Tuyển tập các bài toán diện tích thiết diện và tỉ số độ dài Hình học 11 – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 121 trang, do thầy giáo Đặng Việt Đông biên soạn, là hợp tuyển các bài Toán đo 2 phần và độ dài Hình học 11, có đáp án và lời giải cụ thể; Đây là những bài toán thường gặp trong hệ thống Hình học 11 chương 2 (Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Các mối quan hệ liên can) và Hình học 11 chương 3 (Các đường thẳng đứng. Quan hệ vuông góc).

1. HAI DÒNG ĐÚNG VÀ KHÁC NHAU.

+ Dạng 1: Tính thiết diện, tiết diện của đoạn thẳng dựa vào 2 DT giống nhau.
+ Dạng 2: Bình chọn bài toán.
2. TUYẾN VÀ PHÒNG TIẾP TỤC TỐT.

+ Dạng 1: Tính diện tích đối diện.
+ Dạng 2: Bình chọn bài toán.
3. HAI PHÒNG THAM SỐ.

+ Dạng 1: Tính diện tích đối diện với Nghị sĩ liên kết với Nghị sĩ khác.
4. DÒNG MẮT PHẢI CỦA PHÒNG.

+ Dạng 1: Mặt cắt, tính diện tích mặt cắt.
5. HAI Phòng Sóc.

+ Dạng 1: Mặt cắt, tiết diện.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Tuyển tập các bài toán diện tích thiết diện và tỉ số độ dài Hình học 11 – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 121 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, hợp tuyển các bài toán diện tích tiết diện và tỉ số độ dài Hình học 11, có đáp án và lời giải cụ thể; đây là các bài toán thường gặp trong chương trình Hình học 11 chương 2 (Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ song song) và Hình học 11 chương 3(Vector trong ko gian. Quan hệ vuông góc).

1. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ SONG SONG.
+ Dạng 1: Tính diện tích tiết diện, đoạn thẳng dựa vào 2 ĐT song song.
+ Dạng 2: Bài toán tỉ số.
2. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.
+ Dạng 1: Tính diện tích tiết diện.
+ Dạng 2: Bài toán tỉ số.
3. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
+ Dạng 1: Tính diện tích tiết diện cắt bởi MP song song với MP khác.
4. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG.
+ Dạng 1: Thiết diện, tính diện tích tiết diện.
5. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG.
+ Dạng 1: Thiết diện, diện tích tiết diện.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tuyển #tập #các #bài #toán #diện #tích #thiết #diện #và #tỉ #số #độ #dài #Hình #học #Đặng #Việt #Đông


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Tuyển #tập #các #bài #toán #diện #tích #thiết #diện #và #tỉ #số #độ #dài #Hình #học #Đặng #Việt #Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button