Top 11 แสดง ธรรม

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ แสดง ธรรม บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocdientucoban.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

แสดง ธรรม

รูปภาพสำหรับคำหลัก: แสดง ธรรม

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ แสดง ธรรม

แสดง ธรรม

1. *แสดงธรรม* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

 • ผู้เขียนบทความ: dict.longdo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6617 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ *แสดงธรรม* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … (สะแดง) ก. ชี้แจง, อธิบาย, บอกข้อความให้รู้, เช่น แสดงธรรม แสดงปาฐกถา, ทำให้ปรากฏออกมา เช่น แสดงตัว แสดงหลักฐาน. อาราธนาธรรม, ก. ขอนิมนต์ให้พระภิกษุหรือสามเณร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  บริการ ติดโพย (PopThai)
  เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
  ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
  (ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
  ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of dict.longdo.com

แสดง ธรรม

2. การแสดงธรรม

 • ผู้เขียนบทความ: www.dhammahome.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27965 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแสดงธรรม ผมขออนุญาตเรียนถามนะครับ ผมได้คัดลอกจาก ผมไม่ทราบว่าจริงแล้วเมื่อพระรับบิณฑบาตรแล้วให้พรผิดพระวินัยหรือไม่ เพราะจากที่ผมคัดลอกมาได้อธิบายอย่างนี้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คราวนี้เราก็มาดูกันว่า แล้วการให้พรของพระภิกษุถือว่าเป็นการแสดงธรรมหรือไม่? เราก็ต้องมาดูความหมายของคำว่า “แสดงธรรม” กันก่อน การแสดงธรรมนั้นหมายถึงการพูดหรือกล่าวธรรมกถาที่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ หรือเป็นคติธรรมหรือถ้อยคำที่สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในทางเจริญ เป็นต้น แต่การกล่าวให้พรของพระภิกษุ เช่น “…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.dhammahome.com

แสดง ธรรม

5. วันอาสาฬหบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม โดยวัน …

 • ผู้เขียนบทความ: www.chularat3.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37668 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม โดยวัน … ทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:          วันอาสาฬหบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก               สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดี…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.chularat3.com

แสดง ธรรม

6. พระพุทธรูปยืน ปางแสดงธรรม(วิตรรกมุทรา) – กรมศิลปากร

 • ผู้เขียนบทความ: www.finearts.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3903 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระพุทธรูปยืน ปางแสดงธรรม(วิตรรกมุทรา) – กรมศิลปากร พระพุทธรูปยืน ปางแสดงธรรม(วิตรรกมุทรา) วัสดุ : ศิลา อายุ/สมัย : ทวารวดี (อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓) ขนาด : สูง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  เลขที่ ๘๑/๑ ชั้น ๓ อาคารกรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  : 02 126 6660, 02 164 2501-2 ต่อ 3030, 3031
  : broadcast@finearts.go.th

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.finearts.go.th

แสดง ธรรม

12. หลักธรรมที่สำคัญ

 • ผู้เขียนบทความ: www.saranukromthai.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34492 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักธรรมที่สำคัญ พระพุทธเจ้าทรงโปรดปัญจวัคคีย์, ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือ ปฐมเทศนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดพระปัญจวัคคีย์ (มี ๕ องค์ คือ อัญญา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.saranukromthai.or.th

แสดง ธรรม

15. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชน… – วัดพระพุทธบาท …

 • ผู้เขียนบทความ: www.facebook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33313 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชน… – วัดพระพุทธบาท … พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนอยู่เป็นประจำ ณ นครสาวัตถี จนมีประชาชนจำนวนมากหันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา…

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ฝ่ายพระพุทธเจ้าและสาวกก็เงียบเฉย เดียรถีย์จึงกล่าวร้ายหนักอีกว่า “พระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถในการแสดงอิทธิฤทธิ์” เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงคิดใคร่ครวญและตัดสินใจที่จะแสดงปาฏิหาริย์ให้พวกเดียรถีย์ได้ประจักษ์เพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาโดนย่ำยี โดยพระองค์ได้ประกาศว่าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เด…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.facebook.com

แสดง ธรรม

17. เวลาพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรม ก็จะมีกระแสธรรมของพระผู้มีพระภาค …

 • ผู้เขียนบทความ: www.duenjit.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15280 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เวลาพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรม ก็จะมีกระแสธรรมของพระผู้มีพระภาค … เวลาพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมก็จะมีกระแสธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธบริษัท ทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมได้รับกระแสธรรม….ก็จะได้รับการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เวลาพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมก็จะมีกระแสธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธบริษัท ทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมได้รับกระแสธรรม….ก็จะได้รับการ ตื่นโพล่งเข้าสู่ความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติได้แม้กระทั่ง พระอัครสาวก หรือพระสงฆ์สาวกต่างๆที่ท่านมีบารมีธรรมเวลาท่านสอนธรรมท่านก็จะมีกระแสธรรมของท่านเหมือนกั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.duenjit.com

แสดง ธรรม

19. พระพุทธองค์ทรงพิจารณาบัว 4 เหล่า – ศูนย์บริการวิชาการธรรมสุทัศน์

 • ผู้เขียนบทความ: dept.npru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23448 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาบัว 4 เหล่า – ศูนย์บริการวิชาการธรรมสุทัศน์ ลำดับนั้นพระพุทธองค์ทรงรำพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนว่า เมื่อได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ย่อมแสดงธรรมโปรดแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ลำดับนั้นพระพุทธองค์ทรงรำพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนว่า เมื่อได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ย่อมแสดงธรรมโปรดแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวง และทรงพิจารณาต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณว่า จะมีผู้ใดเข้าถึงพระธรรมคุณที่ตรัสรู้ได้บ้างหรือไม่ ทรงเห็นว่า บุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวก บางจำพวกสอนได้ บาง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of dept.npru.ac.th

แสดง ธรรม

20. แสดงธรรม – วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ธ.

 • ผู้เขียนบทความ: watmatchan.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4440 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แสดงธรรม – วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ธ. ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ โดย พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศํกดิ์ ปณฺฑิโต)วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์. ค้นหา: ค้นหา. พระภิกษุอยู่จำพรรษา ประจำปี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มัชฌันติก (เที่ยง) + อาราม (วัด) = มัชฌันติการาม แปลว่า “วัดของเจ้าจอมมารดาเที่ยง”

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of watmatchan.net

แสดง ธรรม

21. ซึ้งรสพระธรรม ‘วันมาฆบูชา’ พร้อมรู้ลึก ‘โอวาทปาฏิโมกข์’ คืออะไร?

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3504 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ซึ้งรสพระธรรม ‘วันมาฆบูชา’ พร้อมรู้ลึก ‘โอวาทปาฏิโมกข์’ คืออะไร? รู้ประวัติ “มาฆบูชา 2563” พร้อมทำความเข้าใจการแสดงธรรมเทศนา “โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน “วันมาฆบูชา” …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดยประเด็นสำคัญของวันมาฆบูชานั้น อยู่ตรงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถแสดง พระโอวาทปาฏิโมกข์ กล่าวคือ พระโอวาทที่เป็นประธานของพระศาสนาซึ่งพระพุทธองค์นำมาแสดงในที่ประชุมวิสุทธิสงฆ์องค์พระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ ที่พระวิหารเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.bangkokbiznews.com

แสดง ธรรม

23. วันอาสาฬหบูชา 2565 ประวัติ ความสําคัญของวัน … – Sanook

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35064 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา 2565 ประวัติ ความสําคัญของวัน … – Sanook วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 วันอาสาฬหบูชาปี 2565 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.sanook.com

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ แสดง ธรรม

Back to top button