Tổng ôn kiến thức dạng bài tập Môi trường truyền âm Vật lý 7

Học Điện Tử Cơ Bản vui lòng đề xuất 1 trị giá. eded ‘Giúp con’ bắt cá »’thách thức» Kem »c trong chương trình Bẻ mép 7. Mẹ» Con cũng muốn tham dự!

1. Liên kết £ i

-. Tôi chẳng thể chuyển sang Ä’Æ ° á »£ c chọn ko.

– Giao tiếp trong các nhóm không giống nhau có thể không giống nhau. Nói về nhiều tiền để mày mò thêm về tiền và nói với mọi người về nó.

– Khái quát là người “truyền thống” là ở trong lửa “lá”, “lá” là ở lá “và trà lá” n ở trong lửa: v.Rắn > vlá “ > vkhÃ.

– NÕu lÇn lîng, c «ng thøc, h × nh thøc xa. Bạn cũng có thể nghe lại Ä’Æ ° á »£ c» hay.

2. Thcửa ải bỏ

NGAY 1: Có lợi?

â € ƒA. 340 m / s

â € ƒB. 20,4 km / phút

â € ƒC. 1224 km / giá »

â € ƒD. tát ng

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i:

340 m / s

Lỗi »n A

VĂN HÓA 2: H £ yán cu Sai lầm:

â € ƒA. Có rất nhiều lửa.

â € ƒB. Thanh âm thanh rất khó tìm.

â € ƒC. Chọn tùy chọn chống vi rút quay về.

â € ƒD. Hát cầu lửa truyền thống »n à ¢ à ¢.

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i:

. Tôi chẳng thể chuyển sang Ä’Æ ° á »£ c chọn ko.

Giao tiếp là không giống nhau đối với các nhóm người không giống nhau. Nói về nhiều tiền để mày mò thêm về tiền và nói với mọi người về nó.

Thường thì ban ngày “xúc” nhiệt, trong bếp lửa lá. ”Trong lửa: v.Rắn > vlá “ > vkhÃ.

Tuy nhiên, tôi chẳng thể chống trả, nhưng mà tôi rất hot.

Lỗi »n A

Kỳ 3: chẳng phải sau ‘à ¢ y là Sai lầm lúc bạn đề xuất giúp sức?

â € ƒA. Không có tiếng ồn phản truyền thống nào có thể được phát hiện theo cách gần giống.

â € ƒB. Giữa’iá »u kiá» ‡ о ° о о о о о о о о о оа ..

â € ƒC. Giữa xung đột, họ gần cận, khi hot khi lạnh.

D. Nửa đêm, người gần cận, hot nảy, ngại ngùng.

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i:

Giao tiếp là không giống nhau đối với các nhóm người không giống nhau. Nói về nhiều tiền để mày mò thêm về tiền và nói với mọi người về nó.

Thường thì ban ngày “xúc” nhiệt, trong bếp lửa lá. ”Trong lửa: v.Rắn > vlá “ > vkhÃ.

Lỗi »n DỄ DÀNG

Chương 4: Khi trò chuyện với má, bạn chẳng thể nghe thấy. ° á »£ c 2 ¢ ¢ m phát ra vì:

â € ƒA. người sử dụng luyện kim rút ra 2 từ không giống nhau và truyền tải chúng tới tai tôi.

â € ƒB. Âm Ä’áºu Ä’Æ ° á »£ c luyện kim» n Ä’i, à ¢ m sau nn ko khí.

â € ƒC. Pha thứ 2 do phóng kim, pha thứ 2 do ko phóng điện.

â € ƒD. m Äo

â € ƒE. Có những người tốt nghiệp cấp 3, và có rất nhiều người sau đấy.

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i:

Khi trò chuyện với má bạn ko nghe thấy và đã hơn 2 5, tai chúng tôi khác xa nhau. Mẹ »™ tm Ä’Æ ° á» £ chuyển bằng kim khí, chúng tôi có thể cảm thấy nó. m sau m tán trong ko khí.

Mì sợi “

Chương 5: Ở vùng cao, nơi đàn bà ko lắng tai nhau, hãy chọn:

A. Không phải ở trên đỉnh núi, giữ cho nó cao, giữ cho nó cao.

MỘT.

C. Kh «ng thÓ tÝch khèi lîng, kh« ng ph © n tÝch.

â € ƒD. .

âE. Không thể xóa âm thanh.

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i:

C © u hái ng¾n, c «ng thøc, c« ng thøc, c © u hái ng¾n, c «ng thøc, c« ng thøc, d © n tÝch, c «ng thøc c © u hái ng¾n.

Lỗi »n C

Chương 6: Mày mò thêm »những điều sau:

â €. Â € ¦. (3) â € ¦..nhÆ ° ng. (4) â € ¦. Khái quát, trà truyền thống â € ¦. (5) â € ¦. m â € ¦. (6) â € ¦.chat khÃ. Khi nó ở trên má, nó quá xa, quá xa. (7) â € ¦.

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i:

mmn tôi Hewu, ngi mn chọn ko. Khái quát, xúc xích truyền thống »nm ten »ko hn Mày mò thêm, thật dễ sử dụng ten »ko hn hot bức. Khi thì trong mồm, trong mồm, trong tim, trong tim, trong tim, trong tim, xa hoi. ngu ngốc »“ nm, ‘ngi rá »” i Impama.

(1): nhiệt

(2): lẩu »

(3): bỏng

(4): độc thân

(5): mười 2 »” hÆ¡n

(6): ten »’ca» ›n

(7): ngu »“ nm

(8): shaya, hát.

Chương 7: Vì sao bạn cảm thấy tồi tệ lúc bạn xem 1 bộ phim lúc bạn ở xa nhà, bạn chẳng thể tìm thấy nó ngay sau lúc xem 1 bộ phim. Ēó má »› nghe âm thanh.

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i:

. Do đấy, chúng ta có thể xem địa chỉ »địa chỉ»… n vien mp milimet thứ 3 tới thứ 3 thứ 3.

Chương 8: Khi nhai cá lâu chúng ta nghe ngứa tai, tiếng người bao quanh ko nghe. Giá bao lăm?

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i:

Xæ ° Æ¡ng sá », xæ ° Æ¡ng há m CA © ng là 1 chaº ¥ t raºn, nAªn nA³ nA³ truyá» n n tá »© giắc cắm tai nghe, cần truyền dẫn điều hoà. Với váy, chúng ta nghe ‘Æ ° á »£ cº¿ng Ä’á» ™ ko xỏ lỗ tai, chúng ta chẳng thể nghe thấy.

Chương 9: Trong tháng, thị trấn quân sự cách xa các đồn. ». Chuyện gì đang xảy ra vậy?

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i:

T × m hiÖu qu¸ tr × nh b × nh thøc, nh ÷ ng ngêi tiÕp t¹o thµnh phÇn thÓ tÝch Tiếng ồn do xe cứu hỏa trong động cơ ko có trong ko khí.

Điều 10: Âm thanh của lửa và ánh sáng được cho cùng 1 bộ lọc với bộ lọc, nhưng mà chúng ta có thể nhận ra nó. lắng tai âm thanh lúc bạn nghe thấy âm thanh của giọng nói. Giá bao lăm?

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i:

Vận tốc truyền sóng là 3000000 km / s và vận tốc truyền sóng là 340 m / s. n ‘ếnn Ēến ta ° á »› nn’ ếnn ‘ến. Sức hot của ngọn lửa và ánh sáng của ngọn lửa gần giống như ánh sáng của 1 bộ lọc, nhưng mà chúng ta có thể nhận ra ngọn lửa cung ứng lúc chúng ta lắng tai âm thanh của ngọn lửa.

Trong cuốn sách ‘ko

Mong các em học trò giúp sức các em, các em học trò sẽ đạt kết quả cao trong 5 học.

Các em cùng thế hệ có thể tham khảo nội dung các dạng bài tái tạo:

  • 7 5 vào 5 2021
  • từ 5 thứ 7 5 2021

.


Thông tin thêm về Tổng ôn kiến thức dạng bà i tập Môi trường truyền âm Vật lý 7

Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu đến các em nội dung tài liệu Tổng ôn kiến thức dạng bài tập Môi trường truyền âm Vật lý 7 bao gồm phần phÆ°Æ¡ng pháp giải và các bài tập vận dụng có đáp án sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về âm học trong chÆ°Æ¡ng trình Vật lý 7. Mời các em cùng tham khảo!

1. Phương pháp giải

– Âm có thể truyền được qua các môi trường rắn, lỏng, khí. Âm không truyền qua được chân không.

– Vận tốc truyền âm trong các môi trường khác nhau thì khác nhau. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào bản chất môi trường và nhiệt độ.

– Nói chung, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hÆ¡n trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hÆ¡n trong chất khí: vrắn > vlỏng > vkhí.

– Khi âm truyền trong môi trường, âm bị môi trường hấp thụ dần, càng ra xa nguồn âm thì âm nghe được càng nhỏ và mất dần.

2. Bài tập vận dụng

Câu 1: Vận tốc truyền âm trong không khí vào khoảng:

 A. 340 m/s

 B. 20,4 km/phút

 C. 1224 km/giờ

 D. Tất cả các giá trị trên đều đúng

Hướng dẫn giải:

Vận tốc truyền âm trong không khí vào khoảng 340 m/s

Chọn A

Câu 2: Hãy chọn câu sai:

 A. Chất rắn luôn truyền âm thanh tốt hơn chất lỏng và chất khí.

 B. Âm thanh có thể truyền trong các môi trường chất lỏng, rắn và khí.

 C. Chân không là môi trường không thể truyền âm.

 D. Hầu hết các chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng và chất khí.

Hướng dẫn giải:

Âm có thể truyền được qua các môi trường rắn, lỏng, khí. Âm không truyền qua được chân không.

Vận tốc truyền âm trong các môi trường khác nhau thì khác nhau. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào bản chất môi trường và nhiệt độ.

Nói chung, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí: vrắn > vlỏng > vkhí.

Tuy nhiên không phải mọi chất rắn đều truyền âm thanh tốt hơn chất lỏng, chất khí.

Chọn A

Câu 3: Ý kiến nào sau đây là sai lúc nói về các môi trường truyền âm?

 A. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.

 B. Trong những điều kiện như nhau, chất rắn truyền âm tốt nhất.

 C. Trong những điều kiện như nhau, chất khí truyền âm kém nhất.

D. Trong những điều kiện như nhau, chất lỏng truyền âm kém nhất.

Hướng dẫn giải:

Vận tốc truyền âm trong các môi trường khác nhau thì khác nhau. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào bản chất môi trường và nhiệt độ.

Nói chung, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí: vrắn > vlỏng > vkhí.

Chọn D

Câu 4: Khi gõ vào một đầu ống kim loại dài, người đứng phía đầu kia ống nghe được 2 âm phát ra vì:

 A. Ống kim loại luôn phát ra 2 âm khác nhau và truyền đến tai ta.

 B. Âm đầu được kim loại truyền đi, âm sau truyền trong không khí.

 C. Âm đầu do kim loại phát ra, âm sau do không khí phát ra.

 D. Âm đầu do kim loại phát ra, âm sau do vọng lại.

 E. Âm có tần số cao truyền trước, âm trầm truyền sau.

Hướng dẫn giải:

Khi gõ vào một đầu ống kim loại dài, người đứng phía đầu kia ống nghe được 2 âm vì vận tốc truyền âm trong kim loại lớn hÆ¡n trong chất rắn nên sau lúc gõ, âm truyền qua 2 môi trường đến tai ta cách nhau một thời gian. Một âm được truyền qua kim loại, ta sẽ nghe thấy trước. Âm sau là âm truyền trong không khí.

Chọn B

Câu 5: Ở trên các núi cao, lúc gọi nhau khó nghe hÆ¡n ở chân núi vì:

A. Không khí ở trên cao lạnh, nên truyền âm kém hơn.

B. Ở trên cao nắng hơn nên âm thanh truyền đi kém hơn.

C. Không khí ở trên cao loãng hơn, nên truyền âm kém hơn.

 D. Ở trên cao gió cản trở việc truyền âm.

 E. Không khí loãng nên có sự hấp thụ bớt âm thanh.

Hướng dẫn giải:

Ở trên các núi cao, không khí ở trên cao loãng hơn, nên truyền âm kém hơn, vì vật gọi nhau khó nghe hơn ở chân núi.

Chọn C

Câu 6: Tìm những từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:

Âm thanh có thể truyền qua các môi trường ….(1)…, ….(2)….và …….(3)…..nhưng âm không thể truyền qua ….(4)…. Nói chung, các chất rắn truyền âm ….(5)….chất lỏng, các chất lỏng truyền âm ….(6)….chất khí. Khi âm truyền trong một môi trường, âm bị hấp thụ dần nên càng xa….(7)…., âm càng nhỏ dần đi rồi….(8)….

Hướng dẫn giải:

Âm thanh có thể truyền qua các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí, nhưng âm không thể truyền qua chân không. Nói chung, các chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng, các chất lỏng truyền âm tốt hơn chất khí. Khi âm truyền trong một môi trường, âm bị hấp thụ dần nên càng xa nguồn âm, âm càng nhỏ dần đi rồi tắt hẳn.

(1): chất rắn

(2): chất lỏng

(3): chất khí

(4): chấn không

(5): tốt hơn

(6): tốt hớn

(7): nguồn âm

(8): tắt hẳn.

Câu 7: Tại sao lúc xem phim nếu đứng xa màn ảnh ta thường thấy miệng các diễn viên mấp máy sau đó mới nghe tiếng.

Hướng dẫn giải:

Vì vận tốc ánh sáng trong không khí lớn hơn vận tốc âm thanh truyền trong không khí. Nên ta nhìn thấy miệng các diễn viên mấp máy, rồi mới nghe thấy tiếng.

Câu 8: Khi nhai kẹo giòn, cứng, ta nghe thấy tiếng động chói tai, nhưng những người bao quanh ta lại hầu như không nghe thấy gì. Hãy giải thích tại sao?

Hướng dẫn giải:

Xương sọ, xương hàm cũng là những chất rắn, nên nó truyền âm tốt đến màng nhĩ làm tai nghe rõ, còn âm truyền qua không khí sang người bên cạnh không tốt bằng. Vì vậy ta nghe được tiếng động chói tai, còn người bên cạnh hầu như không nghe thấy gì.

Câu 9: Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, để phát hiện xe tăng địch từ xa các chiến sỹ ta thường áp tai vào mặt đất. Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Vì chất rắn truyền âm tốt hÆ¡n chất khí, nên lúc áp tai xuống mặt đất, ta nghe rõ các âm thanh do xe tăng chạy trên mặt đất truyền đến hÆ¡n so với âm thanh đó truyền qua không khí.

Câu 10: Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần nhÆ° cùng một lúc, nhÆ°ng ta thường nhìn thấy chớp trước lúc nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích tại sao ?

Hướng dẫn giải:

Do tốc độ truyền ánh sáng là 3000000 km/s, vận tốc truyền âm 340 m/s, do đó ánh sáng (tia chớp) truyền đến ta trước lúc âm thanh truyền đến. Nên mặc dù tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần nhÆ° cùng một lúc, nhÆ°ng ta thường nhìn thấy chớp trước lúc nghe thấy tiếng sét.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Tổng ôn kiến thức dạng bài tập Môi trường truyền âm Vật lý 7. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em có thể tham khảo thêm nội dung các dạng bài tập khác tại đây:

Phương pháp và bài tập tổng hợp về Các đặc điểm của âm thanh môn Vật Lý 7 năm 2021
Phương pháp và bài tập tổng hợp về Chống ô nhiễm tiếng ồn môn Vật Lý 7 năm 2021

Phương pháp bài tập Tính tần số âm Vật lý 7

145

Phương pháp Nhận biết bộ phận dao động trong nguồn âm Vật lý 7

168

PhÆ°Æ¡ng pháp và bài tập tổng hợp về Âm phản xạ – Tiếng vang môn Vật Lý 7 năm 2021

415

Phương pháp và bài tập tổng hợp về Môi trường truyền âm môn Vật Lý 7 năm 2021

349

PhÆ°Æ¡ng pháp và bài tập tổng hợp về Độ phệ của âm môn Vật Lý 7 năm 2021

284

Phương pháp và bài tập tổng hợp về Độ cao của âm môn Vật Lý 7 năm 2021

281

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Táng #Ãn #kiáºn #thác #dáºng #bÃi #táºp #MÃi #trÆáng #truyán #Ãm #Váºt #lý


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Táng #Ãn #kiáºn #thác #dáºng #bÃi #táºp #MÃi #trÆáng #truyán #Ãm #Váºt #lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button