Top 13 มาตรา 165

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ มาตรา 165 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocdientucoban.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

มาตรา 165

รูปภาพสำหรับคำหลัก: มาตรา 165

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ มาตรา 165

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 – ทนายความเชียงใหม่

 • ผู้เขียนบทความ: www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19463 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 – ทนายความเชียงใหม่ มาตรา 165 การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่. วรรคสอง การใดที่กระทำไปเพราะนับถือยำเกรง ไม่ถือว่าการนั้นได้กระทำเพราะถูกข่มขู่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5426/2553 บุตรจำเลยเช่ารถยนต์รวม 3 คัน ซึ่งเป็นของโจทก์ ส. และ น. บุตรจำเลยกลับนำรถยนต์ไปจำนำผู้มีชื่อแล้วไม่สามารถนำรถยนต์มาคืนเพราะไม่มีเงินค่าไถ่รถที่จำนำไว้ โจทก์แจ้งความเพื่อนดำเนินคดีแก่บุตรจำเลย ก. บุตรเขยแจ้งแก่จำเลยว่า ว. ได้นำรถของโจทก์ไปจำนำไว้และได้มีการแจ้งความร้องทุ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20165.html” width=”600″]

2. มาตรา 165 – OCSC Wiki

 • ผู้เขียนบทความ: wiki.ocsc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37410 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาตรา 165 – OCSC Wiki มาตรา 165. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ. การจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทำได้ในเหตุ ดังต่อไปนี้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  การออกเสียงประชามติตาม (1) หรือ (2) อาจจัดให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://wiki.ocsc.go.th/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2_165″ width=”600″]

3. ป.พ.พ.มาตรา 165 – กฎหมาย24ช.ม.

 • ผู้เขียนบทความ: www.laws24hr.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13637 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ป.พ.พ.มาตรา 165 – กฎหมาย24ช.ม. มาตรา 165 การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่. การใดที่กระทำไปเพราะนับถือยำเกรง ไม่ถือว่าการนั้นได้กระทำเพราะถูกข่มขู่.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                มาตรา 165 การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.laws24hr.com/2022/02/165.html” width=”600″]

4. “ คำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดี …

 • ผู้เขียนบทความ: srisunglaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37837 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “ คำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดี … ซึ่งหนึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว ก็คือการเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 165/2 ที่วางหลักว่า. “ในการไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยอาจแถลงให้ศาล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทั้งนี้ ผมได้นำตัวอย่างคำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/2  ซึ่งมาจากคดีความจริง ซึ่งผมได้เคยปฏิบัติงานมาบางส่วนมาลงมาให้ดูตามลิ๊งท้ายบทความนี้ครับ สามารถกดเข้าไปดูได้เลย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://srisunglaw.com/clarifymotion/” width=”600″]

5. มาตรา 165 – OCSC Wiki

 • ผู้เขียนบทความ: wiki.ocsc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29724 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาตรา 165 – OCSC Wiki ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://wiki.ocsc.go.th/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2_165″ width=”600″]

6. พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 165/2529 | กรมสรรพากร

 • ผู้เขียนบทความ: www.rd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14116 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 165/2529 | กรมสรรพากร มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.rd.go.th/2386.html” width=”600″]

7. คำพิพากษาฎีกาที่ 2532/3150 | กรมสรรพากร

 • ผู้เขียนบทความ: www.rd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23644 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คำพิพากษาฎีกาที่ 2532/3150 | กรมสรรพากร … 165 (2) ไม่อยู่ในบังคับของอายุความตามมาตรา ดังกล่าว และเป็นกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้อง ถืออายุความ 10 ปีตามมาตรา 164 ก.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.rd.go.th/17511.html” width=”600″]

8. ราชกิจจาเผยแพร่พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไข-ช่วยเหลือ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.matichon.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34534 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ราชกิจจาเผยแพร่พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไข-ช่วยเหลือ … ศ.2562 มีสาระที่สำคัญ อาทิ มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 165/1 และมาตรา 165/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “มาตรา 165/1 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2562 มีสาระที่สำคัญ อาทิ มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 165/1 และมาตรา 165/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “มาตรา 165/1 ในคดีที่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1370376″ width=”600″]

9. ขออนุญาตวุฒิสภาเพื่อออกกฎหมายเรียกตัว พลตำรวจโท ณรงค์ อมาต …

 • ผู้เขียนบทความ: dl.parliament.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27475 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขออนุญาตวุฒิสภาเพื่อออกกฎหมายเรียกตัว พลตำรวจโท ณรงค์ อมาต … ขออนุญาตวุฒิสภาเพื่อออกกฎหมายเรียกตัว พลตำรวจโท ณรงค์ อมาตยกุล สมาชิกวุฒิสภาไปทำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/68937″ width=”600″]

10. คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร …

 • ผู้เขียนบทความ: dl.parliament.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14844 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร … คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 165 (ครั้งที่ 1/2535) /. สุวโรช พะลัง; ชวน หลีกภัย; สวัสดิ์ คำประกอบ; …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/300349″ width=”600″]

11. ไต่สวนมูลฟ้อง กับ สิทธิตั้งทนายซักค้าน – Thai Law Consult

 • ผู้เขียนบทความ: www.thailawconsult.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (20968 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ไต่สวนมูลฟ้อง กับ สิทธิตั้งทนายซักค้าน – Thai Law Consult คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 904/2522. ป.วิ.อ. มาตรา 165 วรรคสอง. เอกสารที่ทนายจำเลยส่งศาลเพื่อประกอบการซักค้านพยานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365(3) ประกอบด้วยมาตรา 362, 83 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุก 6 เดือน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.thailawconsult.com/TLC/lawyer13.html” width=”600″]

12. เรื่องที่ 21/2561 การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ ป.พ.พ. 164

 • ผู้เขียนบทความ: psthailaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24851 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เรื่องที่ 21/2561 การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ ป.พ.พ. 164 การข่มขู่ที่กระทำโดยบุคคลภายนอก ทำให้การแสดงเจตนาเป็นโมฆียะ (มาตรา 166). การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ (มาตรา 165 วรรคหนึ่ง).

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:     ฎีกาที่ 5426/2553  บุตรจำเลยเช่ารถยนต์ซึ่งเป็นของโจทก์นำไปจำนำผู้มีชื่อแล้วไม่สามารถนำรถยนต์มาคืนเพราะไม่มีเงินค่าไถ่  โจทก์ได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีแก่บุตรจำเลย  จำเลยทำหนังสือสัญญากู้เพราะเกรงกลัวต่อโจทก์  เพราะโจทก์บอกว่าหากจำเลยไม่ทำสัญญากู้ บุตรจำเลยจะถูกด…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://psthailaw.com/article.php?cid=797″ width=”600″]

13. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2633/2523 – Smart Deka

 • ผู้เขียนบทความ: www.smartdeka.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3417 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2633/2523 – Smart Deka … การกระทำของจำเลยก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา165. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2),53 เทศบาลมีหน้าที่จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาข้อแรกที่โจทก์ฎีกาว่า การที่จำเลยไม่ยอมรับถนนตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นการป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย หรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 165 นั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 165 บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย หร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.smartdeka.com/each_deka/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882633_2523″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ มาตรา 165

Back to top button