Top 8 มาตรา 172

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ มาตรา 172 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocdientucoban.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

มาตรา 172

รูปภาพสำหรับคำหลัก: มาตรา 172

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ มาตรา 172

1. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษ

 • ผู้เขียนบทความ: athiwatlawyer.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20442 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษ มาตรา 172 “ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ก่อนจับกุมโจทก์ทั้งสองได้มีการจับกุม ช. กับพวกในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ช. ให้การว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้ใช้จ้างวาน จึงมีการสอบสวน ขยายผลและจับกุมโจทก์ทั้งสองมาลงบันทึกประจำวันไว้ และตามสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีระบุว่า พันตำรวจเอก ส. ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง สั่งให้จำเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://athiwatlawyer.com/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88-2/” width=”600″]

2. มาตรา 172 | ประมวลกฎหมายอาญา | – นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิต

 • ผู้เขียนบทความ: www.keybookme.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11765 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาตรา 172 | ประมวลกฎหมายอาญา | – นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิต ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มาตรา 172.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  * มาตรา ๑๗๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก หน้า ๕๔ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.keybookme.com/criminal-law/get-dd?matra=172″ width=”600″]

3. มาตรา 172 – OCSC Wiki

 • ผู้เขียนบทความ: wiki.ocsc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13771 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาตรา 172 – OCSC Wiki ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดโดยเร็วถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://wiki.ocsc.go.th/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2_172″ width=”600″]

4. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ

 • ผู้เขียนบทความ: athiwatlawyer.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13944 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ มาตรา 172 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา แก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มาตรา 172 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา แก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://athiwatlawyer.com/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88/” width=”600″]

5. การตีความมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย …

 • ผู้เขียนบทความ: dl.parliament.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12373 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การตีความมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย … 000003215. รายการบรรณานุกรม: การตีความมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/39680″ width=”600″]

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น …

 • ผู้เขียนบทความ: dl.parliament.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38742 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น … พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ; ประเภทเอกสาร: รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร( …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/55581″ width=”600″]

7. ลักษณะ 2 การพิจารณา มาตรา 172 ถึง มาตรา 181 – peesirilaw

 • ผู้เขียนบทความ: www.peesirilaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11440 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ลักษณะ 2 การพิจารณา มาตรา 172 ถึง มาตรา 181 – peesirilaw มาตรา 172ตรี เว้นแต่ในกรณีที่จำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน ในการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุ ไม่เกินสิบแปดปี ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และศาลอาจ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �ҵ�� 173/2 ��ѹ��Ǩ��ҹ��ѡ�ҹ ���������觾�ҹ�͡�����о�ҹ�ѵ�ط���ѧ����㹤�����ͺ��ͧ�ͧ�������� �������������ա����˹�觵�Ǩ�ͺ �������Ũ��դ���������ҧ����ѹ���ͧ�ҡ��Ҿ��Ф���������觾�ҹ��ѡ�ҹ����ͧ ���;�ҹ��ѡ�ҹ����繺ѹ�֡������âͧ��ҹ ��ѧ�ҡ��������������н����ŧ�Ƿҧ����ʹ;�ҹ��ѡ�ҹ������ ����������ͺ����������֧��������Ǣ�ͧ�Ѻ����� ��Ф������繷��…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538656565&Ntype=39″ width=”600″]

8. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

 • ผู้เขียนบทความ: www.rd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9363 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) (ค) ถ้าสามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสามของมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.rd.go.th/39785.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ มาตรา 172

Back to top button