Phân loại theo chương, bài các đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm học 2020 – 2021

Tài liệu gồm 224 trang, do thầy giáo Diệp Tuấn biên soạn, được phân thành các chương, nhiệm vụ các môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 5 học 2020-2021.

Chương 1. Lớp 6 – 7 – 8.
Chương 2. Căn bậc 2.
Chương 3. Các hàm quy trình lúc đầu.
Chương 4. 1 hệ thống gồm 2 đơn đặt bậc nhất tiên và 2 đơn đặt hàng chưa biết.
Chương 5. Hàm số y = ax ^ 2 (khác 0) – cấp số cộng.
Chương 6. Hệ thức lượng giác của tam giác vuông.
Chương 7. Đường tròn.
Chương 8. Góc với đường tròn.
Chương 9. Xylanh – nón – quả địa cầu.
Chương 10. Bất đẳng thức.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Phân loại theo chương, bài các đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm học 2020 – 2021

Tài liệu gồm 224 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Diệp Tuân, phân loại theo chương, bài các đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán 5 học 2020 – 2021.
Chương 1. Các lớp 6 – 7 – 8.
Chương 2. Căn thức bậc 2.
Chương 3. Hàm số hàng đầu.
Chương 4. Hệ 2 phương trình hàng đầu 2 ẩn.
Chương 5. Hàm số y = ax^2 (a khác 0) – phương trình bậc 2.
Chương 6. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Chương 7. Đường tròn.
Chương 8. Góc với đường tròn.
Chương 9. Hình trụ – hình nón – hình cầu.
Chương 10. Bất đẳng thức.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phân #loại #theo #chương #bài #các #đề #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #5 #học


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Phân #loại #theo #chương #bài #các #đề #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #5 #học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button