Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề cách ghi số tự nhiên

THCS.Học Điện Tử Cơ Bản giới thiệu đến quý giáo viên và các em học trò lớp 6 tài liệu tổng cân đối thuyết và các bài tập trắc nghiệm về cách viết số thiên nhiên, các bài toán được lựa chọn và phân loại theo điều kiện. Dạng Toán, được sắp đặt theo độ khó từ căn bản tới tăng lên, có đáp án và hướng áp giải cụ thể giúp các em học trò dễ dãi tra cứu theo dõi chương trình Toán 6 Số học.

MỘT. TÓM TẮT TÓM TẮT

– Trong hệ thập phân, tất cả các số thiên nhiên đã ghi được viết dưới dạng 1 dãy số được lấy bởi 10 số ko; trước tiên; 2; 3; 4; Số 5; Số 6; Số 7; số 8; 9, khu vực chữ số trong quy trình được gọi là dòng.
– Cứ 10 đơn vị liên tục bằng 1 đơn vị dòng đứng trước chúng.
– Ngoài cách viết trong hệ thập phân còn có cách viết chữ số La mã.
+ Để viết các chữ số La Mã ko quá 30, ta dùng 3 chữ cái sau IV X. Ba số ấy và bộ 2 chữ số IV IX là 5 phần dùng để viết chữ số La Mã. Giá trị của mỗi thành phần được hiển thị trong bảng sau và ko chỉnh sửa ở bất cứ đâu.
IVX Phần IV IX Giá (viết dưới dạng số thập phân) 1 5 10 4 9.
B. KIỂM TRA CÁC CÂU HỎI CỦA CHÍNH BẠN

TRÌNH ĐỘ KIẾN THỨC.
II – MỨC ĐỘ TOÀN DIỆN.
III – TỶ LỆ SỬ DỤNG.
IV – MỨC SỬ DỤNG CAO.

Tệp từ (dành cho nữ giới và quý ông): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề cách ghi số tự nhiên

THCS.Học Điện Tử Cơ Bản giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 6 tài liệu tóm lược lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề cách ghi số thiên nhiên, các bài toán được lựa chọn và phân loại theo các dạng toán, được sắp đặt theo độ khó từ căn bản tới tăng lên, có đáp án và hướng áp giải cụ thể, giúp các em tham khảo lúc học chương trình Toán 6 phần Số học.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
– Trong hệ thập phân, mọi số thiên nhiên đều ghi được viết dưới dạng 1 dãy số lấy trong 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, địa điểm của các chữ số trong dãy gọi là hàng.
– Cứ 10 đơn vị ở 1 hàng thì bằng 1 đơn vị của hàng liền trước nó.
– Ngoài cách ghi trong hệ thập phân còn cách ghi bằng số La Mã.
+ Để viết các số La Mã ko quá 30 ta dùng 3 kí tự sau I V X. Ba chữ số đấy cộng với 2 cụm chữ số là IV IX là 5 thành phần dùng để ghi số La Mã. Giá trị của mỗi thành phần được ghi trong bảng sau và ko chỉnh sửa dù nó đứng ở bất cứ địa điểm nào.
Thành phần I V X IV IX Giá trị (viết trong hệ thập phân) 1 5 10 4 9.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT.
II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU.
III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG.
IV – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #và #bài #tập #trắc #nghiệm #chuyên #đề #cách #ghi #số #tự #nhiên


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Tóm #tắt #lý #thuyết #và #bài #tập #trắc #nghiệm #chuyên #đề #cách #ghi #số #tự #nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button