Top 9 ปลา ตะพาก เหลือง

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ปลา ตะพาก เหลือง บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocdientucoban.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ปลา ตะพาก เหลือง

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ปลา ตะพาก เหลือง

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ปลา ตะพาก เหลือง

1. ปลาตะพากเหลือง – Wikiwand

 • ผู้เขียนบทความ: www.wikiwand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6516 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปลาตะพากเหลือง – Wikiwand ปลาตะพากเหลือง หรือ ปลาตะพากทอง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Hypsibarbus wetmorei) เป็นปลาน้ำจืดจำพวกปลาตะพากชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: An extension you use may be preventing Wikiwand articles from loading properly.
  If you’re using HTTPS Everywhere or you’re unable to access any article on Wikiwand, please consider switching to HTTPS (https://www.wikiwand.com).

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87″ width=”600″]

2. หาดูยาก ตะพากเหลืองนับพันนับหมื่น ขึ้นวางไข่กลางเกาะแก่งกลาง …

 • ผู้เขียนบทความ: fishingthai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6262 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หาดูยาก ตะพากเหลืองนับพันนับหมื่น ขึ้นวางไข่กลางเกาะแก่งกลาง … ปลาตะพากเหลือง หรือ ปลาตะพากทอง (อังกฤษ: Golden-bellied barb; ชื่อวิทยาศาสตร์: Hypsibarbus wetmorei) เป็นปลาน้ำจืดจำพวกปลาตะพากชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาตะเพียน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปลาตะพากเหลือง หรือ ปลาตะพากทอง (อังกฤษ: Golden-bellied barb; ชื่อวิทยาศาสตร์: Hypsibarbus wetmorei) เป็นปลาน้ำจืดจำพวกปลาตะพากชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) จัดเป็นปลาตะพากชนิดที่พบได้หลากหลายและเป็นที่รู้จักกันดีที่สุด

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://fishingthai.com/golden-bellied-barb/” width=”600″]

3. ปลาตะพากเหลือง – NiNa.Az

 • ผู้เขียนบทความ: www.wiki.th-th.nina.az

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7206 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปลาตะพากเหลือง – NiNa.Az ปลาตะพากเหลือง หรือ ปลาตะพากทอง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Hypsibarbus wetmorei) เป็นปลาน้ำจืดจำพวกปลาตะพากชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปลาตะพากเหลือง หรือ ปลาตะพากทอง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Hypsibarbus wetmorei) เป็นปลาน้ำจืดจำพวกปลาตะพากชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) จัดเป็นปลาตะพากชนิดที่พบได้หลากหลายและเป็นที่รู้จักกันดีที่สุด

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.wiki.th-th.nina.az/Hypsibarbus_wetmorei.html” width=”600″]

4. ปลาตะพากเหลือง – สารานุกรมออนไลน์ | Siam Wiki

 • ผู้เขียนบทความ: siam.wiki

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11841 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปลาตะพากเหลือง – สารานุกรมออนไลน์ | Siam Wiki ปลาตะพากเหลือง หรือ ปลาตะพากทอง[2] (ชื่อวิทยาศาสตร์: Hypsibarbus wetmorei)[3] เป็นปลาน้ำจืดจำพวกปลาตะพากชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  สนับสนุนและเรียบเรียงเนื้อหาจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย
  อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://siam.wiki/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87″ width=”600″]

5. ตะพาก – ภาพปลาและสัตว์น้ำไทย – Sanook Dictionary

 • ผู้เขียนบทความ: dictionary.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8448 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตะพาก – ภาพปลาและสัตว์น้ำไทย – Sanook Dictionary ตะพาก. น. ชื่อปลาตะเพียนขนาดกลางชนิด<I> Puntius daruphani</I> ในวงศ์ Cyprinidae เกล็ดใหญ่สีเหลือง พบตามแม่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ลักษณะของตะพาก มีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวและอยู่ในสกุลเดียวกัน โดยทั่วไปจะมีลำตัวสีเหลืองทอง บริเวณส่วนหลังจะมีสีเข้มเป็นสีน้ำเงินอมเขียว ครีบท้องสีส้มหรือสีเหลือง วิธีการในการสืบพันธุ์วางไข่ของปลาชนิดนี้เป็นที่ร่ำลือกันมากในจังหวัดตากในเขตอำเภออุ้มผาง คือ เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งตกราวเดือนตุลาคมถ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.sanook.com/search/dict-fish/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81″ width=”600″]

6. ปลาตะพากเหลือง

 • ผู้เขียนบทความ: th.unionpedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33201 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปลาตะพากเหลือง ปลาตะพากเหลือง หรือ ปลาตะพากทอง (Golden-bellied barb) เป็นปลาน้ำจืดจำพวกปลาตะพากชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปลาตะพากเหลือง หรือ ปลาตะพากทอง (Golden-bellied barb) เป็นปลาน้ำจืดจำพวกปลาตะพากชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) จัดเป็นปลาตะพากชนิดที่พบได้หลากหลายและเป็นที่รู้จักกันดีที.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.unionpedia.org/i/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87″ width=”600″]

7. Category:Hypsibarbus wetmorei – Wikimedia Commons

 • ผู้เขียนบทความ: commons.wikimedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36479 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Category:Hypsibarbus wetmorei – Wikimedia Commons ไทย : ปลาตะพาก, ปลากระพาก, ปลาตะพากเหลือง; English : Yellow-bellied barb; 中文 : 韋氏高鬚魚; 中文(中国大陆) : 韦氏高须鱼 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2 ไฟล์ต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 2 ไฟล์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hypsibarbus_wetmorei?uselang=th” width=”600″]

8. ปลาตะพากเหลือง – เรื่อง ปลาที่แสนรู้

 • ผู้เขียนบทความ: welaiporn.blogspot.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28609 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปลาตะพากเหลือง – เรื่อง ปลาที่แสนรู้ ปลาตะพากเหลือง. ชื่ออื่นๆ กระพาก, ตะพากเหลือง (ภาคกลาง), ปากดำ (ภาคอีสาน), ปีก (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Puntius daruphani

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://welaiporn.blogspot.com/2014/02/blog-post_21.html” width=”600″]

9. หาดูยาก! 2ครูหนุ่มบันทึกภาพได้ครั้งแรก ปลาตะพากทองนับพันขึ้น …

 • ผู้เขียนบทความ: www.matichon.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24272 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หาดูยาก! 2ครูหนุ่มบันทึกภาพได้ครั้งแรก ปลาตะพากทองนับพันขึ้น … … ขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะเดินทางไปบ้านเกาะสะเดิ่ง ซึ่งอยู่ต้นน้ำโรคี่ โดยในคลิปมีการบรรยายถึงชนิดของปลา และพฤติกรรมของปลาตะพากเหลืองที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เป็นภาพหาดูยาก!! นาทีปลาตะพากเหลือง หรือ ปลาตะพากทอง หลายพันตัว ขณะจับคู่ขึ้นวางไข่กลางเกาะแก่ง ลำห้วยโรคี่ เหนือหมู่บ้านสะเนพ่อง หมู่ที่1 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก โดยฝีมือการบันทึกภาพของ 2 ครูหนุ่มบ้านสะเนพ่อง นายเพื่อชา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2130679″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ปลา ตะพาก เหลือง

Check Also
Close
Back to top button