Quyết định 34/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg

Quyết định 34/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

04 tiêu chí xác định dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Ngày 18/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2019/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; Sản phẩm tạo ra của dự án, phương án phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm; Được cấp chứng nhận hoặc cam kết công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho dự án, phương án theo TCVN ISO 9001:2015, GAP…; Đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về môi trường.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển, từ số thứ tự 63 đến 82.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được Học Điện Tử Cơ Bản VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


Thông tin thêm về Quyết định 34/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg
Quyết định 34/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
04 tiêu chí xác định dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
Ngày 18/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2019/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; Sản phẩm tạo ra của dự án, phương án phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm; Được cấp chứng nhận hoặc cam kết công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho dự án, phương án theo TCVN ISO 9001:2015, GAP…; Đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về môi trường.
Bên cạnh đó, Quyết định cũng bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển, từ số thứ tự 63 đến 82.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/02/2020.
Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được Học Điện Tử Cơ Bản VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #342019QĐTTg


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #342019QĐTTg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button