Toán 6 Bài 3: Phép cộng các số nguyên

Gicửa ải Toán lớp 6 3 bài 3: Phép cộng các số vào vở Cánh diều là bộ sách giáo khoa rất có ích, giúp các em học trò lớp 6 có thêm manh mối, so sánh các bí quyết giải hay và chuẩn xác.

Qua đường bưu điện giải bài tập Toán 6 3 Trang 74, 75 của sách Cánh diều giúp các em học trò tự so sánh kết quả làm bài tập, biên soạn, phát huy và bình chọn kiến ​​thức đã học. Cùng lúc cũng giúp các bậc phụ huynh có thêm nguồn tài liệu cho con em mình để các em có thể tự học ở nhà tốt hơn. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu học tập Toán học phần 6. Sau đây là nội dung cụ thể của tài liệu, mời các em cùng theo dõi tại đây.

A. Gicửa ải Toán 6 Phần Bài Tập

I. Bổ sung

Đề xuất thực hành 1

Mẹ An sắm 1 bộ đồng phục học trò gồm: áo sơ mi 125.000 đồng, áo khoác 140.000 đồng và quần Âu 160.000 đồng. Tính số tiền mẹ An sắm cho An bộ đồng phục.

Trả lời

Số tiền mẹ An sắm cho bộ đồng phục của An là:

125 000 + 140 000 + 160 000 = 425 000 (đồng)

Trả lời: 425 000 đồng

II. Rút tiền

Bài tập hăng hái 2

Tìm số thiên nhiên x, biết:

124 + (118 – x) = 217

Trả lời

124 + (118 – x) = 217

118 – x = 217 – 124

118 – x = 93

x = 118 – 93

x = 25

B. Gicửa ải Toán 6 trang 74, 75 tập 1

Bài 1 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Đọc:

a) (- 48) + (- 67);

b) (- 79) + (- 45).

Phản hồi được đề nghị:

a) (- 48) + (- 67)

= – (48 + 67)

= – 115

b) (- 79) + (- 45)

= – (79 + 45)

= 124

Bài 2 (trang 74 SGK Toán cánh diều 6 Tập 1)

Mệnh đề nào sau đây là đúng và mệnh đề nào là sai? Gicửa ải thích.

a) Tổng của 2 số dương là số dương;

b) Tổng của 2 số âm là 1 số âm;

c) Tổng của 2 số nguyên có cùng kí hiệu là số dương.

Phản hồi được đề nghị:

a) Đúng. Tổng 2 điểm là số dương;

sáng. Tổng của 2 số âm là 1 số âm;

c) Không chuẩn xác. Vì tổng của 2 số âm là 1 số âm.

Bài 3 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Đọc:

a) (- 2018) + 2018;

b) 57 + (- 93);

c) (- 38) + 46.

Phản hồi được đề nghị:

a) (- 2018) + 2018

= – (2018 – 2018)

= 0

b) 57 + (- 93)

= (93 – 57)

= 38

c) (- 38) + 46

= – (38 – 48)

= 8

Bài 4 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Cho 1 thí dụ về phép cộng 2 số nguyên với các ký hiệu không giống nhau như:

a) Tổng của chúng là 1 số nguyên;

b) Tổng của chúng là 1 số âm.

Phản hồi được đề nghị:

a) Tỉ dụ để cộng Tổng của chúng là 1 số dương

5 + 6 = 11

4 + (- 2) = 2

b) Tỉ dụ về phép cộng tổng của chúng với số đối là:

(- 8) + (- 3) = – 11

(- 10) + 15 = 5

Bài 5 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Số chuẩn xác:

a) 48 + (- 66) + (- 34);

b) 2896 + (- 2021) + (- 2896).

Phản hồi được đề nghị:

a) 48 + (- 66) + (- 34) = 48 + [(- 66) + (- 34)]

= 48 – (66 + 34)

= 48 – 100

= -52

b) 2896 + (- 2021) + (- 2896)

= (- 2021) + [2896 + (- 2896)]

= (- 2021) + (2896 – 2896)

= (- 2021) + 0

= – 2021

Bài 6 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Nhiệt độ ở thủ đô Ottawa, Canada (Ottawa, Canada) khi 7 giờ sáng oC, tới 10 % tăng 6oC. Nhiệt độ ở Ottawa khi 10 giờ sáng là bao lăm?

Phản hồi được đề nghị:

Nhiệt độ ở Ottawa khi 10 giờ là: (- 4) + 6 = 2 o

Bài 7 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Shop có các khuyến mãi sau: tháng trước hết – 10 000 000 Việt Nam Đồng; Tháng thứ 2 là 30 000 000 đồng. Tính lợi nhuận của shop sau 2 tháng ấy.

Phản hồi được đề nghị:

Shop có các khuyến mãi sau: tháng trước hết – 10 000 000 Việt Nam Đồng; Tháng thứ 2 là 30 000 000 đồng.

Vậy lợi nhuận của shop sau 2 tháng là:

(- 10 000 000) + 30 000 000 = 20 000 000 đồng.

Bài 8 (trang 75 SGK Toán 6 Tập 1)

Để di chuyển dưới tầng hầm, người ta thường sử dụng cầu thang máy. Tầng trệt gọi là tầng G, tầng trệt gọi là B1, B2, … Cho thấy diện tích tầng G là 0, tầng hầm B1 là 1, tầng hầm B2 là 2, …

a) Từ tầng G, bác Sơn đi cầu thang máy xuống tầng hầm B1. Sau ấy, anh tiếp diễn xuống tầng đầy đại diện cho nơi anh Sơn tới để chấm dứt hành trình.

b) Bác Du ở tầng trệt nhà B2 nên bác đi cầu thang máy lên 3 tầng và xuống tầng 2. Tìm số đầy đủ đại diện cho diện tích mặt đất lúc anh Du tới nơi chấm dứt chuyến đi.

Phản hồi được đề nghị:

a) Từ tầng G, bác Sơn đi cầu thang máy xuống tầng hầm B1. Sau ấy, anh tiếp diễn xuống cầu thang, con số đầy đủ đại diện cho nơi nhưng mà chú Sơn tới lúc chấm dứt chuyến đi là:

0 + (- 1) + (- 2) = – 3

b) Bác Du ở tầng trệt nhà B2 nên bác đi cầu thang máy lên 3 tầng và xuống tầng 2. Tìm số đầy đủ biểu trưng cho tầng của bác Du cho tới lúc chấm dứt hành trình:

(- 2) + 3 + (-2) = -1

Bài 9 (trang 75 SGK Toán 6 Tập 1)

Khi ăn mỗi người sẽ hấp thu calo và lúc hoạt động sẽ đốt cháy calo. Bình sử dụng tổ hợp tuyệt vời để tính toán lượng calo tiêu thụ hàng ngày của mình bằng cách điều hành số calo tiêu thụ là số dương và số calo tiêu thụ là số âm. Giúp Bình rà soát tổng số calo còn lại sau lúc ăn sáng và cộng đồng dục (như hình 9).

Phản hồi được đề nghị:

Tổng lượng calo còn lại sau lúc ăn sáng và cộng đồng dục (như hình 9).

Chúng ta có:

290 + 189 + 110 + (- 70) + (- 130)

= (290 + 110) – (70 +130) + 189

= 400 – 200 + 189

= 389

Vậy: Tổng số calo còn lại sau lúc Bình ăn sáng và hoạt động 389 calo

.


Thông tin thêm về Toán 6 Bài 3: Phép cộng các số nguyên

Gicửa ải Toán lớp 6 Bài 3: Phép cộng các số nguyên sách Cánh diều là tài liệu hết sức có ích, giúp các em học trò lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chuẩn xác.
Thông qua bài giải Toán 6 bài 3 trang 74, 75 sách Cánh diều giúp các bạn học trò có thể so sánh với kết quả mình đã làm, đoàn luyện củng cố, bồi dưỡng và rà soát vốn tri thức của bản thân. Cùng lúc còn giúp phụ huynh có thêm tài liệu để chỉ dẫn con em học tốt hơn ở nhà. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm rất nhiều tài liệu học tập môn Toán tại phân mục Toán 6. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
A. Gicửa ải Toán 6 phần Luyện tập áp dụng
I. Phép cộng
Luyện tập áp dụng 1 
Mẹ An sắm cho An 1 bộ đồng phục học trò gồm: áo sơ mi giá 125 000 đồng, áo khoác giá 140 000 đồng, quần Âu giá 160 000 đồng. Tính số tiền mẹ An đã sắm đồng phục cho An.
Đáp án
Số tiền mẹ An đã sắm đồng phục cho An là:
125 000 + 140 000 + 160 000 = 425 000 (đồng)
Đáp số: 425 000 đồng
II. Phép trừ
Luyện tập áp dụng 2
Tìm số thiên nhiên x, biết:
124 + (118 – x) = 217
Đáp án
124 + (118 – x) = 217
118 – x = 217 – 124
118 – x = 93
x = 118 – 93
x = 25
B. Gicửa ải Toán 6 phần bài tập trang 74, 75 tập 1
Bài 1 (trang 74 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Tính:
a) (- 48) + (- 67);
b) (- 79) + (- 45).
Gợi ý đáp án:
a) (- 48) + (- 67)
= – (48 + 67)
= – 115
b) (- 79) + (- 45)
= – (79 + 45)
= – 124
Bài 2 (trang 74 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Gicửa ải thích.
a) Tổng của 2 số nguyên dương là số nguyên dương;
b) Tổng của 2 số nguyên âm là số nguyên âm;
c) Tổng của 2 số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.
Gợi ý đáp án:
a) Đúng. Tổng của 2 số nguyên dương là số nguyên dương;
b) Đúng. Tổng của 2 số nguyên âm là số nguyên âm;
c) Sai. Vì tổng của 2 số nguyên âm là số nguyên âm.
Bài 3 (trang 74 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Tính:
a) (- 2018) + 2018;
b) 57 + (- 93);
c) (- 38) + 46.
Gợi ý đáp án:
a) (- 2018) + 2018
= – (2018 – 2018)
= 0
b) 57 + (- 93)
= (93 – 57)
= 38
c) (- 38) + 46
= – (38 – 48)
= 8
Bài 4 (trang 74 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Cho thí dụ về phép cộng của 2 số nguyên khác dấu sao cho:
a) Tổng của chúng là số nguyên dương;
b) Tổng của chúng là số nguyên âm.
Gợi ý đáp án:
a) Tỉ dụ về phép cộng Tổng của chúng là số nguyên dương
5 + 6 = 11
4 + (- 2) = 2
b) Tỉ dụ phép cộng Tổng của chúng là số nguyên âm là:
(- 8) + (- 3) = – 11
(- 10) + 15 = 5
Bài 5 (trang 74 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Tính 1 cách có lí:
a) 48 + (- 66) + (- 34);
b) 2896 + (- 2021) + (- 2896).
Gợi ý đáp án:
a) 48 + (- 66) + (- 34) = 48 + [(- 66) + (- 34)] = 48 – (66 + 34)
= 48 – 100
= -52
b) 2896 + (- 2021) + (- 2896)
= (- 2021) + [2896 + (- 2896)] = (- 2021) + (2896 – 2896)
= (- 2021) + 0
= – 2021
Bài 6 (trang 74 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Nhiệt độ ở thủ đô Ôt-ta-oa, Ca-na-đa (Ottawa, Canada) khi 7 giờ là -4 oC, tới 10 giờ ngày càng tăng 6oC. Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa khi 10 giờ là bao lăm?
Gợi ý đáp án:
Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa khi 10 giờ là: (- 4) + 6 = 2 oC
Bài 7 (trang 74 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
1 shop kinh doanh hữu ích nhuận như sau: tháng trước hết là – 10 000 000 đồng; tháng thứ 2 là 30 000 000 đồng. Tính lợi nhuận của shop sau 2 tháng ấy.
Gợi ý đáp án:
1 shop kinh doanh hữu ích nhuận như sau: tháng trước hết là – 10 000 000 đồng; tháng thứ 2 là 30 000 000 đồng.
Vậy lợi nhuận của shop sau 2 tháng là:
(– 10 000 000) + 30 000 000 = 20 000 000 đồng.
Bài 8 (trang 75 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Để di chuyền giữa các tầng của toà nhà cao tầng, người ta thường sử dụng cầu thang máy. Tầng có mặt sàn là mặt đất thường được gọi là tầng G, các tầng ở dưới mặt đất tuần tự từ trên xuống được gọi là B1, B2,…Người ta biểu hiện địa điểm tầng G là 0, tầng hầm B1 là – 1, tầng hầm B2 là – 2, …

a) Từ tầng G bác Son đi cầu thang máy xuống tầng hầm B1. Sau ấy bác đi xuống tiếp tầng số nguyên biểu hiện địa điểm tầng nhưng mà bác Son tới lúc chấm dứt hành trình.
b) Bác Dư đang ở tầng hầm B2, sau ấy bác đi cầu thang máy lên 3 tầng rồi đi xuống 2 tầng. Tìm số nguyên biểu hiện trí tầng nhưng mà bác Dư tới lúc chấm dứt hành trình.
Gợi ý đáp án:
a) Từ tầng G bác Son đi cầu thang máy xuống tầng hầm B1. Sau ấy bác đi xuống tiếp tầng số nguyên biểu hiện địa điểm tầng nhưng mà bác Son tới lúc chấm dứt hành trình là:
0 + (- 1) + (- 2) = – 3
b) Bác Dư đang ở tầng hầm B2, sau ấy bác đi cầu thang máy lên 3 tầng rồi đi xuống 2 tầng. Tìm số nguyên biểu hiện trí tầng nhưng mà bác Dư tới lúc chấm dứt hành trình là:
(- 2) + 3 + (-2) = -1
Bài 9 (trang 75 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Mỗi người lúc ăn thì sẽ hấp thu ca-lo và lúc hoạt động thì sẽ mất dần ca-lo. Bạn Bình dùng phép cộng số nguyên để tính số ca-lo hằng ngày của mình bằng cách xem số ca-lo hấp thu là số nguyên dương và số ca-lo mất dần là số nguyên âm. Em hãy giúp bạn Bình rà soát tổng số ca-lo còn lại sau lúc ăn sáng và tiến hành các hoạt động (theo số liệu trong Hình 9).
Gợi ý đáp án:
Tổng số ca-lo còn lại sau lúc ăn sáng và tiến hành các hoạt động (theo số liệu trong Hình 9).
Ta có:
290 + 189 + 110 + (- 70) + (- 130)
= (290 + 110) – (70 +130) + 189
= 400 – 200 + 189
= 389
Vậy: Tổng số ca-lo còn lại sau lúc Bình ăn sáng và tiến hành các hoạt động là 389 ca-lo

TagsCánh diều Gicửa ải Toán 6 Gicửa ải Toán lớp 6 SGK Toán 6 Toán 6 Toán lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #Bài #Phép #cộng #các #số #nguyên


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Toán #Bài #Phép #cộng #các #số #nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button