Top 10 มาตรา 1516

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ มาตรา 1516 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocdientucoban.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

มาตรา 1516

รูปภาพสำหรับคำหลัก: มาตรา 1516

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ มาตรา 1516

1. ฟ้องหย่า – athiwatLawyer.com

 • ผู้เขียนบทความ: athiwatlawyer.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (20948 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ฟ้องหย่า – athiwatLawyer.com เป็นเงินที่จำเลยในคดีฟ้องหย่าจ่ายเป็นค่าเสียหายให้แก่คู่สมรสฝ่ายโจทก์ ได้แก่ กรณีที่ศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตาม มาตรา 1516(1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ค่าทดแทนเป็นเงินที่จำเลยในคดีฟ้องหย่าจ่ายเป็นค่าเสียหายให้แก่คู่สมรสฝ่ายโจทก์ ได้แก่ กรณีที่ศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตาม มาตรา 1516(1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากหญิงอื่นหรือชู้ แล้วแต่กรณีได้ หากตนมิได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในอีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://athiwatlawyer.com/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2/” width=”600″]

2. การแก้เหตุฟ้องหย่ามาตรา1516 (1) | ข่าวใหม่กฎหมายไทยและ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.lawfirm.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26112 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแก้เหตุฟ้องหย่ามาตรา1516 (1) | ข่าวใหม่กฎหมายไทยและ … by admin on August 1, 2012. การแก้เหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1516 (1). เรื่องของการฟ้องหย่า. โดยหลัก การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) ในมาตา 1516 (1) บัญญัติว่า

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.lawfirm.in.th/thailand-attorney/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2/” width=”600″]

3. เหตุฟ้องหย่า ปรึกษาทนายธนู Tel 083 4248098

 • ผู้เขียนบทความ: thanulaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10594 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เหตุฟ้องหย่า ปรึกษาทนายธนู Tel 083 4248098 ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 กำหนดไว้รวม 12 เหตุ รายละเอียดดังนี้. 1 สามีหรือภริยาประพฤตินอกใจ โดยไปร่วมประเวณีกับผู้อื่น.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:    จำเลยกู้ยืมเงินคนอื่นเพื่อใช้จ่ายในคดีที่โจทก์ถูกจับฐานพกอาวุธปืนและเพื่อใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของบุตรหนี้สินทั้งหมดจึงเกิดจากการนำมาใช้จ่ายในครอบครัวระหว่างโจทก์จำเลยและบุตรมิใช่เกิดขึ้นเพราะจำเลยนำไปเล่นสลากกินรวบดังที่โจทก์อ้างการกระทำของจำเลยไม่ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอันจะเป็นเหตุให…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://thanulaw.com/index.php/causedivorce” width=”600″]

4. ฟ้องหย่า มีขั้นตอนอย่างไร เหตุหย่ามีอะไรบ้าง ฟ้องแล้วนานไหมกว่าจะ …

 • ผู้เขียนบทความ: srisunglaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21739 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ฟ้องหย่า มีขั้นตอนอย่างไร เหตุหย่ามีอะไรบ้าง ฟ้องแล้วนานไหมกว่าจะ … เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายของบ้านเรานั้น มีอยู่ด้วยกัน 10 ประการ คือ. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้. (1) สามีหรือภริยาอุปการะ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://srisunglaw.com/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2/” width=”600″]

5. เหตุแห่งการฟ้องหย่า: หลักการแยกกันอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันของ …

 • ผู้เขียนบทความ: so05.tci-thaijo.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14297 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เหตุแห่งการฟ้องหย่า: หลักการแยกกันอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันของ … Abstract. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 (4/2) กำหนดว่า กรณีที่คู่สมรสสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 (4/2) กำหนดว่า กรณีที่คู่สมรสสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี คู่สมรสจะฟ้องคู่สมรสอีกฝ่ายเพื่อให้ศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าประการหนึ่งในประเทศไทย แต่ด้วยบริบททางสัง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://so05.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal/article/view/243928″ width=”600″]

6. termination of marriage – การสิ้นสุดแห่งการสมรส

 • ผู้เขียนบทความ: www.samuiforsale.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17066 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ termination of marriage – การสิ้นสุดแห่งการสมรส มาตรา 1501 การสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตาย การหย่า หรือศาลพิพากษา ให้เพิกถอน … มาตรา 1517 เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 (1) และ (2) ถ้าสามีหรือภริยา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มาตรา 1527 ถ้าหย่าขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา 1516 (7) หรือเพราะ เหตุเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา 1516 (9) คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องออกค่าเลี้ยงชีพให้แก่ ฝ่ายที่วิกลจริตหรือฝ่ายที่เป็นโรคติดต่อนั้นโดยคำนวณค่าเลี้ยงชีพอนุโลมตามมาตรา 1526

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.samuiforsale.com/law-texts/thai-divorce-law-translation-of-civil-marriage-laws.html” width=”600″]

7. เหตุฟ้องหย่ามีอะไรบ้าง (มาตรา 1516) | Spyandlawyers Co.,Ltd

 • ผู้เขียนบทความ: www.spylawyers.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4824 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เหตุฟ้องหย่ามีอะไรบ้าง (มาตรา 1516) | Spyandlawyers Co.,Ltd (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: (4/1) สามีหรือภริยาต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.spylawyers.com/civil-law/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/” width=”600″]

8. มาตรา 1516 | Sakao Lawyer ทนายสกาว รับปรึกษากฎหมาย

 • ผู้เขียนบทความ: sakaolawyer.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27664 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาตรา 1516 | Sakao Lawyer ทนายสกาว รับปรึกษากฎหมาย อ้างอิง มาตรา 1516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติเรื่อง เหตุฟ้องหย่า ไว้ดังนี้ (1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การฟ้องหย่า ตามกฎหมายกำหนดว่าต้องมีเหตุการหย่า จึงจะสามารถฟ้องหย่าได้ !! อ้างอิง มาตรา 1516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติเรื่อง เหตุฟ้องหย่า ไว้ดังนี้ (1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sakaolawyer.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-1516/” width=”600″]

9. ศูนย์บริการความรู้ทาง … – รายละเอียด – ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaithesis.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11649 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ศูนย์บริการความรู้ทาง … – รายละเอียด – ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย … พิจารณาถึงกรณีการสิ้นสุดแห่งการสมรสตามาตรา 1516(1) ซึ่งบัญญัติว่า “สามีอุปการระเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา หรือภริยามีชู้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้” …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  © 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1092548000125″ width=”600″]

10. คดีฟ้องหย่า ปรึกษาทนายธนู Tel 083 4248098 LINE : @kbv6958j

 • ผู้เขียนบทความ: www.thanulegal.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8417 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คดีฟ้องหย่า ปรึกษาทนายธนู Tel 083 4248098 LINE : @kbv6958j ในกรณีฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บนตาม มาตรา 1516 (8) นั้น ถ้าศาลเห็นว่าความประพฤติของสามีหรือภริยาอันเป็นเหตุให้ทำทัณฑ์บน เป็นเหตุเล็กน้อยหรือไม่สำคัญ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มาตรา 1529 สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา 1516 (1) (2) (3) หรือ (6) หรือมาตรา 1523 ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thanulegal.com/16473197/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ มาตรา 1516

Back to top button