Top 11 โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocdientucoban.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

รูปภาพสำหรับคำหลัก: โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

1. โครงการเลี้ยงไก่ – ส ภ.เมือง บุรีรัมย์

 • ผู้เขียนบทความ: www.mueangburirampolice.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12000 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการเลี้ยงไก่ – ส ภ.เมือง บุรีรัมย์ 2. ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว และจัดทำโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ 3. เตรียมดินตาข่ายกั้นสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลาย 4. ไก่พื้นเมืองที่มีอยู่แล้ว และจัดซื้อพันธุ์ไก่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:  1. ชื่อโครงการ              โครงการเลี้ยงไก่2. ผู้เข้าร่วมโครงการ     ข้าราชการตำรวจและครอบครัว สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์3. เจ้าของโครงการ       สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์4. ปีงบประมาณ            25635. หลักการและเหตุผล          ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.mueangburirampolice.com

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

2. โครงการส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน – มูลนิธิ เด็ก โส สะ

 • ผู้เขียนบทความ: www.sosthailand.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12397 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน – มูลนิธิ เด็ก โส สะ Chicken Farm in Nong Khai. มกราคม 28 2564. โครงการส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน. “อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต… ต่อให้ช่วงโควิด รายได้จะติดขัด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มูลนิธิเด็กโสสะฯ มุ่งพัฒนาชุมชนโดยรอบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการส่งเสริมอาชีพในจังหวัดหนองคาย เรามอบพันธุ์ไก่ไข่ และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่พื้นบ้านให้กับผู้ปกครองเด็กในชุมชน รวมถึงเชิญวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย มาให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่ เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็ง และความสามารถในการพึ่งพ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.sosthailand.org

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

8. ทีมนักวิจัยโครงการนวัตกรรมการผลิตไก่พื้นเมืองร่วมระดมแนวคิด ถอด …

 • ผู้เขียนบทความ: th.ksu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37505 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทีมนักวิจัยโครงการนวัตกรรมการผลิตไก่พื้นเมืองร่วมระดมแนวคิด ถอด … กาฬสินธุ์ ร่วมระดมแนวคิด ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 8 เดือน ที่ผ่าน ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “ต้นแบบธุรกิจการผลิตไก่พื้นเมือง ต.สงเปลือย” ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยโครงการนวัตกรรมการผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรรายย่อย และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมระดมแนวคิด ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานกา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of th.ksu.ac.th

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

9. โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก – โรงเรียน สุ นท โร เมตตา ประชาสรรค์

 • ผู้เขียนบทความ: soontharo.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18367 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก – โรงเรียน สุ นท โร เมตตา ประชาสรรค์ ในอดีตการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย มีการเลี้ยงตามบ้านเล็กๆ น้อยๆ … พันธุ์ไก่ที่เลี้ยงจะเป็นไก่พันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่แจ้ ไก่อู และไก่ตะเภา เป็นต้น.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในอดีตการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย
  มีการเลี้ยงตามบ้านเล็กๆ น้อยๆ เพื่อกินเนื้อกินไข่ คือ
  การเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติให้ไก่อาศัยตามใต้ถุนบ้าน ชายคา โรงนา และต้นไม้
  พันธุ์ไก่ที่เลี้ยงจะเป็นไก่พันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่แจ้ ไก่อู และไก่ตะเภา
  เป็นต้น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of soontharo.ac.th

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

11. โครงการการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนของกลุ่ม …

 • ผู้เขียนบทความ: digital.library.tu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22335 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนของกลุ่ม … โครงการการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ยุทธศาสตร์การผลักดันทางการตลาดใน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โทรศัพท์: 02 613-3523, 02613 3552
  (งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of digital.library.tu.ac.th

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

14. ติดตามสนับสนุนการดำเนิน โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีเลี้ยงไก่พื้นเมือง …

 • ผู้เขียนบทความ: district.cdd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24683 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ติดตามสนับสนุนการดำเนิน โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีเลี้ยงไก่พื้นเมือง … ติดตามสนับสนุนการดำเนิน โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้บริโภคในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งได้รับงบประมาณ (เงินอุดหนุน) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 📣 พช.เรณูนคร >>> ติดตามสนับสนุนการดำเนิน โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้บริโภคในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งได้รับงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of district.cdd.go.th

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

15. โครงการการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยง “ไก่ลิกอร์” สู่เกษตรกรในภาคใต้ …

 • ผู้เขียนบทความ: ligor.wu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20475 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยง “ไก่ลิกอร์” สู่เกษตรกรในภาคใต้ … มีที่มาจาก L=Low cholesteral, I=It’s delicious, Go= High growth rate, R= Rich vitamin and mineral เป็นไก่พื้นเมืองลูกผสมซึ่งมีอัตลักษณ์ตรงกับวิถีการเลี้ยงของ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ได้รับทุนส่งเสริม
  และสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of ligor.wu.ac.th

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

16. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลอ่างทอง

 • ผู้เขียนบทความ: www.angthong-kp.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26517 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลอ่างทอง 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามหลักวิชาการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เป็นวิทยากร 2.การจัดนิทรรศการการเลี้ยงไก่ปลอดโรค 3.การ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายโชคชัย ถมอินทร์ นายกอบต.อ่างทอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลอ่างทอง ณ ชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง บ้านดาดทองเจริญ ม.12 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้1.การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การเลี้ยงไก่พื้นเมื…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.angthong-kp.go.th

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

19. ภาพข่าว – สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ผู้เขียนบทความ: alro.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13177 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาพข่าว – สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่แนะนำให้ความรู้เกษตรกรโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง … กาฬสินธุ์ จะได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาหาร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่แนะนำให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สนับสนุนตู้ฟักไข่ ขนาด 580 ฟอง จำนวน 1 ตู้ และไก่พ่อแม่พันธุ์ จำนวน 120 ตัว อายุประมาณ 16 สัปดาห์&n…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of alro.go.th

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

20. สวก. สนับสนุนทุนต่อยอดโครงการวิจัยกรมปศุสัตว์ “ไก่ประดู่หางดำ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.arda.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28534 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สวก. สนับสนุนทุนต่อยอดโครงการวิจัยกรมปศุสัตว์ “ไก่ประดู่หางดำ … … (Happy chick) และเกษตรกรรายกลางที่ผลิตไก่พื้นเมืองในระบบฟาร์ม รวมถึงโครงการเลี้ยงไก่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริในท้องที่ห่างไกล โครงการหลวง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  +A

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.arda.or.th

โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

21. ข่าวทั้งหมด – คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผู้เขียนบทความ: 202.28.92.34

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15646 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข่าวทั้งหมด – คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 … วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of 202.28.92.34

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ โครงการ เลี้ยง ไก่ พื้นเมือง

Back to top button