Top 10 มาตรา 150

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ มาตรา 150 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocdientucoban.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

มาตรา 150

รูปภาพสำหรับคำหลัก: มาตรา 150

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ มาตรา 150

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 – ทนายความเชียงใหม่

 • ผู้เขียนบทความ: www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24768 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 – ทนายความเชียงใหม่ มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 699/2562 โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ภายหลังที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยที่ 1 แล้ว จึงมิใช่กรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องเข้าว่าคดีแพ่งอันเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาล ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 25 อีกทั้งการที่จำเลยที่ …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20150.html” width=”600″]

2. ป.พ.พ.มาตรา 150 นิติกรรมเป็นโมฆะ – กฎหมาย24ช.ม.

 • ผู้เขียนบทความ: www.laws24hr.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33486 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ป.พ.พ.มาตรา 150 นิติกรรมเป็นโมฆะ – กฎหมาย24ช.ม. มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
  เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร&…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.laws24hr.com/2021/02/150.html” width=”600″]

3. อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-นิติกรรม

 • ผู้เขียนบทความ: www.advancedlaw9.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25709 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-นิติกรรม มาตรา 150 -ฎีกา 847/2538 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 มาตรา26,44ห้ามมิให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขต …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.advancedlaw9.com/2020/09/07/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87/” width=”600″]

4. มาตรา 150 – OCSC Wiki

 • ผู้เขียนบทความ: wiki.ocsc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34096 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาตรา 150 – OCSC Wiki สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภานั้น ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://wiki.ocsc.go.th/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2_150″ width=”600″]

5. เรื่องที่ 47 ถ้าคู่กรณีเพียงฝ่ายเดียว รู้ว่าการทำนิติกรรมของตนต้องห้าม

 • ผู้เขียนบทความ: psthailaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23425 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เรื่องที่ 47 ถ้าคู่กรณีเพียงฝ่ายเดียว รู้ว่าการทำนิติกรรมของตนต้องห้าม มาตรา 150 บัญญัติว่า การใดอันมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย …การนั้นเป็นโมฆะ ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว ในสัญญาซึ่งเป็นนิติกรรมสองฝ่าย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           ฎีกาที่ 15693/2555  ป.พ.พ. มาตรา 150 บัญญัติว่า การใดอันมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย …การนั้นเป็นโมฆะ ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว ในสัญญาซึ่งเป็นนิติกรรมสองฝ่าย ประโยชน์อันเป็นผลสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ คู่กรณีทั้งสองฝ่า…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://psthailaw.com/article.php?cid=532″ width=”600″]

6. ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลการงดการสอบสวน : มาตรา 150 วรรคสาม

 • ผู้เขียนบทความ: digital.library.tu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (20757 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลการงดการสอบสวน : มาตรา 150 วรรคสาม … ศึกษาคดีฆาตกรรมซึ่งมิใช่กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรค … not related to section 150 paragraphs 3 of the criminal procedure code.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โทรศัพท์: 02 613-3523, 02613 3552
  (งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:120630″ width=”600″]

7. สรุปสาระสำคัญจาก “สนทนาปัญหากฎหมายกับ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศา …

 • ผู้เขียนบทความ: www.law.tu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13314 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สรุปสาระสำคัญจาก “สนทนาปัญหากฎหมายกับ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศา … อีกตัวอย่างหนึ่ง กรณีตามกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท มาตรา 1112 … 224/1 อยู่แล้ว แต่ข้อตกลงส่วนอื่นทั้งหมดต้องไปอ้างมาตรา 150 และ 173 เพื่อแก้ไขปัญหานี้ไปพรางก่อน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: (2) ปัญหาความเป็นโมฆะของข้อตกลงที่ผิดนัดงวดเดียวแล้วให้ผิดนัดทุกงวด มาตรา 224/1 เป็นหลักการใหม่ที่กำหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ เป็นส่วนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น เช่น เงิน 1 ล้านบาท แบ่งผ่อนชำระ 10 งวด งวดละ 1 แสนบาท และมีข้อตกลงว่าหากลูกหนี้ผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิด…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.law.tu.ac.th/legal-talk-summary-new-law-interest-rate/” width=”600″]

8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7430/2557 – Smart Deka

 • ผู้เขียนบทความ: www.smartdeka.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26121 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7430/2557 – Smart Deka มาตรา 150 แพทย์ต้องตรวจดูศพด้วยตนเอง การที่แพทย์ยืนยันตัวผู้ตายกับพนักงานสอบสวนและตรวจดูภาพถ่ายและเอกสารต่าง ๆ แทนการตรวจชันสูตรพลิกศพ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ยกอุทธรณ์ของผู้ร้องชอบหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องเพราะแพทย์เพียงแต่ยืนยันตัวผู้ตายกับพนักงานสอบสวนและตรวจดูภาพถ่ายกับเอกสารต่าง ๆ แทนการตรวจชันสูตรพลิกศพ จึงมิใช่การชันสูตรพลิกศ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.smartdeka.com/each_deka/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%887430_2557″ width=”600″]

9. Tag : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 – kaset1009

 • ผู้เขียนบทความ: www.kaset1009.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13279 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Tag : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 – kaset1009 ไม่สามารถซื้อขายได้ เป็น”โมฆะ”: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150. 23 December 2018; 5,788; 0. ว่ากันด้วยที่ดิน ส.ป.ก.โดยเฉพาะกับประเด็นคำถามที่เกิดปัญหา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.kaset1009.com/th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20150″ width=”600″]

10. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่า …

 • ผู้เขียนบทความ: www.moj.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16300 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่า … … ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2543.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2543

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.moj.go.th/view/132″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ มาตรา 150

Back to top button