Toán lớp 5: Ôn tập So sánh hai phân số trang 6 Giải Toán lớp 5 trang 6, 7

Gicửa ải bài tập SGK Toán trang 5, 6, 7 giúp các em học trò lớp 5 xem Mẹo Kiểm tra trong Chương 1 Ôn tập So sánh 2 phân số.

Với các bài giải toán lớp 5 cụ thể theo từng chuyên đề cũng như lý thuyết ôn tập so sánh 2 phân số sẽ giúp người học ôn tập, tích hợp kiến ​​thức, các dạng bài tập và đoàn luyện kĩ năng giải toán thực tiễn. Do ấy, mời các bạn cùng theo dõi thông tin cụ thể dưới đây trong bài viết Tải xuống dưới đây.vn:

Ôn tập lý thuyết so sánh 2 phân số

a) Trong 2 phân số cùng mẫu số:

 • Phần có số nhỏ nhất thì bé hơn.
 • Phân số có tử số béo thì béo.
 • Nếu các số bằng nhau thì 2 phân số bằng nhau

b) Muốn so sánh 2 phân số có mẫu số không giống nhau ta có thể quy đồng mẫu số của 2 phân số rồi so sánh hiệu số của chúng.

Gicửa ải bài tập trắc nghiệm Toán 5 trang 7

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 5)

Nhập>, <, =? trống rỗng

 frac {4} {{11}} , , , ... , , , frac {6} {11}}

 frac {{15}} {{17}} , , , ... , , , frac {10}} {17}}

 frac {6} {7} , , , ... , , , frac {12}} {14}}

 frac {2} {3} , , , ... , , , frac {3} {4}

Phản hồi được đề nghị:

+) dfrac {4} {11}< dfrac{6}{11}

+) dfrac {15} {17}><noscript><img decoding=

Cho nên dfrac {6} {7} = dfrac {12} {14}

+) dfrac {2} {3} = dfrac {2 times 4} {3 times 4} = dfrac {8} {12};  dfrac {3} {4} = dfrac {3 times 3} {4 3 lần} = dfrac {9} {12}

Nhưng nhưng dfrac {8} {12} < dfrac{9}{12}

Cho nên dfrac {2} {3} < dfrac{3}{4}

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 5)

Viết các đoạn văn sau theo quy trình từ bé nhất tới béo nhất:

1) frac {8} {9}; , , , frac {5} {6}; , , , frac {17}} {18}}

b) frac {1} {2}; , , , frac {3} {4}; , , , frac {5} {8}

Phản hồi được đề nghị:

a) Chuyển sang mẫu số: MSC = 18

 dfrac {8} {9} = dfrac {16} {18};  dfrac {5} {6} = dfrac {15} {18};

Giữ nguyên các phân số dfrac {17} {18}

Chúng ta có: dfrac {15} {18} < dfrac {16} {18}< dfrac{17}{18}nó tốt dfrac {5} {6} < dfrac {8} {9}< dfrac{17}{18}.

Do ấy, các phân số được xếp đặt theo quy trình từ bé nhất tới béo nhất: dfrac {5} {6};  dfrac {8} {9};  dfrac {17} {18}.

b) Mạng bé nhất: MSC = 8

 dfrac {1} {2} = dfrac {4} {8};  dfrac {3} {4} = dfrac {6} {8};

Bất biến dfrac {5} {8}.

Chúng ta có: dfrac {4} {8} < dfrac {5} {8}< dfrac{6}{8} nó tốt dfrac {1} {2} < dfrac {5} {8}< dfrac{3}{4}

Do ấy, các phân số được xếp đặt theo quy trình từ bé nhất tới béo nhất: dfrac {1} {2}; dfrac {5} {8};  dfrac {3} {4}.

.


Thông tin thêm về Toán lớp 5: Ôn tập So sánh hai phân số trang 6 Giải Toán lớp 5 trang 6, 7

Gicửa ải bài tập SGK Toán 5 trang 6, 7 giúp các em học trò lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập So sánh 2 phân số của Chương 1.Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất cụ thể, cùng lý thuyết Ôn tập so sánh 2 phân số sẽ giúp các em ôn tập, củng cố lại tri thức cũng như các dạng bài tập, đoàn luyện kĩ năng giải Toán 5 thật thành thục. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của Học Điện Tử Cơ Bản:Gicửa ải bài tập Toán 5 bài Ôn tập So sánh 2 phân sốLý thuyết Ôn tập so sánh 2 phân sốGicửa ải bài tập Toán 5 trang 7Bài 1 (trang 7 SGK Toán 5)Bài 2 (trang 7 SGK Toán 5)Lý thuyết Ôn tập so sánh 2 phân sốa) Trong 2 phân số cùng mấu số:Phân số nào có tử số nhỏ hơn thì nhỏ hơn.Phân số nào có tử số béo hơn thì béo hơn.Nếu tử số bằng nhau thì 2 phân số ấy bằng nhaub) Muốn so sánh 2 phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số 2 phân số ấy rồi so sánh các tử số của chúng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Gicửa ải bài tập Toán 5 trang 7Bài 1 (trang 7 SGK Toán 5)Điền >, <, =? vào chỗ trốngGợi ý đáp án:+) +) +) Vậy +) Nhưng mà Vậy Bài 2 (trang 7 SGK Toán 5)Viết các phân số sau theo quy trình từ nhỏ tới béo:a) b) Gợi ý đáp án:a) Quy đồng mẫu số: MSC = 18Giữ nguyên phân số (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ta có: hay .Vậy các phân số được xếp đặt theo quy trình từ nhỏ tới béo là:.b) Quy đồng mẫu số: MSC = 8Giữ nguyên .Ta có: hay Vậy các phân số được xếp đặt theo quy trình từ nhỏ tới béo là: .

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #lớp #Ôn #tập #sánh #2 #phân #số #trang #Gicửa ải #Toán #lớp #trang


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Toán #lớp #Ôn #tập #sánh #2 #phân #số #trang #Gicửa ải #Toán #lớp #trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button