Quy định về phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

Bầu cử là công đoạn bầu ra những người đại diện sẽ làm việc cho nhà nước để tiến hành quyền lực nhà nước trong các xã hội dân chủ với chỉ tiêu là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về quần chúng bằng cách bỏ thăm. Vậy Quy tắc biểu quyết hợp lí là gì?

1. Phiếu bầu hợp thức là gì?

Trên thực tiễn, 1 lá phiếu hợp thức là 1 lá phiếu phục vụ đầy đủ các mục tiêu sau:

– Bỏ thăm theo mẫu quy định do Ủy ban bầu cử ban hành.

– Phiếu bầu có đóng dấu của Tổ bầu cử.

– Đủ số phiếu bầu hoặc ít hơn số lượng đại biểu đã cắt cử tại điểm bỏ thăm.

– Phiếu bầu ko ghi tên người nào khác ngoài danh sách ứng viên hoặc các nội dung khác.

Tổ bầu cử có nghĩa vụ chỉ dẫn chi tiết cho cử tri bí quyết bỏ thăm để bảo đảm phiếu bầu có hiệu quả. Phù hợp với chỉ dẫn trong Thông tư số 01/2021 / TT-BNV của Sở Nội vụ và chỉ huy của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, nếu cử tri ko tín nhiệm ứng viên nào thì gạch ngang giữa bạn là họ và tên ứng viên đấy. đối với ứng viên là buộc phải. đề cử này (bỏ dở tên và họ của ứng cử viên); ko khoanh tròn, gạch chéo, gạch chân hoặc bỏ họ, tên của người làm đơn; cái nào đã ko được bỏ thăm; ko được viết thêm, ko được ghi tên thí sinh khác với danh sách thí sinh trên bảng; người đấy ko được biểu quyết đối với số đại biểu đã biểu quyết trong cuộc biểu quyết; phiếu bầu ko được giữ nguyên đối với phiếu bầu có ứng viên (ko có tên ứng viên nào bị xóa) hoặc loại bỏ tất cả ứng cử viên tham dự bầu cử. Tuy nhiên, 1 phiếu bầu có cột, rãnh, nét thẳng hoặc gạch ngang nhưng mà đã gạch bỏ họ và tên thí sinh, vẫn được tính là phiếu hợp thức.

Trường hợp người ứng cử có 2 họ (tên khai sinh, tên thường gọi) hoặc thứ bậc, tên chính thức, tín ngưỡng, nếu cử tri ko tín nhiệm người này thì chỉ huy cử tri loại trừ hết. , tên thường gọi hoặc thứ bậc, tên chính thức, chức danh tín ngưỡng chính thức của ứng viên đấy. Tuy nhiên, nếu người bỏ thăm chỉ vượt quá 1 dòng trong họ và tên khai sinh của mình; Nếu chỉ thiếu 1 dòng tộc tên khai sinh hoặc 1 dòng thứ bậc, tên chức, chức phận (của chức sắc tín ngưỡng) thì phiếu bầu đấy vẫn được tính là hợp thức.

Gần giống, đối với trường hợp kế bên họ của người ứng cử, tháng ngày 5 sinh được đặt trong ngoắc đơn () vì những người trong danh sách cử tri có họ, tên và chữ đệm giống nhau, nếu cử tri ko tín nhiệm. người này, họ tên và tháng ngày 5 sinh nên được đặt trong ngoắc đơn. Tuy nhiên, nếu người bỏ thăm chỉ bỏ họ và tên nhưng ko vượt qua ngày sinh trong ngoắc đơn thì phiếu bầu đấy vẫn được tính là hợp thức.

2. Phiếu bầu ko hợp thức là gì?

Phiếu ko hợp thức là:

– Phiếu bầu ko đúng mẫu quy định do Ủy ban bầu cử ban hành.

– Phiếu ko có dấu của Tổ bầu cử.

– Bỏ thăm sao cho số lượng người ứng cử vượt quá số lượng người được đề cử của huyện.

– Phiếu xóa họ, tên của tất cả các ứng cử viên; phiếu có tên những người đứng trên danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có nội dung khác.

Trong công đoạn kiểm phiếu, nếu phát hiện lá phiếu bầu cử ko hợp thức thì Trưởng Ban bầu cử thể hiện để toàn bộ Tổ phê chuẩn, quyết định. Tổ bầu cử ko được xóa, sửa tên, nội dung phiếu bầu.

Vui lòng tham khảo phần thông tin có lợi khác trong mục Tài liệu Học Điện Tử Cơ Bản VN.


Thông tin thêm về Quy định về phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

Bầu cử là phương thức tuyển lựa người làm đại biểu, thay mặt tiến hành quyền lực nhà nước trong các xã hội dân chủ theo nguyên lý tất cả quyền lực nhà nước thuộc về quần chúng phê duyệt vẻ ngoài bỏ thăm. Vậy Quy định về phiếu bầu cử hợp thức và ko hợp thức như thế nào?
1. Phiếu bầu hợp thức là gì?
Về nguyên lý, phiếu bầu cử hợp thức là phiếu phục vụ đủ các điều kiện sau đây:
– Phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra.
– Phiếu có đóng dấu của Tổ bầu cử.
– Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng đại biểu đã ấn định cho đơn vị bầu cử.
– Phiếu ko ghi thêm tên người khác ngoài danh sách những người ứng cử hoặc ghi thêm nội dung khác.
Tổ bầu cử có nghĩa vụ chỉ dẫn chi tiết cử tri bí quyết bỏ thăm để đảm bảo phiếu bầu cử hợp thức. Theo các chỉ dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ và chỉ dẫn của Hội đồng bầu cử tổ quốc, nếu cử tri ko tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đấy (gạch đè lên hàng họ và tên người ứng cử); ko khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử; ko được ghi lại trên phiếu bầu; ko được viết thêm, ko được ghi tên người dưng danh sách ứng cử vào phiếu bầu; ko được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; ko được để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (ko gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu. Tuy nhiên, trường hợp trên phiếu gạch chéo, gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch ngang nhưng mà gạch hết họ và tên của người ứng cử thì vẫn được tính là phiếu hợp thức.
Trường hợp người ứng cử có 2 tên (tên khai sinh, tên thường gọi) hoặc có chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tín ngưỡng, nếu cử tri ko tín nhiệm người này, thì cần chỉ dẫn cho cử tri gạch tất cả tên khai sinh, tên thường gọi hoặc chức vị, pháp danh, pháp hiệu tín ngưỡng của ứng viên đấy. Tuy nhiên, nếu cử tri chỉ gạch 1 dòng tên khai sinh hoặc tên thường gọi; chỉ gạch 1 dòng tên khai sinh hoặc 1 dòng chức vị, pháp danh, pháp hiệu (đối với chức sắc tín ngưỡng) thì phiếu bầu đấy vẫn được tính là hợp thức.
Gần giống tương tự, trường hợp kế bên họ và tên của người ứng cử có cả tháng ngày 5 sinh đặt trong ngoắc đơn () do những người ứng cử trong danh sách ghi trên phiếu có cả họ, tên và tên đệm giống nhau, nếu cử tri ko tín nhiệm người này, thì cần gạch hết cả họ và tên và tháng ngày 5 sinh đặt trong ngoắc đơn. Tuy nhiên, nếu cử tri chỉ gạch họ và tên nhưng ko gạch tháng ngày 5 sinh đặt trong ngoắc đơn thì phiếu bầu đấy vẫn được tính là hợp thức.
2. Phiếu bầu ko hợp thức là gì?
Những phiếu bầu cử ko hợp thức là:
– Phiếu ko theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra.
– Phiếu ko có dấu của Tổ bầu cử.
– Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử.
– Phiếu gạch xóa họ, tên của tất cả những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người dưng danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.
Trong công đoạn kiểm phiếu, nếu phát hiệu có phiếu bầu cử được cho là ko hợp thức thì Tổ trưởng Tổ bầu cử đưa ra để toàn Tổ phê chuẩn, quyết định. Tổ bầu cử ko được gạch xóa hoặc sửa các tên, nội dung ghi trên phiếu bầu.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Học Điện Tử Cơ Bản VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quy #định #về #phiếu #bầu #cử #hợp #lệ #và #ko #hợp #lệ


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quy #định #về #phiếu #bầu #cử #hợp #lệ #và #ko #hợp #lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button