Quy tắc chia dòng điện và điện áp

Quy tắc phân chia dòng điện

Mạch song song hoạt động như một bộ phân dòng vì dòng điện phân chia trong tất cả các nhánh trong một đoạn mạch song song và hiệu điện thế không đổi giữa chúng. Quy tắc phân chia dòng điện xác định dòng điện qua tổng trở mạch. Sự phân chia dòng điện được giải thích với sự trợ giúp của mạch hiển thị bên dưới:

Dòng điện I chia I 1 và I 2 thành hai nhánh song song có điện trở R 1 và R 2 và V là điện áp rơi trên điện trở R 1 và R 2 .

Như chúng ta biết,

V = IR 

(1)

Sau đó, phương trình của dòng điện được viết dưới dạng:

Gọi tổng trở của đoạn mạch là R và được cho bởi công thức dưới đây:

Phương trình (1) cũng có thể được viết thành:

I = V / R 

(3)

Bây giờ, đặt giá trị của R từ phương trình (2) vào phương trình (3) chúng ta sẽ nhận được

Nhưng

Đưa giá trị của V = I 1 R 1 từ phương trình (5) vào phương trình (4), cuối cùng ta nhận được phương trình là:

Và bây giờ xét V = I 2 R 2 , phương trình sẽ là:

Do đó, từ phương trình (6) và (7) giá trị của dòng điện I 1 và I 2 tương ứng được cho bởi phương trình dưới đây:

Như vậy, trong quy tắc phân chia dòng điện, người ta nói rằng dòng điện trong bất kỳ nhánh nào trong số các nhánh song song bằng tỷ số của điện trở nhánh đối diện với tổng trở, nhân với tổng dòng điện.

Quy tắc phân chia điện áp

Quy tắc phân chia điện áp có thể được hiểu bằng cách xem xét một mạch nối tiếp được hiển thị dưới đây. Trong một đoạn mạch nối tiếp, điện áp được phân chia, trong khi dòng điện không đổi.

Ta xét một nguồn điện áp E có điện trở r 1 và r 2 mắc nối tiếp trên nó.

Như chúng ta biết,

I = V / R hoặc chúng ta có thể nói I = E / R

Do đó, dòng điện (i) trong vòng lặp ABCD sẽ là:

Bằng cách đặt giá trị của I từ phương trình (8) vào phương trình (9) điện áp trên điện trở r 1 và r 2 tương ứng được cho bởi phương trình dưới đây là:

Do đó, điện áp trên một điện trở trong một đoạn mạch nối tiếp bằng giá trị của điện trở đó nhân với tổng hiệu điện thế ấn tượng trên các phần tử nối tiếp chia cho tổng điện trở của các phần tử nối tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button