Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn sử dụng các khoản kinh phí nạo vét vùng nước cảng biển

Thông tư số 02/2020/TT-BTC

Thông tư 02/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm.

Tóm tắt nội dung Thông tư 02/2020/TT-BTC

Tổng chi phí tư vấn giám sát không vượt quá định mức giám sát thi công xây dựng

Đây là nội dung được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 02/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông Vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm ngày 06/01/2020.

Theo đó, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả các chi phí cho hoạt động chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án. Sau khi lựa chọn được tư vấn độc lập để giám sát thực hiện hợp đồng dự án, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và Cục Hàng hải Việt Nam ký hợp đồng 03 bên để triển khai thực hiện.

Trong trường hợp Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lựa chọn tư vấn để hỗ trợ giám sát, nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hàng hải Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh toán cho hoạt động tư vấn hỗ trợ giám sát.

Bên cạnh đó, kinh phí cho hoạt động tư vấn giám sát và tư vấn hỗ trợ giám sát phải căn cứ theo định mức chi phí do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền ban hành, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí cho hoạt động tư vấn giám sát và tư vấn hỗ trợ giám sát không vượt quá định mức chi phí giám sát thi công xây dựng do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền ban hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được Học Điện Tử Cơ Bản VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


Thông tin thêm về Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn sử dụng các khoản kinh phí nạo vét vùng nước cảng biển

Thông tư số 02/2020/TT-BTC
Thông tư 02/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm.
Tóm tắt nội dung Thông tư 02/2020/TT-BTC
Tổng chi phí tư vấn giám sát không vượt quá định mức giám sát thi công xây dựng
Đây là nội dung được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 02/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông Vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm ngày 06/01/2020.
Theo đó, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả các chi phí cho hoạt động chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án. Sau khi lựa chọn được tư vấn độc lập để giám sát thực hiện hợp đồng dự án, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và Cục Hàng hải Việt Nam ký hợp đồng 03 bên để triển khai thực hiện.
Trong trường hợp Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lựa chọn tư vấn để hỗ trợ giám sát, nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hàng hải Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh toán cho hoạt động tư vấn hỗ trợ giám sát.
Bên cạnh đó, kinh phí cho hoạt động tư vấn giám sát và tư vấn hỗ trợ giám sát phải căn cứ theo định mức chi phí do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền ban hành, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí cho hoạt động tư vấn giám sát và tư vấn hỗ trợ giám sát không vượt quá định mức chi phí giám sát thi công xây dựng do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền ban hành.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/02/2020.
Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được Học Điện Tử Cơ Bản VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #022020TTBTC #hướng #dẫn #sử #dụng #các #khoản #kinh #phí #nạo #vét #vùng #nước #cảng #biển


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Thông #tư #022020TTBTC #hướng #dẫn #sử #dụng #các #khoản #kinh #phí #nạo #vét #vùng #nước #cảng #biển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button