Top 13 มาตรา 38

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ มาตรา 38 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocdientucoban.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

มาตรา 38

รูปภาพสำหรับคำหลัก: มาตรา 38

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ มาตรา 38

1. ผู้ประกันตนมาตรา38 – กรุงเทพธุรกิจ

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16514 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผู้ประกันตนมาตรา38 – กรุงเทพธุรกิจ รวมข่าว ผู้ประกันตนมาตรา38 เกาะติดข่าวของ ผู้ประกันตนมาตรา38 ข่าวด่วนของ ผู้ประกันตนมาตรา38 ที่คุณสนใจ ติดตามเรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา38.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เพิ่ม Bangkokbiznews

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokbiznews.com/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B238″ width=”600″]

2. มาตรา 38 – OCSC Wiki

 • ผู้เขียนบทความ: wiki.ocsc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12648 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาตรา 38 – OCSC Wiki บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่. การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตรา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://wiki.ocsc.go.th/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2_38″ width=”600″]

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 …

 • ผู้เขียนบทความ: otepc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28980 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 … หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://otepc.go.th/th/content_page/item/3266-38-2-15.html” width=”600″]

4. ว27/2555 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ …

 • ผู้เขียนบทความ: otepc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12139 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ว27/2555 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ … ว27/2555 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ว27/2555 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://otepc.go.th/th/content_page/item/578-27-2555-38-2.html” width=”600″]

5. การสอบแข่งขัน (มาตรา 38) – รัฐสภา

 • ผู้เขียนบทความ: www.parliament.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9933 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน (มาตรา 38) – รัฐสภา คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา >> มติ ก.ร. >> รายประเภทเรื่อง >> การสรรหา การบรรจุ และการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ >> การสอบแข่งขัน (มาตรา 38) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �ӹѡ�ҹ�Ţҹء�� �.�. �ӹѡ�ҹ�ŢҸԡ����Ҽ��᷹��ɮ�

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=4827&filename=index” width=”600″]

6. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2 …

 • ผู้เขียนบทความ: www.moesk.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34007 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2 … ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  Proudly powered by WordPress
  |
  Theme: Newsup by Themeansar.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.moesk.go.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-18/” width=”600″]

7. การแจ้งที่พักคนต่างด้าว – สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง – Immigration

 • ผู้เขียนบทความ: www.immigration.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24397 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแจ้งที่พักคนต่างด้าว – สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง – Immigration การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กรณีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวตาม มาตรา 38ฯ ดังกล่าวนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กำหนดรูปแบบและวิธีให้บริการเพื่อผู้มาขอรับบริการได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.immigration.go.th/?page_id=1660″ width=”600″]

8. คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค …

 • ผู้เขียนบทความ: personnel.obec.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16531 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค … คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด ส …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  wasan kunnula

  24 มีนาคม, 2021
  หนังสือและคู่มือ

  ปิดความเห็น บน คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
  7,494 Views

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://personnel.obec.go.th/home/archives/49553″ width=”600″]

9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.plkmoe.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38010 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง … หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.plkmoe.go.th/home/index.php/2018-02-01-04-07-01/2976-38-3″ width=”600″]

10. ประกาศ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.nsw3.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18999 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประกาศ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง … เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ศึกษานิเทศก์. ดาวน์โหลด… fShare. Tweet.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ศึกษานิเทศก์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.nsw3.go.th/index.php/3/534-38-1″ width=”600″]

11. ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชี …

 • ผู้เขียนบทความ: www.bga.moe.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19426 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชี … … เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.bga.moe.go.th/2018/18668/” width=”600″]

12. พร้อมหรือยัง!! สอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น …

 • ผู้เขียนบทความ: www.moe.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27210 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พร้อมหรือยัง!! สอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น … สอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 208 อัตรา วันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2565.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Home ข่าวประกาศ ข่าว ศธ. 360 องศา พร้อมหรือยัง!! สอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 208 อัตรา

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.moe.go.th/360%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-38-%E0%B8%84-2/” width=”600″]

13. ย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) Archives

 • ผู้เขียนบทความ: www.udonpeo.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7438 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) Archives ป้ายกำกับ: ย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) … ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.udonpeo.go.th/web/?tag=%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ มาตรา 38

Back to top button