Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

Mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Nghị quyết 20/2020 / QĐ-TTg Ngày 22 tháng 7 5 2020.

Về quy định, mã số công ty, cộng tác xã, nhà kinh doanh điện tử là 1 dãy các chữ cái trình bày mã số công ty, mã doanh nghiệp hợp danh, mã nhà kinh doanh theo quy định. Trong bộ, số nhận dạng điện tử là 1 đơn vị ký tự có giới hạn 35 ký tự và được phân thành các nhóm ký tự, bao gồm: thời kì (.), Các chữ số từ 0 tới 9 và các chữ cái từ A tới Z.

Các nhóm tiêu chí nói trên, lúc kết nối, kết hợp và san sẻ dữ liệu với các dịch vụ, chi nhánh và vị trí, cần tăng trưởng 1 hệ thống xác định 1 nhóm các cơ quan và tổ chức của họ, bao gồm các thành phần như đã xác định và gửi lại cho họ. và Truyền thông để biên dịch, xuất bản và bảo đảm rằng mã nhận dạng mã ko bị trùng lặp.

Tài liệu nhận dạng được tạo và khai báo có thể bị chỉnh sửa nhưng mà mã xác định lược đồ ID, cơ quan, tổ chức phát hành và cấu trúc mã xác định cơ quan hoặc tổ chức trong hệ thống ko được phép. sơ đồ con trỏ. Nếu thông tin này cần được chỉnh sửa, 1 hệ thống ID mới phải được tạo.

Văn bản quy phạm luật pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 5 2020. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo nội dung của nghị quyết này.

Nội dung quyết định 20/2020 / QĐ-TTg


Thông tin thêm về Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 20/2020/QĐ-TTg vào ngày 22/07/2020.
Theo quy định mã điện tử của công ty, cộng tác xã, hộ kinh doanh là chuỗi ký tự trình diễn tương ứng mã số công ty, mã số cộng tác xã, mã số hộ kinh doanh theo quy định. Đối với các bộ, ngành mã định danh điện tử là chuỗi ký tự có tối đa 35 ký tự và được phân thành các nhóm ký tự, gồm: dấu chấm (.), các chữ số từ 0 tới 9 và các chữ cái từ A tới Z.
Các nhóm nhân vật nêu trên lúc kết nối, liên thông san sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng sơ đồ định danh cho nhóm cơ quan, tổ chức mình bao gồm các thành phần theo quy định và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, ban bố, đảm bảo mã xác định sơ đồ định danh ko trùng lặp.
Sơ đồ định danh đã được xây dựng, ban bố có thể được sửa đổi, bên cạnh đó ko được sửa đổi mã xác định sơ đồ định danh, cơ quan, tổ chức phát hành và cấu trúc mã xác định cơ quan, tổ chức trong sơ đồ định danh. Nếu phải chỉnh sửa các thông tin này thì xây dựng sơ đồ định danh mới.
Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực từ khi ngày 15/09/2020. Sau đây, xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.
Nội dung Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #202020QĐTTg


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #202020QĐTTg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button