Top 9 แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocdientucoban.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

รูปภาพสำหรับคำหลัก: แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

3. แบบทดสอบ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ worksheet

 • ผู้เขียนบทความ: www.liveworksheets.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4441 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แบบทดสอบ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ worksheet แบบทดสอบ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์. ID: 2929939. Language: Thai School subject: สังคมศึกษา. Grade/level: 2. Age: 8-8

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: What do you want to do?

  Check my answers

  Email my answers to my teacher

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.liveworksheets.com

แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

4. แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ worksheet

 • ผู้เขียนบทความ: www.liveworksheets.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14776 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ worksheet เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ online worksheet for ม.5. You can do the exercises online or download the worksheet as pdf.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: What do you want to do?

  Check my answers

  Email my answers to my teacher

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.liveworksheets.com

แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

5. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ – TrueID intrend

 • ผู้เขียนบทความ: intrend.trueid.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25792 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ – TrueID intrend เครดิตภาพจาก KP (นักเขียน). หลังจากทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ จาก โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก แล้วทุกท่านจะได้รับความรู้ ไม่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันนี้ KP ได้นำแบบทดสอบออนไลน์มาฝากครับ แบบทดสอบที่กล่าวถึงนั้นก็คือ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  จาก โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ซึ่งแบบทดสอบที่ KP นำมาฝากนี้ข้อสอบมีจำนวน 6 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป  ถึงจะได้รับเกียรติบัตรสวยๆ ฟร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of intrend.trueid.net

แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

6. แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู

 • ผู้เขียนบทความ: edu.kpru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31500 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2563). แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู. https://edu.kpru.ac.th/? …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครูแบบทดสอบนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ตอนที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ตอนที่ 3 ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)ตอนที่ 4 ระบบการสำรวจข้อมูลระยะไกล (RS)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of edu.kpru.ac.th

แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

8. ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทาง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.kruachieve.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7528 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทาง … ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรที่ E-mail …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เรียนเชิญคุณครูมาเพิ่มความรู้ภูมิศาสตร์กันกับแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู ทำเสร็จรับเกียรติบัตรที่ E-mail ของท่านทันที ข้อสอบมี 30 ข้อ ผ่าน 50% 15 คะแนนนะครับ ถ้าภายใน 24 ชั่วโมงไม่มีการตอบกลับอัตโนมัติทางเมลแสดงว่าอาจจะไม่ผ่าน ให้ท่านทำข้อสอบซ้ำได้อีกหลายรอบครับ ป…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.kruachieve.com

แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

11. แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู

 • ผู้เขียนบทความ: xn--42c5bow1c5cs3c6d.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22290 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู แบบทดสอบนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ ตอนที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แบบทดสอบนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 1 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ตอนที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ตอนที่ 3 ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)ตอนที่ 4 ระบบการสำรวจข้อมูลระยะไกล (RS)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of xn--42c5bow1c5cs3c6d.com

แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

13. 1 แบบทดสอบ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ พร้อมเฉลยและวัดผล

 • ผู้เขียนบทความ: lenplay.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39312 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 1 แบบทดสอบ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ พร้อมเฉลยและวัดผล แบบทดสอบ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ พร้อมเฉลยและวัดผล. จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ 20 ข้อ 30 ข้อ. ชื่อของท่าน : —- แชร์สิ่งนี้ ให้เพื่อนๆเห็นบ้าง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: + ผู้กล้า กำลังทำ แบบทดสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาชั้นที่ 5 + มิมิ กำลังทำ แบบทดสอบ วิชา ภาษาไทย ประถมศึกษาชั้นที่ 6 + มิมิ กำลังทำ แบบทดสอบ ความรู้รอบตัว + ผู้กล้า กำลังทำ แบบทดสอบ ฟุตซอล + เบนซ์ กำลังทำ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์หมวดอาหารและเครื่องดื่ม + มิมิ กำลังทำ แบบทดสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ประถ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of lenplay.com

แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

19. SO0902 | วิชาสังคมศึกษา ม.3 | แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมือทาง …

 • ผู้เขียนบทความ: chewathai27.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1010 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ SO0902 | วิชาสังคมศึกษา ม.3 | แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมือทาง … SO0902 | วิชาสังคมศึกษา ม.3 | แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ | โดย ม.สุนทร | ข้อสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ ม 3.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นักเรียนจะทำแบบทดสอบในเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นักเรียนสามารถสอบถามจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในไลน์กลุ่มรายวิชา.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of chewathai27.com

แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

21. แจกฟรี !! แบบฝึกหัด วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

 • ผู้เขียนบทความ: kunkhru.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24833 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แจกฟรี !! แบบฝึกหัด วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วันนี้ คุณครูดอทคอม แจกฟรี !! แบบฝึกหัด วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูได้ใช้จัดการเรียนการสอน ทางคุณครูดอทคอม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันนี้ คุณครูดอทคอม แจกฟรี !! แบบฝึกหัด วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูได้ใช้จัดการเรียนการสอน ทางคุณครูดอทคอม หวังว่าแบบฝึกหัดที่แบ่งปันให้คุณครูทุกท่านจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of kunkhru.com

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ แบบ ทดสอบ เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์

Back to top button