Quyết định 180/QĐ-BGDĐT 2020 danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh

Quyết định 180/QĐ-BGDĐT

Quyết định 180/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngày 20-1-2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT phê duyệt “Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông”.

Các cuốn sách trên đã được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá “đạt” và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát về quy trình, nội dung và các căn cứ pháp lý…

“Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phê duyệt gồm 6 cuốn sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh. Trong số này có ba cuốn của Nhà Xuất bản Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; hai cuốn của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và một cuốn của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm.

Sáu cuốn sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh được phê duyệt trong danh mục đều được tổ chức biên soạn từ các tác giả, nhóm tác giả là người Việt Nam; có sự tham gia cố vấn về chuyên môn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài…

Trước khi phê duyệt danh mục này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham vấn các cơ quan chuyên môn như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp… về các nội dung liên quan đến tính pháp lý của sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Học Điện Tử Cơ Bản VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


Thông tin thêm về Quyết định 180/QĐ-BGDĐT 2020 danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh

Quyết định 180/QĐ-BGDĐT
Quyết định 180/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Ngày 20-1-2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT phê duyệt “Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông”.
Các cuốn sách trên đã được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá “đạt” và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát về quy trình, nội dung và các căn cứ pháp lý…
“Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phê duyệt gồm 6 cuốn sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh. Trong số này có ba cuốn của Nhà Xuất bản Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; hai cuốn của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và một cuốn của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm.
Sáu cuốn sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh được phê duyệt trong danh mục đều được tổ chức biên soạn từ các tác giả, nhóm tác giả là người Việt Nam; có sự tham gia cố vấn về chuyên môn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài…
Trước khi phê duyệt danh mục này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham vấn các cơ quan chuyên môn như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp… về các nội dung liên quan đến tính pháp lý của sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh.
Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Học Điện Tử Cơ Bản VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #180QĐBGDĐT #danh #mục #sách #giáo #khoa #lớp #môn #Tiếng #Anh


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #180QĐBGDĐT #danh #mục #sách #giáo #khoa #lớp #môn #Tiếng #Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button