhưng mà bạn thầm thương trộm nhớ)
17. Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn còn trẻ nhỏ vẫn ưa mừng tuổi!
18. Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn viêm màng túi vẫn chưa có bồ!
19. Thu qua để lại lá vàng, Tết qua để lại cho nàng vài cân!
>> Tham khảo: Stt chúc mừng 5 mới, stt chúc Tết 2021 hay, hí hước cho mọi người

Những câu nói hay về ngày Tết trong tiếng Anh

1. For last year’s words belong phệ last year’s language. And next year’s words await another voice. Happy new year everyone!
Tạm dịch: Lời của 5 trước thuộc về 5 trước. Và chúng ta hãy chờ đón những điều mới, lời mới được cất lên bằng 1 giọng nói khác trong 5 mới này. Chúc mừng 5 mới tất cả mọi người!
2. Just as a new bloom spreads fragrance and freshness around. May the new year add a new beauty and freshness into your life. Happy new year!
Tạm dịch: Hãy là 1 bông hoa mới tỏa hương thơm ngát và đầy nhựa sống. 5 mới hãy thêm vẻ đẹp mới và nhựa sống mới. Chúc mừng 5 mới!
3. May the new year bring phệ you warmth of love and a light phệ guide your path towards a positive destination. Happy new year!
Tạm dịch: Chúc cho 5 mới sẽ đem lại cho bạn hơi ấm tình yêu, ánh sáng dẫn lối tới 1 nơi tốt đẹp. Chúc mừng 5 mới!
4. May this new year give you the courage phệ triumph over your vices and embrace the virtues. Happy new year!
Tạm dịch: Cầu mong 5 mới này sẽ đem lại cho bạn sự can đảm để vượt qua những lề thói xấu và rèn dũa những đức tính tốt. Chúc mừng 5 mới!
5. Tomorrow is the first blank page of a 365 page book. Write a good one! Happy new year!
Tạm dịch: Ngày mai là trang giấy trắng trước hết của 1 cuốn sách 365 trang (ý chỉ 1 5 có 365 ngày). Hãy viết 1 cuốn sách thật hay nhé! Chúc mừng 5 mới!
6. Wish you and your family a joyful, healthy, prosperous and happiest new year ahead! Happy New Year!
Tạm dịch: Xin kính chúc bạn và gia đình vui vẻ, mạnh khỏe, hưng thịnh và hạnh phúc nhất trong 5 mới phía trước! Chúc mừng 5 mới!
Trên đây là những câu nói hay về Tết Nguyên Đán, ngày đầu 5 mới nhưng mà Học Điện Tử Cơ Bản muốn san sẻ tới bạn. Hy vọng, những thông tin mới rồi là hữu dụng đối với bạn. Đừng quên thường xuyên ghé Học Điện Tử Cơ Bản để cập nhật nhiều thông tin hữu dụng bạn nhé. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, Học Điện Tử Cơ Bản kính chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình yên! Cảm ơn các bạn đã ân cần theo dõi bài viết!
>> Xem thêm:

Tết Nguyên Đán là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Nguyên Đán
Những câu chúc Tết bá đạo, lời chúc Tết lạ mắt nhất
Chúc Tết tiếng Anh là gì? Những câu chúc Tết tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất
Những câu chúc Tết hay, ngắn gọn, ý nghĩa nhất
Tin nhắn chúc mừng 5 mới, SMS chúc Tết hay, ý nghĩa cho mọi người

Nếu có nhu cầu sắm những món quà Tết để gửi tặng người nhà và bạn hữu vào dịp Tết Nguyên Đán sắp đến thì bạn hãy truy cập vào website Học Điện Tử Cơ Bản để đặt hàng trực tuyến hoặc liên hệ đặt sắm trực tiếp tại:

Tại Hà Nội:

56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giđó
Dế yêu: 024.3568.6969

Tại TP. HCM:

716-718 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10
Dế yêu: 028.3833.6666

303 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5
Dế yêu: 028.3833.6666

Tagscâu nói hay về 5 mới câu nói hay về tết những câu nói về tết tết nguyên đán

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Những #câu #nói #hay #về #Tết #Nguyên #Đán #ngày #đầu #5 #mới


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Những #câu #nói #hay #về #Tết #Nguyên #Đán #ngày #đầu #5 #mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button